Start-Up Nation 2022 – Pentru întreprinderile mici și mijlocii

Blog

Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia anul acesta de fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei prin proiectul implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Proiectul a fost lansat spre consultare publică în luna februarie a acestui an, în data de 08.04.2022 a fost lansat ghidul rezultat din consultare publică, iar recent Ministrul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat data estimativă de lansare a acestui program. Iată pe scurt, tot ce trebuie să știți despre Start-Up Nation 2022.

Cui se adresează programul?

Pot aplica pentru Programul Start-Up Nation toate societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ condițiile:

 • Sunt înființate de la data de 01.01.2020, inclusiv, și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului;
 • Sunt IMM[1] – au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro;
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau unice;
 • Au capital social integral privat;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale.

Credeți că aveți un proiect eligibil sau sunteți interesat să aplicați?
Contactați-ne și vă vom oferi sprijinul la fiecare pas, prin evaluarea proiectului, acordarea de consultanță și redactarea tuturor documentelor necesare, crescându-vă șansele de a fi selectați și de a obține finanațarea.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00
Atenție!
 • Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, ÎI, ONG;
 • Persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica decât cu o singură societate;
 • Nu se poate accesa Programul dacă societatea, sau o altă societate în care sunt aceeași acționari/asociați a primit în trecut finanțare prin Start-up Nation/Grant Capital de Lucru/HORECA;
 • Nu contează dacă proiectul va fi implementat în mediul rural sau urban;
 • Beneficiarii ce se află în diaspora și doresc să se întoarcă în România pentru a deschide o afacere au un buget special pentru programul Start-up Nation Diaspora;
Valoarea acordată:
 • Până la 100.000 lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă;
 • Până la 200.000 lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă;

Suma acordată poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Coduri CAEN eligibile

Finanțarea se poate solicita pentru un singur cod CAEN, care trebuie să fie eligibil în cadrul programului, astfel cum rezultă din tabelul pe care îl puteți consulta aici.

Sunt exceptate expres de prevederile Programului activitățile de producție/comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, precum și pescuitul, acvacultura și activitățile agricole.

Criterii de evaluare

În urma dezbaterilor publice, s-a publicat grila de selecție finală, care prevede ca și criterii:

 1. Domeniul de activitate – s-a stabilit punctajul aferent fiecărui cod CAEN eligibil în funcție de ponderea în cifra de afaceri totală a activităților de producție și industrii creative, conform situației ONRC;
 2. Valoarea aportului propriu – obligatoriu între 5-15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 3. Criterii aferente investiției – este relevantă ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuieli asimilate echipamentelor tehnologice[1];
 4. Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă – dacă proiectul prezintă, sau nu, o componentă de dezvoltare durabilă;
 5. Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială – urmarea unei forme de pregătire antreprenorială de către asociatul/acționarul societății aduce puncte în plus;
 6. Criterii aferente cursurilor de competențe digitale – se acordă puncte dacă asociatul/ acționarul societății a urmat un curs de competențe digitale sau prezintă dovada absolvirii până la momentul decontului;
 7. Criterii aferente debutului în afaceri – este preferabil ca asociații/ acționarii să nu mai fi avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică;
 8. Criterii aferente componentei de inovare a proiectului – se acordă punctaj maxim dacă investiția este fundamentată pe un brevet de invenție.

Fiecărui criteriu îi este alocat un punctaj, punctajul maxim fiind de 100 de puncte, iar punctajul minim pentru accesarea programului fiind de 50 de puncte. Mai jos puteți consulta lista cu punctajele:


Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, iar la punctaje egale va prevala:

– punctajul obținut la criteriul aferent domeniului de activitate;

– punctajul obținut la criteriul aferent investiției;

– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială;

– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale;

– punctajul obținut la criteriul aferent debutului în afaceri;

– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului;

– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;

– data și ora înscrierii în program.

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente tehnologice – toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1,2.2,2.3 din HG 2139/2004, cu excepția celor exceptate – și echipamentele tehnologice asimilate – activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice;
 • Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț;
 • Aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț
 • Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site;
 • Mijloace de transport, cu justificarea necesității achiziționării acestora;
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologice;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei/personă;
 • TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
 • Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului (limita 10.000 lei);
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
 • Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei.

Cheltuieli neeligibile

 • Achiziția de echipamente în leasing sau second-hand;
 • Jocurile de noroc mecanice, electrice, electronice, mesele de biliard, automate muzicale;
 • Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede;
 • Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/utilajelor/programelor software achiziţionate.

Status program

În data de 08.04.2022 s-a publicat ghidul rezultat din consultarea publică. Data estimată de lansare este 17.05.2022.

Apelează la noi!

Credeți că aveți un proiect eligibil sau sunteți interesat să aplicați? Contactați-ne și vă vom oferi sprijinul la fiecare pas, prin evaluarea proiectului, acordarea de consultanță și redactarea tuturor documentelor necesare, crescându-vă șansele de a fi selectați și de a obține finanațarea.

Credeți că aveți un proiect eligibil sau sunteți interesat să aplicați?
Contactați-ne și vă vom oferi sprijinul la fiecare pas, prin evaluarea proiectului, acordarea de consultanță și redactarea tuturor documentelor necesare, crescându-vă șansele de a fi selectați și de a obține finanațarea.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00