PFA sau SRL în 2024? Sfatul avocatului

Blog

Ce înseamnă SRL?

Societatea cu răspundere limitată, abreviată SRL, este cea mai răspândită formă de organizare a unei firme, care asigură totodată, răspunderea limitată a asociaților săi. Societatea cu răspundere limitată este o entitate cu personalitate juridică proprie și asociații răspund pentru datoriile societății doar în limita capitalului social. Totuși, dacă ești atât asociat cât și administrator al societății, lucrurile stau diferit. În calitate de reprezentant legal al firmei, administratorul poate răspunde solidar cu societatea.

Este de dorit să înființați o SRL dacă doriți să vă dezvoltați afacerea în viitor și urmează să aveți o activitate complexă sau dacă doriți să accesați împrumuturi și să atrageți potențiali investitori.

Ce înseamnă PFA?

PFA, abreviere pentru Persoană Fizică Autorizată, este o formă legală de organizare și desfășurare a activităților economice fără personalitate juridică, ce se caracterizează prin faptul că este deținută de o singură persoană individuală care desfășoară în mod independent activități profesionale și comerciale în România. O PFA răspunde personal pentru obligațiile și datoriile afacerii, astfel că patrimoniul său personal poate avea de suferit în cazul unor datorii și probleme legale.

Este mai convenabil să înființați o PFA dacă doriți doar să testați o idee de business sau să aveți o afacere mică, în care veți munci în principal doar dvs. sau dacă doriți să activați ca freelancer într-un anumit domeniu pentru unul sau mai mulți clienți, dar nu doriți să dezvoltați o afacere mare în domeniul respectiv.

PFA sau SRL? – Costuri în 2024

Costuri înființare SRL

Dacă dorești să te ocupi singur de înființarea societății trebuie să te aștepți la următoarele costuri:

 • Depunere capital social: odată cu intrarea în vigoare a Legii 223/2020, capitalul social minim este de 1 Leu;
 • Plata taxei de înregistrare a unei SRL la Registrul Comerțului (pentru SRL cu asociat unic taxa este în valoare de 128 de lei);

 

Costuri înființare PFA

 • Procesul de înregistrare a unei PFA nu implică costuri pentru cei care se vor ocupa singuri de acest proces.
 • Nu se plătesc taxe de înființare la Registrul Comerțului.

PFA sau SRL? – Coduri CAEN

 • Câte coduri CAEN poate avea un SRL?

Codul CAEN ( ,,Clasificarea Activităților din Economia Națională’’) prevede activitățile economice pe care le poți desfășura după înregistrarea firmei la Registrul Comerțului. O societate cu răspundere limitată poate avea un singur cod CAEN principal și, teoretic, un număr nelimitat de coduri CAEN secundare.

Codul CAEN principal reprezintă activitatea de bază pe care o va desfășura firma și va figura atât în actul constitutiv al societății, cât și în certificatul de înregistrare.

Codurile CAEN secundare reprezintă activitățile conexe pe care le desfășoară societatea. Deși teoretic, în actul constitutiv se poate include un număr nelimitat de coduri CAEN drept obiecte de activitate secundare, cu toate acestea toate activitățile secundare ale societății trebuie să fie în mod efectiv autorizate și totodată:

 • Unele coduri pot fi folosite numai ca obiect unic de activitate (nu poți avea și coduri secundare);
 • Unele coduri necesită autorizări prealabile (de exemplu, contabilitate);
 • Unele coduri pot fi folosite numai ca obiect principal de activitate.

Pentru a verifica dacă activitatea economică pe care doriți să o desfășurați are nevoie de obținerea unor avize/ autorizații suplimentare sau activitatea pe care vreți să o desfășurați se supune anumitor restricții, puteți verifica lista publicată pe site-ul ONRC.

 • Câte coduri CAEN poate avea un PFA?

O PFA (Persoană Fizică Autorizată) poate avea cel mult 5 coduri CAEN în obiectul de activitate, unul principal și 4 secundare. Ca titular al unei PFA trebuie să faci dovada studiilor și a experienței profesionale pentru fiecare cod CAEN autorizat.

În plus, când discutăm despre o PFA la normă de venit, toate codurile CAEN trebuie să se încadreze la acest sistem de impozitare. Astfel, dacă unul dintre coduri nu corespunde sistemului, PFA-ul va fi încadrat automat în sistem real.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere este că dacă PFA-ul la normă de venit are mai multe coduri CAEN, normele de venit incidente pentru fiecare cod CAEN se cumulează și implicit și taxele vor crește pentru că se vor raporta la suma finală.

Discută cu un avocat din Cluj dacă ai nevoie de ajutor pentru înființare SRL sau PFA.

Înființare SRL Cluj

PFA sau SRL? – Salariați

 • Câți angajați poate avea un PFA?

Conform dispozițiilor legale în vigoare, o Persoană Fizică Autorizată poate desfășura o activitate economică singură sau împreună cu cel mult 3 angajați în același timp. Pentru SRL, nu există limitări în acest sens.

PFA sau SRL? – Taxe și impozite în 2024

 • Ca Societate cu Răspundere Limitată poți plăti 1% impozit pe venit dacă societatea ta se încadrează în categoria microîntreprinderilor, respectiv să îndeplinească următoarele condiții:
 • La data de 31 decembrie a anului fiscal precedent să fi realizat venituri care nu depășesc plafonul de 500.000 de euro;
 • Să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă 8 ore/zi (în cazul suspendării contractului individual de muncă condiția se consideră îndeplinită numai dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 zile și este dispusă o singură dată pe durata unui an fiscal);
 • Să nu presteze servicii de consultanță a căror valoare să depășească 20% din Cifra de Afaceri;
 • Asociații nu pot deține mai mult de 25% din numărul titlurilor de participare sau al dreptului de vot la cel mult 3 persoane juridice care sunt și microîntreprinderi.
 • În caz contrar, veți plăti impozit pe profit în valoare de 16%;
 • Important: Potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal, începând cu veniturile realizate în anul 2024, se păstrează cota de impozitare de 1% doar în acele cazuri în care veniturile microîntreprinderilor nu depășesc 60.000 de euro și nu desfășoară activități enumerate mai jos.
 • Se introduce impozitul de 3% pentru microîntreprinderile care realizează venituri de peste 60.000 de euro, fie desfășoară una dintre următoarele activități:
  • Domeniul IT: activități de editare a jocurilor de calculator (5821), activități de editare ale produselor software (5829), activități de realizare a soft-ului la comandă (6201), alte activități de servicii privind tehnologia informației (6209);
  • Domeniul HORECA: hoteluri și alte facilități similare (5510), facilități de cazare și perioade de scurtă durată (5520), parcuri pentru rulote, campinguri, tabere (5530), restaurante (5610), activități de alimentație pentru evenimente (5621), alte servicii de alimentație (5629);
  • Domeniul juridic: activități juridice (6910) – numai pentru activitățile avocaților;
  • Domeniul medical: activități de asistență medicală generală (8621), activități de asistență medicală specializată (8622), activități de asistență stomatologică (8623), alte activități referitoare la sănătatea umană (8690).
 • Impozitul pe dividende de 8% pentru profitul distribuit asociaților sub formă de dividende, trimestrial sau anual;
 • Contribuția asiguratorie de muncă 2,25% (doar în cazul în care aveți angajați); în acest caz va trebui să rețineți de la angajat și celelalte taxe salariale (impozitul pe venit- 10%, Contribuția de Asigurări Sociale (CAS)- 25% și Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS)- 10%;
 • TVA în valoare de 19%, în cazul în care depășești plafonul; conform art. 330 din Codul fiscal, o firma devine plătitoare de TVA în momentul în care cifra de afaceri anuală depășește plafonul de 88.500 de euro, adică 300.000 de lei. Când menționăm „cifra de afaceri”, ne referim la valoarea totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii efectuată de persoana impozabilă, pe parcursul unui an calendaristic.

Ca Persoană Fizică Autorizată, în funcție de tipul de impozitare (în sistem real sau normă de venit) vei achita 10% impozit pe venit.

 • Pentru PFA-urile în sistem real impozitul se aplică venitului net (încasări totale minus cheltuieli deductibile);
 • Pentru PFA-urile la normă de venit, impozitul se aplică normei, care este un plafon stabilit de lege pentru anumite domenii de activitate, care se poate modifica în fiecare an și diferă de la un județ la altul; PFA-urile la normă de venit trebuie să țină doar evidența veniturilor, nu și a cheltuielilor, pentru că baza de impozitare este dată de normă și cheltuielile nu influențează plata contribuțiilor; așadar, în acest caz, vorbim despre un impozit fix.

Dacă depășești plafonul a 6 salarii minime brute va trebui să achiți la ANAF și CAS și CASS, după cum urmează:

 • Pentru CASS –10% din baza de calcul:
 • nivelul de 6 salarii minime brute pe țară, dacă venitul net sau norma de venit și dividendele încasate sunt cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară (6 x 3.000 Lei – salariu minim brut = 18.000 Lei (plafon) x 10% = 800 Lei – contribuția);
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe tară, dacă venitul net sau norma de venit și dividendele încasate sunt cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară (12 x 3000 Lei – salariu minim brut = 36.000 Lei (plafon) x 10% = 600 Lei – contribuția);
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, dacă venitul net sau norma de venit și dividendele încasate depășesc 24 de salarii minime brute pe țară (24 x 3000 Lei – salariu minim brut = 72.000 Lei (plafon) x 10% = 200 Lei – contribuția);
 • Important: Salariul de bază minim brut pe țară, începând cu data de 1 octombrie 2023, a crescut la 3300 de Lei. În acest context există două posibile modalități de calcul a CASS:
  • Calcularea CASS în funcție de baza de calcul raportată la salariul minim brut anterior intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 900/2023 (3000 de Lei);

                    În susținerea acestei modalități de calcul, prezentată anterior, avem în vedere dispozițiile art. 135^1 ale Codului fiscal: „în situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în acelaşi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege (…) se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel„. Într-adevăr, această prevedere nu ar fi aplicabilă salariului minim brut pe țară general, iar nu diferențiat în funcție de anumite criterii, însă aceasta ar putea fi aplicată prin analogie în lipsa unei dispoziții legale exprese în acest sens.

 • Calcularea CASS în funcție de baza de calcul raportată la o medie a tuturor salariilor minime brute din anul 2023 pentru a reflecta valoarea exactă a veniturilor (pentru lunile ianuarie-septembrie 2023 se va lua în calcul salariul minim brut anterior de 3000 Lei, iar pentru lunile octombrie-decembrie 2023 se va lua în calcul actualul salariu minim brut de 3300 Lei);

În orice caz, este posibil ca Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să revină cu o lămurire în acest sens pe parcursul anului 2024.

 • Important: Începând cu veniturile realizate în anul 2024, potrivit proiectului de lege, CASS se va calcula raportat la venitul net, iar nu prin raportare la plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii. Există însă și 2 excepții de la această regulă:
 1. PFA-urile care au venituri mai mici de 6 salarii minime, vor plăti contribuția raportat la acest plafon minim. De la această prevedere fac excepție persoanele care au un contract de muncă în paralel, studenții și persoanele cu handicap, care vor plăti 10% din venitul net, chiar dacă suma încasată este mai mică decât pragul de 6 salarii minime. 
 1. PFA-urile care au venituri mai mari de 60 de salarii minime vor plăti contribuția plafonat.
 • Pentru CAS se vor aplica 2 plafoane, iar în funcție de veniturile realizate baza de calcul la care se va aplica CAS va fi:
  • 0 (nu se datorează CAS), pentru venituri sub 12 salarii minime brute pe țară;
  • nivelul de 12 salarii minime brute pe țară în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară;
  • nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.
 • TVA în valoare de 19% în cazul în care depășești plafonul de 300.000 Lei.
 • Important pentru PFA: Dacă în cursul anului înregistrezi un venit brut anual mai mare decât suma de 25.000 de euro, începând cu anul fiscal următor (2024) ai obligația determinării venitului net în sistem real. Impozitarea în sistem real presupune ca taxele să se raporteze la venitul net anual (venituri minus cheltuieli deductibile) pe care îl încasează o PFA.

Avantaje SRL în 2024

 • Unul dintre cele mari mari avantaje pe care le are o SRL este că asociații nu răspund decât în limita capitalului social. Cu alte cuvinte, patrimoniul personal al asociaților este protejat de eventualele pierderi financiare ale firmei, spre deosebire de o PFA care răspunde cu patrimoniul propriu.
 • În ceea ce privește administrarea societății, o SRL prezintă un grad ridicat de flexibilitate în legătură cu gestionarea societății. Astfel, asociații pot stabili propriile lor reguli interne precum cele cu privire la luarea deciziilor și distribuirea profitului, în acord cu interesul și contribuția fiecărui asociat.
 • Fiind o entitate juridică distinctă, o SRL își poate continua activitatea chiar dacă unul dintre asociați decide să se retragă sau devine incapabil.
 • Spre deosebire de o PFA care poate avea un număr limitat de coduri CAEN, teoretic o SRL poare desfășura mult mai multe activități, din diverse arii.
 • O SRL poate participa la licitații publice sau private.
 • Spre deosebire de PFA, asociații unei SRL nu trebuie să ateste o pregătire profesională pentru fiecare activitate desfășurată.
 • Spre deosebire de PFA, în cazul unei SRL nu există o limită cu privire la numărul de angajați.

Avantaje PFA în 2024

 • Costurile de înființare a unei PFA sunt reduse.
 • Spre deosebire de SRL, o PFA poate să își gestioneze singură afacerea, prin contabilitate în partidă simplă, internă.
 • Procesul birocractic și radierea unui PFA sunt mai simple decât în cazul unei SRL.
 • PFA nu trebuie să depună atât de multe declarații ca și o SRL. Declarația unică se depune anual și reprezintă modalitatea prin care se transmit toate informațiile în legătură cu veniturile realizate și cheltuielile din anul fiscal precedent.
 • Profitul realizat de o PFA poate fi folosit oricând, spre deosebire de cazul unei SRL unde trebuie să așteptați dividendele la final de an sau de trimestru. În cazul unei PFA, banii obținuți ca venit net pot fi cheltuiți de titular fără limitări și fără a fi nevoie de o justificare. În cazul unei SRL, banii sunt extrași fie sub formă de salariu, fie sub formă de dividende anuale sau trimestriale.

Un avocat de la Blaj Law te poate ajuta cu înființare SRL Cluj sau PFA.