Procedura de Divorț

Blog

Ce trebuie să știi despre procedura de divorț?

Divorțul reprezintă o etapă dificilă pentru orice persoană care se află în această situație. Vulnerabilitatea emoțională a persoanelor aflate într-un proces de divorț poate face ca acestea să perceapă situația într-un mod subiectiv. De aceea, în majoritatea cazurilor este recomandată colaborarea cu un avocat specializat în divorț pe perioada procedurii.

Divorțul poate avea loc ca urmare a unei înțelegeri amiabile în fața notarului public sau a ofițerului de stare civilă, în anumite situații. Obținerea divorțului pe cale notarială sau pe cale administrativă presupune ca părțile să se înțeleagă asupra tuturor aspectelor ulterioare desfacerii căsătoriei, cum ar fi modalitatea de exercitare a drepturilor părintești, stabilirea numelui, locuința familiei. Astfel, nu trebuie să existe neînțelegeri în raport cu niciun aspect pentru a utiliza această cale.

Când este necesar divorțul în fața instanței de judecată?

În cazul în care există neînțelegeri între soți, procedura de divorț va avea loc în fața instanței de judecată. Prin introducerea unei cereri de chemare în judecată, oricare dintre soți poate solicita desfacerea căsătoriei. Totuși aceștia pot formula și cereri accesorii cu privire la nume, încredințarea copiilor, locuința copilului, modalitatea de acordare a pensiei de întreținere.

Astfel, în cazul în care soții nu se înțeleg în privința celor enumerate mai sus, este necesară intervenția instanței de judecată pentru a stabili într-un mod obiectiv și concret împărțirea și distribuirea tuturor aspectelor.

Ce acte trebuie pentru divorț?

Pentru introducerea unui proces de divorț este nevoie de următoarele acte:

  • Copie după actul de identitate;
  • Certificat de căsătorie în original;
  • În cazul în care există copii, copie după certificatul de naștere

Ce se întâmplă în cazul unui divorț cu copii?

Cel mai important aspect în urma divorțului îl reprezintă situația copiilor. Divorțul cu copii presupune o schimbare în mediul de familie a copilului, care trebuie tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, trebuie să se stabilească în mod concret care va fi locuința minorului și modalitatea de exercitare a autorității părintești.

Aceste chestiuni se stabilesc întotdeauna în raport de interesul superior al copilului, care nu trebuie să fie subiectul unei separări cu efecte psihologice puternice. Există situații în care divorțul intervine tocmai din aceste motive, un mediu lipsit de confort pentru creșterea copilului.
Un alt aspect al separării este stabilirea pensiei de întreținere. O cerere subsidiară divorțului poate fi și stabilirea unei prestații lunare nete din veniturile părintelui care nu deține custodia copilului. Analiza se face în raport cu venitul lunar net al părintelui, iar cuantumul poate fi unul stabilit exact pentru o perioadă mai lungă de timp sau poate fi actualizat în funcție de modificarea venitului net lunar.

Când este necesar partajul după/la divorț?

Divorțul are implicit efect și asupra bunurilor soților. Astfel, procedura de partaj poate fi realizată în cadrul aceluiași proces sau poate constitui o cerere distinctă ulterior divorțului. Partajul reprezintă împărțirea bunurilor familiei, pentru această procedură, iar fiecare soț trebuie să dovedească modalitatea în care a contribuit la viața familială și aportul atât sub formă de bani cât și în natură în cazul în care l-a prestat.

Un exemplu îl poate reprezenta situația în care mama petrece mai mult timp în gospodărie pentru îngrijirea copiilor și activități de întreținere a casei. Creșterea copiilor dar și activitățile de întreținere a locuinței familiei reprezintă un aport în natură foarte important, iar instanța poate ține cont de acest aspect în lichidarea patrimoniului avut de soți.

Bineînțeles, partajul este un proces complex, întrucât presupune și analiza tipului de regim matrimonial și a altor aspecte. Vom dedica un articol separat acestei proceduri pentru a putea explica în amănunt această procedură.

Cum te poate ajuta un avocat în caz de divorț?

În cazul procedurii de divorț, un avocat poate fi de mare ajutor, oferind consultanță juridică, reprezentare în litigii, întocmire a documentației și protecție a drepturilor și intereselor părților implicate. După cum am menționat la începutul acestui articol, un avocat poate fi de mare ajutor pentru a ajuta părțile implicate să nu privească situația într-un mod subiectiv și să ia deciziile potrivite.

Un avocat poate ajuta în procesul de divorț oferind informații despre drepturile și obligațiile părților implicate, asigurându-se că termenele și procedurile legale sunt respectate. Echipa Blaj Law îți stă la dispoziție și te poate ajuta cu un avocat specializat în divorțuri în Cluj.

Discută cu un avocat din Cluj despre divorț chiar astăzi

Doar trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat