Concediu prenatal – ce înseamnă și acte necesare

Blog

Concediu prenatal – lege

Legea care reglementează concediul de maternitate, și implicit concediul prenatal este Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate publicată în M. Oficial nr. 1074 din 28.11.2005.

OUG 158/2005 reglementează concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care sunt îndreptățite persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale, respectiv condițiile în care acestea se acordă.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din OUG 158/2005, concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, sunt:

 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;
 • concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit reglementării în discuție, asiguratele au dreptul la concediu de maternitate, care se compune din concediu pentru sarcină şi concediu pentru lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În principiu, concediul pentru sarcină (prenatal) se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie (postnatal) pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Însă, concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Astfel, concediul de maternitate are 126 de zile calendaristice și este format din:

 • concediu de sarcină (concediu prenatal), care se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile înainte de nașterea copilului;
 • concediu de lăuzie (concediu postnatal), care se poate acorda pe o perioadă de 63 de zile după naștere, cu mențiunea că acesta trebuie să respecte o durată minimă obligatorie de 42 de zile după naștere.

Prin excepție, persoanele cu handicap asigurate pot beneficia, la cerere, de concediu prenatal, începând cu luna a 6-a de sarcină.

Cine plătește concediul prenatal?

Potrivit art. 36 alin. (3) din OUG 158/2005, plata indemnizaţiilor, inclusiv a celei pentru concediu de maternitate (prenatal și postnatal), se face lunar de către:

 • angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A din OUG 158/2005;
 • instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
 • casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32 din OUG 158/2005.

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Acte necesare concediu prenatal

În conformitate cu dispzițiile art. 11 alin. 91) din OUG 158/2005: „Asiguraţii beneficiază de concedii şi de indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.”

Astfel, pentru a beneficia de concediu prenatal, persoanele îndreptățite potrivit legii trebuie să obțină un certificat de concediu medical pentru sarcină.

Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege și se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Când se intră în concediu prenatal?

Ca regulă, OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate oferă dreptul persoanelor îndreptățite de a beneficia de concediu prenatal începând cu luna a 7-a de sarcină, respectiv cu aproximativ 63 de zile înainte de naștere.

Însă, astfel cum am mai menționat, concediile pentru sarcină (prenatal) şi lăuzie (postnatal) se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Cu alte cuvinte, repartizarea zilelor de concediu prenatal poate fi diferită, în funcție de recomandarea medicului sau de cererea salariatei, cu mențiunea că este obligatoriu ca cel puțin 42 de zile calendaristice să fie luate după naștere, reprezentând așa-numitul concediu de lăuzie (postnatal).