PFA 2024 – Taxe și Modificări Fiscale

Blog

PFA-ul reprezintă o formă de desfășurare a  unei activități economice prevăzute de lege (domenii stabilite de Codul C.A.E.N), în cadrul căreia deținătorul este cel care prestează efectiv munca pentru susținerea propriei afaceri. În majoritatea cazurilor, printr-un PFA se realizează activități de „freelancer”, în traducere, de liber profesionist, în care deținătorul este atât organizatorul cât și prestatorul activității.

În ceea ce privește cadrul legislativ cu privire la activitățile ce pot fi realizate în cadrul unui PFA, acesta este reglementat de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, respectiv de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cu trimitere inclusiv la prevederile Codul Fiscal.

Chiar dacă o caracteristică esențială a acestei forme de desfășurare a unei activități economice este utilizarea forței de muncă și a aptitudinilor persoanei pe numele căreia este înființată, totuși, un PFA poate avea și angajați cu contracte de muncă individuale înregistrate la ITM, cu mențiunea că legea limitează numărul acestora la 3 angajați.

De asemenea, normele legale în materie prevăd faptul că un PFA nu poate avea mai mult de 5 coduri C.A.E.N autorizate prin certificatul constatator, dintre care unul trebuie să fie declarat drept cod principal. Această selecție prezintă o importanță deosebită, deoarece influențează atât domeniul de activitate, cât și obligațiile fiscale și contabile ale PFA-ului.

Discută cu un avocat din Cluj dacă ai nevoie de ajutor pentru înființare PFA.

Înființare PFA Cluj

În privința contabilității, cu noțiuni de bază în acest domeniu, deținătorul PFA-ului poate să țină singur evidența contabilă a afacerii sale, cu accent pe înregistrarea încasărilor și plăților și a evidenței fiscale a PFA-ului. Cu toate acestea, este recomandabil ca pentru evitarea oricăror erori sau omisiuni care să atragă obligații de plată suplimentare, deținătorul PFA-ului să apeleze la servicii contabile de specialitate, măsură care va contribui la buna funcționare și dezvoltare a afacerii sale, antreprenorul putând să se concentreze astfel strict asupra modului de creștere a acesteia.

Este de reținut în acest context, faptul că plătitorul taxelor și impozitelor este chiar persoana deținătoare a PFA-ului, ca persoană fizică (pe CNP), având în vedere că această formă de organizare nu are nici personalitate juridică, nici patrimoniu distinct. Din acest punct de vedere, inclusiv răspunderea pentru obligațiile asumate prin PFA se vor suporta din patrimoniul deținătorului, care va răspunde cu propria avere.

Printre avantajele alegerii unui PFA ca formă de activitate, în afară de posibilitatea de a nu depinde de alte persoane în luarea deciziilor cu privire la propria muncă, au fost recunoscute întotdeauna și facilitățile fiscale și cheltuielile administrative mai reduse de care beneficiază micii antreprenori.

Cu toate acestea, anul 2024 vine cu o serie de modificări legislative de ordin fiscal în ceea ce privește Persoanele Fizice Autorizate (PFA-urile), care vor genera creșterea cuantumului obligațiilor de plată a taxelor către bugetul de stat. Aceste ajustări fiscale vor necesita o mai bună planificare și gestionare a activității PFA-urilor în vederea acoperirii tuturor obligațiilor de plată și menținerii unei afaceri profitabile.

În 2024, PFA-urile, pentru a-și desfășura activitatea în mod legal, sunt datoare să plătească impozit, contribuții pentru sistemul de pensii (CAS), dar și contribuții la sistemul de sănătate (CASS).

Taxe PFA 2024

CASS în cazul PFA în Sistem Real 2024

În cazul CASS vom fi incidente unei noi baze de calcul în ceea ce privește taxele pe care trebuie să le plătească PFA-urile în sistem real de taxare și, din acest motiv, putem afirma că începând cu anul 2024 această formă de organizare nu va mai fi la fel de avantajoasă, din perspectiva contribuțiilor la stat.

Este important de amintit, cu titlu preliminar, că în acest context ne referim la obligațiile de plată din anul fiscal 2024, ceea ce înseamnă că obligațiile aferente veniturilor obținute în anul 2023, care  urmează să fie achitate până în data de 25 mai 2024, nu intră sub incidența noilor reglementări.

Astfel, începând cu anul fiscal 2024, va exista o nouă metodă de calcul al CASS, având în vedere că pentru determinarea acestei contribuții nu se vor mai cumula veniturile din activitățile independente obținute prin PFA cu alte tipuri de venituri, cum ar fi cele din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor și alte asemenea, cuantumul aferent CASS urmând să fie determinat prin raportare la fiecare dintre aceste surse de venit în mod separat.

În 2024, PFA-urile trebuie să plătească o serie de taxe prin raportare la veniturile nete anuale, spre deosebire de cele cu normă de venit în cazul cărora legea prestabilește un plafon anual la care se raportează aceste taxe, indiferent de veniturile efective.

Principala modificare apare în cazul contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS), care vor crește din cauza eliminării plafoanelor existente anterior. Amintim astfel faptul că pentru realizarea calculului contribuției de asigurări sociale de sănătate, contribuabilii trebuie să aplice procentul de 10% asupra bazei anuale de calcul.

Prin urmare, deși cota de 10% rămâne neschimbată, s-au implementat modificări cu privire la bazei anuale de calcul, astfel încât contribuția se va calcula prin aplicarea acestui procent în raport de două noi plafoane, respectiv:

  • Plafonul minim de 6 salarii minime brute: În 2024, PFA-rile care au un venit anual mai mic de 19.800 lei (6 x 3.300 lei) vor plăti contribuția constând în CASS în cuantum de 1.980 lei.
  • Plafonul maxim de 60 de salarii minime brute: În 2024, PFA-rile care au un venit anual mai mare de 198.000 lei (60 x 3.330 lei) vor plăti contribuția constând în CASS în cuantum de 19.800 lei.
  • Pentru veniturile anuale cuprinse între 6 și 60 de salarii minime, fiecare PFA va plăti CASS 10% din acest venit.

Mai mult, dacă până la aceste modificări legislative, cu privire la calculul plafonului CASS, erau incluse atât veniturile anuale obținute ca PFA cât și cele din alte surse, din anul 2024, acestea din urmă vor fi calculate separat și plafonate în mod distinct. Prin urmare, dacă în 2024, un PFA obține venituri și din alte surse, pentru acestea ,CASS va reprezenta 10% din 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

Mai mult decât atât, dacă până la aceste modificări legislative, cu privire la calculul plafonului CASS, erau incluse atât veniturile anuale obținute ca PFA cât și cele obținute din alte surse, din anul 2024, acestea din urmă vor fi calculate separat și plafonate în mod distinct. Astfel, în ceea ce privește veniturile din PFA, contribuția de CASS va fi în cuantum de 10% din 6, respectiv 60 de salarii minime brute, după cum am amintit anterior. În schimb, dacă un PFA obține venituri și din alte surse, precum chirii, dividende sau dobânzi, pentru acestea contribuția de CASS va reprezenta 10% din 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

O altă modificare importantă referitoare la cheltuielile privind asigurările de sănătate este aceea că, începând cu anul 2024, cheltuielile cu CASS vor fi considerate cheltuieli deductibile. Consecința practică a acestei modificări constă în aceea că, baza impozabilă va putea fi redusă, iar plata impozitului pe venit va fi mai mică.

CAS în cadrul PFA 2024

Noile reglementări nu prevăd modificări și cu privire la contribuția CAS aferentă unui PFA, astfel încât în continuare se vor menține aceleași plafoane precum cele aplicabile în anul 2023 în ceea ce privește obligația de plată a contribuției de pensie.

Așadar,  în măsura în care venitul obținut din activitățile independente va fi cuprins între 12 și 24 de salarii minime pe economie, baza de calcul a CAS nu va putea fi inferioară echivalentului a 12 salarii minime, însă în condițiile în care venitul obținut este mai mare de 24 de salarii minime, în acest caz CAS se va vira într-un cuantum egal cu 24 de salarii minime pe economie.

De reținut în privința contribuției pentru pensie este faptul că procentul care se aplică bazei de calcul a acesteia este de 25%.

Impozit PFA 2024

Pentru impozitul pe venitul realizat în 2024 în cadrul unui PFA, se aplică aceeași cotă de 10% din venitul net pentru activitățile impozitate în sistem real, ori la valoarea normei de venit.

Facem precizarea potrivit căreia, noțiunea de venit net în sistem real se referă la suma rezultată prin scăderea din venitul total realizat pe parcursul unui an fiscal a cheltuielilor deductibile ale PFA-ului.

În contextul schimbărilor legislative defavorabile pentru PFA în 2024, totuși putem identifica și noi reglementări care prezintă beneficii, cel puțin în privința impozitelor pe care PFA-urile trebuie să le suporte.

Astfel, dacă până în 2024, în ceea ce privește facilitățile de la impozit, doar contribuția CAS (contribuția pentru pensie) reprezenta pentru deținătorul unui PFA o cheltuială deductibilă, în contextul modificărilor legislative din acest an, contribuția CASS va face parte, de asemenea, din categoria cheltuielilor deductibile.

Așadar, cu toate că, în esență, noile norme legale presupun creșterea nivelului contribuțiilor ale unui PFA, totuși, prin reducerea bazei impozabile odată cu posibilitatea de deducere a CASS,  PFA-urile vor plăti un impozit pe venit mai mic. O astfel de măsură este binevenită, fiind menită să asigure un echilibru între cheltuielile și veniturile obținute din activitățile independente.

Nu în ultimul rând, astfel cum am precizat, noile modalități de taxare vor fi aplicabile doar pentru veniturile obținute în anul 2024, iar contribuțiile determinate în conformitate cu schimbările legislative recente se vor achita odată cu depunerea declarației unice din luna mai.2025.

Citește mai multe despre trecerea de la PFA normă de venit la PFA sistem real 2024. Un avocat de la Blaj Law te poate ajuta cu înființare PFA.