Ștergere din Biroul de Credit – Informații și Model

Blog

Ștergerea din Biroul de Credit

Biroul de credit reprezintă registrul în care băncile colectează și prelucrează datele din portofoliul de clienți ai băncilor sau a altor instituții de creditare, în vederea prevenirii oricărui tip de fraudă pe care ar încerca un debitor să o înregistreze la acestea.

Astfel, dacă ajungeți în situația în care sunteți înregistrat în biroul de credit, vă veți afla în imposibilitatea de a accesa orice tip de credit, iar credibilitatea dumneavoastră va fi afectată în raport de viitoarele investiții pe care doriți să le faceți. Pe de altă parte, instituțiile financiare bancare sau nebancare sunt obligate să respecte o procedură prealabilă în vederea raportării debitorului la Biroul de credit, prin notificarea acestuia cu 15 zile anterior raportării.

Într-o asemenea situație, notarea debitorului în biroul de credit va fi făcută după 30 de zile de la data scadentă a plății, iar în consecință aceasta se va menține pentru o perioadă de 4 ani de la ultima raportare, în cazul în care nu se va proceda la operațiunea de ștergere din Biroul de credit.

Ce presupune ștergerea din Biroul de Credit?

Ștergerea notării din Biroul de credit presupune, în primul rând, identificarea persoanei juridice care a efectuat notarea debitorului în Biroul de credit și, ulterior, formularea unei cereri către participantul la Biroul de credit (instituție financiar bancară/IFN/alt participant) în vederea ștergerii din Biroul de Credit u a rău platnicului.

În al doilea rând, notificarea Biroului de credit se va face de către persoana care a efectuat înscrierea respectivă (bancă/IFN/recuperator de creanțe/etc.), iar doar în cazul unui refuz al acesteia debitorul se poate adresa instanței de judecată. Mai mult decât atât, atunci când nu a fost respectată procedura prealabilă a notificării, debitorul are posibilitatea de a se adresa direct Biroului de credit prin formularea unei cereri administrative, în vederea radierii.

Cât durează ștergerea din Biroul de Credit?

În aceste condiții, respectiv atunci când se constată încălcarea procedurii prealabile, ștergerea din biroul de credit va fi efectuată într-un termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

Astfel, în cazul în care se efectuează radierea din Biroul de credit, fie din oficiu, în baza cererii administrative, fie prin obținerea unei hotărâri judecătorești, toate informațiile cu privire la istoricul debitorului vor fi șterse.

Model cerere ștergere din biroul de credite

CĂTRE

____________________

____________________________________

Subsemnatul, __________________, domiciliat în ______________, str. _____________, nr. _____, ap. _____, jud. ____________, având CNP __________________________, formulez prezenta

CERERE

prin care vă solicit:

  • ștergerea datelor din evidența Biroului de Credit,

ca urmare a nerespectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Decizia nr. 105/2007 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), invocând totodată următoarele

MOTIVE

Dată:                                                                                                               Semnătură:

____________

Aveți nevoie de un răspuns rapid? Doriți mai multe detalii despre cererea de ștergere din biroul de credit?

Consultați opinia unuia dintre avocații noștri specializați pe credite.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00

iDespre Noi
iSolicită o Consultație Specializată