Avocați Specializați Divorț

Echipa Blaj Law oferă asistență și reprezentare în procesele de divorț, având experință în acest domeniu.

Pentru fiecare termen al procesului, echipa noastră vă va îndruma asupra modului în care urmează să se desfășoare și asupra implicațiilor juridice ce pot apărea pe parcurs.

Demersurile cu privire la etapa divorțului încep prin:

  • Stabilirea documentelor necesare;
  • Pregătirea strategiei juridice;
  • Formularea cererii de chemare în judecată.

Rolul Avocatului În Divorț

Rolul avocatului este să vă explice modalitatea în care instanța ia în considerare și interpretează anumite motive.

Acestea pot fi cu privire la stabilirea locuinței minorului, a programului de muncă sau modul în care se împart bunurile în funcție de regimul matrimonial avut.

Acte Necesare Avocat Divorț

Pentru început, este foarte important să discutăm despre situația dumneavoastră în mod concret, iar mai apoi să ne trimiteți actele dumneavoastră pentru a le analiza:

  • Copie act de identitate;
  • Certificat de căsătorie;
  • Certificatul de naștere al copilului în cazul în care există copil minor.

Soluționarea Procesului De Divorț

În anumite situații procesele de divorț se soluționează într-un mod rapid, însă există și foarte multe situații în care soții nu se înțeleg asupra unor aspecte foarte importante precum custodia copiilor ori partajul asupra bunurilor comune.

De aceea este foarte important ca un avocat să asigure îndrumarea asupra acestor aspecte pas cu pas pentru a nu crea un grad de disconfort și mai ridicat.

Divorțul și Procesele lui

Divorțul este întodeauna o etapă greu de gestionat atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere al implicațiilor juridice ce pot apărea ca urmare a finalizării procedurii.

Procesele ce au ca obiect dreptul familiei necesită o atenție sporită din toate punctele de vedere.

Există diverse motive pentru care poate fi pornit un proces de divorț, fie că este vorba despre infidelitate, violență sau schimbarea atitudinii din partea unuia dintre soți față de viața de familie, acestea pot fi nenumărate.

Însă, deși există un număr atât de mare de motive, ele trebuie analizate în concret și stabilit dacă acestea sunt fondate, întrucât de multe ori se întâmplă ca soțul împotriva căruia se introduce divorțul să se opună și să obțină câștig de cauză.

Un efect important al procesului de divorț îl reprezintă autoritatea părintească, dreptul de vizită și stabilirea pensiei de întreținere.

Astfel, desfacerea căsătoriei duce la destrămarea mediului familial, iar asupra copiilor se pot răsfrânge efecte negative din lipsa timpului petrecut cu ambii părinți, tocmai de aceea instanța poate stabili un program de vizită în favoarea ambilor.

Întrebări Frecvente

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU PORNIREA UNUI PROCES DE DIVORȚ?

Pentru pornirea unui proces de divorț trebuie să aveți pregătite actele de identificare ale dumneavoastră, mai exact buletinul dumneavoastră. Un alt act necesar este certificatul de căsătorie. În cazul în care există copii minori sunt necesare certificatele de naștere ale fiecăruia.

DACĂ INTRODUC CERERE DE DIVORȚ ESTE OBLIGATORIU SĂ URMEZ ȘI PROCEDURA PARTAJULUI?

Procedura partajului este o procedură separată față de procedura divorțului ce poate fi începută atât odată cu divorțul, cât și ulterior pronunțării unei hotărâri prin care instanța a soluționat divorțul.

CE ÎNSEAMNĂ PARTAJ JUDICIAR?

Soții care nu se înțeleg asupra modalității de împărțire a bunurilor vor trebui să urmeze această etapă în fața instanței de judecată.

În această fază, un judecător, cu ajutorul unui expert judiciar va stabili valoarea bunurilor comune, urmând ca mai apoi să stabilească împărțirea bunurilor în funcție de contribuția avută de fiecare soț.

CE COSTURI PRESUPUN INTRODUCEREA UNEI ACȚIUNI DE PARTAJ?

Pentru introducerea unei cereri de chemare în judecată prin care se solicită partajul bunurilor este necesară achitarea unei taxe judiciare de timbru. Această taxă se stabilește în funcție de valoarea bunurilor comune. Există situații în care, dacă partea nu are venituri, se poate face cerere de ajutor public judiciar în vederea acordării une reduceri sau eșalonării taxei.

CUM SE STABILEȘTE CONTRIBUȚIA FIECĂRUI SOȚ ÎN MOD CONCRET?

Aportul la viața familială nu presupune în mod expres doar contribuția în bani, ci presupune și implicarea în viața familială în natură.

În mod concret, instanța de judecată a acordat în multe situații o importanță deosebită implicării în viața de familie sub forma creșterii copilului sau munca în gospodărie.

În cazul în care sunteți interesat de începerea unui proces de divorț, este foarte important să luați legătura cu un avocat pentru a stabili o strategie și o modalitate de abordare a tuturor efectelor ce pot surveni în urma desfacerii căsătoriei.

Unul dintre avocații echipei noastre vă poate îndruma și ajuta pas cu pas în procesul de divorț.

CE SE POATE ÎNTÂMPLA ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL DINTRE PĂRINȚI PRIMEȘTE CUSTODIA TOTALĂ A COPILULUI?

În această situație, părintele ce se va ocupa de creșterea copilului în totalitate poate primi o sumă de bani lunară sub forma pensiei de întreținere.

Suma de bani lunară se va stabili în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere și în funcție de veniturile nete lunare ale soțului.

Un alt aspect foarte important ce trebuie luat în considerare în urma divorțului îl reprezintă partajul bunurilor. Astfel, la finalul căsătoriei soții trebuie să împartă bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei.

Partajul se poate face în mod amiabil în fața notarului, în situația în care soții se înțeleg, însă există foarte multe cazuri în care aceștia se raportează în mod diferit cu privire la contribuția adusă în familie. În acest ultim caz se ajunge la efectuarea partajul în fața instanței.

Cât durează un proces de divorț?

O durată expresă pentru un proces de divorț este greu de estimat întrucât diferă în funcție de ceea ce se urmărește prin pronunțarea divorțului. Echipa noastră poate să estimeze un număr de termene aproximativ în funcție de situația dumneavoastră concretă.

Deschide Chat-ul