Ghid e-Factura – Factura Electronica ANAF

Blog

Ce este e-Factura?

RO e-Factura, sau, pe scurt „e-Factura” reprezintă un sistem electronic implementat la nivel național, în vederea facilitării tranzacțiilor economice, mai ales din prisma colectării taxelor și impozitelor, respectiv a Taxei pe Valoare Adăugată (T.V.A.).

Din acest punct de vedere, prin sistemul național de facturare electronică e-Facturase urmărește digitalizarea operațiunilor economice de pe piața românească, inclusiv din punct de vedere al transparenței acestora și a diminuării fraudelor fiscale.

În rândul operatorilor economici, acest sistem vizează, pe de-o parte, emiterea și primirea facturilor aferente tuturor tranzacțiilor efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României, prin intermediul platformei RO e-Factura. Pe de altă parte, facturile astfel generate, vor fi ulterior încărcate pe site-ul A.N.A.F. și în Spațiul Virtual Privat (S.P.V.)

Program facturare e-Factura

Implementarea sistemului RO e-Factura are caracter obligatoriu începând cu data de 01 ianuarie 2024, fiind consecința unor reglementări normative la nivel european, transpuse și în legislația românească. Prin urmare, începând de la 01 ianuarie 2024, programul de facturare e-Factura va presupune o perioadă de „acomodare”, în care se va încerca o trecere progresivă la noul sistem, care, din 01 iulie 2024 va deveni aplicabil în mod exclusiv.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În acest sens, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția contribuabililor un Ghid privind utilizarea Sistemului național de facturare electronică Ro e-Factura, prin care oferă explicațiile necesare cu privire la implementarea în etape a acestui sistem pe piața economică românească, oferind totodată instrucțiunile de utilizare și accesare necesare implementării.

Cine are obligația de a emite e-Factura?

Începând din 01 ianuarie 2024, operatorii economici obligați la emiterea facturilor prin sistemul electronic național sunt persoanele impozabile stabilite în România, chiar dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA, respectiv operatorii economici persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în țară în scop de TVA, pentru facturile emise în relația Business-to-Business aferente livrării de bunuri sau prestării de servicii pe teritoriul României,

În câte zile se poate transmite e-Factura?

Odată emise, termenul de transmitere a facturilor pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul național RO e-Factura, este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturilor, fără a depăși însă un termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru emiterea facturilor.

Este important de menționat însă că acest termen de 5 zile se aplică strict perioadei cuprinse între datele de 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, având în vedere că în acest interval sistemul se regăsește în prima etapă a implementării, care poate presupune existența concomitentă pe piața economică românească atât a facturilor în forma anterioară, respectiv fizică sau în format PFD, cât și a celor de tip RO e-Factura.

Ulterior datei de 30 iunie 2024, acest termen de 5 zile nu va mai avea aplicabilitate, având în vedere trecerea în cea de-a doua etapă de implementare a sistemului național de facturare electronică, care presupune faptul că vor fi considerare valabile numai facturile electronice emise și transmise prin sistemul RO-e Factura,

Amenzi e-Factura

Implementarea noului sistem național de facturare electronică are caracter obligatoriu pentru operatorii economici cărora li se adresează, astfel încât, nerespectarea normelor legale impuse în acest sens, presupune de asemenea și o serie de sancțiuni progresive.

Așadar, nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul e- Factura constituie contravenție și va presupune amenzi cuprinse între:

  • 5.000 lei și 10.000 lei pentru persoanele juridice contribuabili mari;
  • 2.500 lei și 5.000 lei pentru persoanele juridice contribuabili mijlocii;
  • 1.000 lei și 2.5000 lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.

Cu toate acestea, legiuitorul a avut în vedere că prima parte a perioadei de implementare a sistemului de facturare RO e-Factura ar putea genera dificultăți pentru anumiți operatori economici, ținând cont de complexitatea și noutățile de ordin tehnic și digital pe care le presupune un astfel de demers.

Din acest motiv, s-a statuat faptul că din 01 ianuarie 2024 și până în 31 martie 2024, nu vor putea fi aplicate amenzi pentru nerespectarea termenului limită de transmitere  a facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Mai departe, între datele de 01 aprilie 2024 și 30 iunie 2024 nu vor fi amendați decât emitenții facturilor, iar începând cu 01 iulie 2024, vor fi amendați chiar destinatarii facturilor care nu sunt emise în sistemul e-Factura, dacă le înregistrează în contabilitate.