Câte zile de concediu medical poate da medicul de familie?

Blog

Prin Ordinul CNAS nr. 1398/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor  de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018, a fost introdus un nou mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical în cazul incapacității temporare de muncă pentru boli obișnuite.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 20 din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate:

„(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor de acordare prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3), socotite de la prima zi de îmbolnăvire.

(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde şi zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 231 alin. (3), (6) şi (9), art. 232, art. 781 alin. (7) lit. k), alin. (15) şi (16) şi art. 782 alin. (15).

(5) Prin excepţie de la alin. (1), pentru urgenţele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă într-o singură etapă, potrivit art. 26.”

Astfel, concediul medical se acordă de către medicul de familie în baza unui plan de evoluție a bolii, pe episoade de boală, în cel puțin două etape. Medicul de familie acordă în prima etapă maxim 4 zile de concediu medical, cu condiția încadrării în limita maximă prevăzută de lege de 7 zile pentru fiecare episod de boală, respectiv cumulat 28 de zile pe an.

După totalizarea celor 28 de zile de concediu medical acordat de medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Prelungirea concediului medical peste aceste limite, pentru aceeași afecțiune, poate fi efectuată numai de medicul de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor maxime prevăzute de lege.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Excepție de la regula aordării concediului în etape fac persoanele asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, caz în care concediul medical se acordă pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.

Excepție fac și urgențele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, situație în care concediul medical se acordă într-o singură etapă de medicul care a asistat urgenţa, care poate fi, după caz, medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă, pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice.

În ipoteza în care,  incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.