Accize și Antrepozit Fiscal

Societățile comerciale care desfășoară comerț cu bunuri din afara Uniunii Europene sunt obligate să achite accize la introducerea bunurilor în spațiul european.

Avocații din cadrul Blaj Law pot oferi consultanță în ceea ce privește regimul accizelor și modalitatea în care poate fi contestată impunerea unor accize care nu corespund regimului fiscal sau tipului de bunuri care se importă.

Pentru a stabili în concret care este regimul fiscal și dacă taxa pentru accize este cea corectă, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un e-mail și noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Ce sunt accizele?

Accizele sunt considerate taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru producția sau importul și pentru desfacerea unor anumite categorii de produse provenite din țară, din afara țării și din import.

Accizele sunt aplicabile unui număr limitat de bunuri și servicii, acestea reprezintă cote fixe sau procentuale, prestabilite prin lege, care se adaugă și sunt cuprinse în prețul de livrare, vânzare sau import ale acelor produse considerate de larg consum, precum: băuturi alcoolice, tutun, parfumuri, bijuterii din aur și/sau din platină, cafea, confecții din blănuri naturale, arme etc.

De regulă, produsele devin accizabile de îndată ce sunt produse pe teritoriul Uniunii Europene sau la momentul importului acestora în acest teritoriu, însă există o diferență între momentul în care produsele devine accizabile și momentul în care accizele respective trebuie plătite.

Astfel, accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum și în statul membru în care se face eliberarea pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Ce presupune armonizarea accizelor?

Armonizarea accizelor în Uniunea Europeană presupune stabilirea unor reguli și proceduri comune referitoare la baza de impozitare, nivelul cotelor de impozitare și asupra modului în care trebuie să circule produsele supuse accizelor.

În prezent, accizele armonizate în Uniunea Europeană sunt grupate în 3 categorii:

  • accize pentru alcool și băuturi alcoolice;
  • accize pentru tutun prelucrat;
  • accize pentru produse energetice și electricitate.

Antrepozitul Fiscal

Antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt fabricate, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către antrepozitarul autorizat în cadrul activităţii sale, în condițiile prevăzute de lege.

Regimul suspensiv este regimul fiscal conform căruia plata accizelor poate fi suspendată, adică aceasta nu trebuie efectuată înainte ca produsul să fie introdus pe piață în vederea consumului.

Dacă vă aflați în situația în care trebuie să plătiți accize sau în situația în care doriți stabilirea unui regim fiscal de tipul antrepozitului fiscal, echipa noastră vă poate oferi consultanță în crearea unei strategii oportune pentru societatea dumneavoastră.

Cine trebuie să plătească accize?

În ceea ce privește ieșirea produselor accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, persoana care trebuie să plătească accizele care au devenit exigibile este persoana care are rolul de antrepozitar autorizat, destinatarul autorizat al produselor sau orice altă persoană care furnizează o garanție de deplasare care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize.

Dacă produsele se importă fără a fi plasate sub regim suspensiv de accize, plata accizelor revine în sarcina persoanei care importă aceste produse.

ÎN CE ȚARĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ SE PLĂTESC ACCIZELE ÎN CAZUL VÂNZĂRILOR TRANSFRONTALIERE?

Dacă:

a) a fost efectuată vânzarea către o altă întreprindere și nu au fost plătite încă accize

În această situație este posibilă plata accizelor de către cumpărătorul din țara în care produsele au fost livrate (țara de
destinație), în funcție de cota din țara respectivă.

Pentru a vă putea încadra în această situație trebuie menținut regimul suspensiv de accize.

În acest caz, antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat și importatorul autorizat au obligația de a depune la autoritatea competentă o garanție care să asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile.

b) a fost efectuată vânzarea către o altă întreprindere și au fost deja plătite accize într-o țară din Uniunea Europeană

În această situație accizele trebuie plătite în țara de destinație. Însă, puteți să solicitați și să beneficiați de o rambursare de la autoritățile din țara în care s-a efectuat prima introducere pe piață a produsului în vederea consumului.

În acest sens, înainte de expedierea mărfurilor trebuie prezentată o cerere de rambursare de la autoritățile competente din statul membru și trebuie făcută dovada plății accizelor.

Cărui stat îi sunt datorate accizele în cazul în care s-a comis o infracțiune sau o neregulă pe parcursul circulației care generează exigibilitatea accizelor?

Ca regula, accizele sunt datorate statului membru în care s-a comis infracțiunea sau neregula de către persoana fizică sau juridică ce a garantat plata accizelor.

Însă, dacă pe parcursul circulației se constată o infracțiune sau neregulă fără a putea determina unde a fost comisă se consideră că aceasta a fost comisă în statul membru în care a fost constatată.

Dacă produsele supuse accizelor nu ajung la destinație și nu se poate determina unde s-a produs infracțiunea sau neregula se consideră că acea infracțiune sau neregulă a fost comisă în statul membru de plecare.

Deschide Chat-ul