Concedierea Abuzivă

Echipa de avocați din cadrul Blaj Law este formată din avocați specializați pe dreptul muncii.

  • Oferim asistare și reprezentare în cadrul procedurii de cercetare disciplinară.
  • Oferim asistare și reprezentare în fața instanței de judecată în procesele care au ca obiect contestarea deciziei de concediere emise de către angajator.

Emiterea decizie de concediere presupune îndeplinirea unei proceduri de către angajator prin care constată motivele de fapt și de drept pentru care se dispune concedierea față de dumneavoastră în calitate de salariat.

Angajatorul este obligat să respecte prevederile legale stabilite de lege și să parcurgă întreaga procedură față de salariat.

În cazul în care sunteți convocat la procedura disciplinară, deși dumneavoastră considerați că motivele nu sunt în concordanță cu realitatea, puteți cere opinia unui avocat specializat în dreptul muncii.

Unul dintre avocații noștri vă poate oferi consultanță cu privire la situația în care vă aflați și vă poate sfătui care sunt drepturile dumneavoastră.

Există situații în care decizia de concediere se bazează pe o anumită stare de fapt și de drept, iar realitatea este diferită. În această situație, salariatul este îndreptățit să conteste decizia și să se adreseze autorităților competente.

Ce trebuie să faceți pentru a lua legătura cu noi?

Ne puteți contacta prin intermediul telefonului la numărul +40 740 492 998.
Ne puteți contacta prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru.

CARE SUNT ACTELE DE CARE AVEM NEVOIE?

-Buletinul dumneavoastră
-Decizia de concediere emisă de angajator

CE POATE FACE SALARIATUL ÎN CAZUL UNEI CONCEDIERI ABUZIVE?

În situația în care concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului a fost dispusă în mod netemeinic și nelegal, salariatul are dreptul de a se adresa instanței de judecată competentă cu o contestație împotriva deciziei de concediere.

Instanța de judecată va dispune anularea deciziei de concediere, cu consecința obligării angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

La solicitarea expresă a salariatului, instanța poate dispune inclusiv repunerea părților în situația anterioară emiterii deciziei de concediere, prin reintegrarea salariatului pe post deținut anterior.

În ce termen trebuie să ne adresăm instanței de judecată?

Decizia de concediere ca urmare a desființării postului trebuie contestată în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a luat cunoștință de măsura dispusă de angajator.

În situația concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului mai beneficiază salariatul de termenul de preaviz?

Da, salariații concediați ca urmare a desființării postului ocupat de aceștia beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Deschide Chat-ul