Contestarea Deciziei de Pensie

Echipa Blaj Law asigură reprezentare și asistare în fața instanței de judecată cu privire la contestarea deciziilor de pensionare.

Decizia de pensie se emite în urma cererii pe care o depune persoana care îndeplinește condițiile de pensionare stabilite de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă în raza în care domiciliază persoana în cauză.

De cele mai multe ori suma care se stabilește în urma îndeplinirii condițiilor de pensioanare este suma stabilită de casa teritorială de pensii, însă există situații în care această sumă nu este calculată conform datelor reale precum anii de muncă, grupa de salarizare sau condițiile de lucru.

În cazul în care constatați că există diferențe între sumele stabilite prin decizia de pensionare și sumele care vi s-ar cuveni conform anilor lucrați sunteți îndreptățit să contestați decizia de pensionare.

Unul dintre avocații noștri specializați în domeniul muncii vă poate asista și reprezenta în contestarea decizie de pensie în cazul în care vă aflați în situația de mai sus.

Care sunt motivele pe baza cărora se poate contesta decizia de pensionare?

În decizia de pensionare anii pentru care s-a calculat pensia sunt mai puțini decât în realitate.
Grupa de muncă în care ați fost încadrat nu corespunde cu grupa stabilită în decizia de pensionare.

Ați beneficiat de anumite sporuri sau indemnizații care nu au fost luate în calcul la stabilirea deciziei de pensionare.

Ce demers puteți întreprinde în cazul în care drepturile dumneavoastră nu au fost respectate?

Cu ajutorul unuia dintre avocații noștrii cu experiență în constestarea deciziilor de pensie puteți formula o contestație în fața instanței de judecată.

Prin contestația formulată, împreună cu unul dintre avocații echipei Blaj Law, veți contesta decizia prin prezentarea aspectelor de fapt și de drept care vor modifica decizia de pensie.

Chiar și în cazul în care, ulterior emiterii deciziei de pensionare în mod corect, s-au modificat condițiile de acordare sau alte drepturi, există situații în care sunteți îndreptățit să formulați contestație.

Ce trebuie să faceți pentru a lua legătura cu noi?

Ne puteți contacta prin intermediul telefonului la numărul +40 740 492 998.
Ne puteți contacta prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru.

CARE SUNT ACTELE DE CARE AVEM NEVOIE?

-Buletinul dumneavoastră
-Decizia de pensionare
-Orice dovezi de la locul de muncă prin care se constată că situația dumneavoastră este diferită față de cea din decizia de pensioanre.

Cum putem contesta o decizie privind acordarea pensiei?

În primul rând, conform Legii 263/2010 pensionarul poate solicita casei teritoriale de pensii care a emis decizia de acordare a pensiei să procedeze la recalcularea pensiei și să opereze modificările care se impun.

În al doilea rând, conform Legii 127/2019 pensionarul are dreptul de a contesta deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii printr-o acțiune în fața instanței judecătorești competente.

Din punct de vedere al competenței materiale, jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel.

În ce termen putem contesta decizia privind acordarea pensiei?

Conform Legii 127/2019, deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare.
Deciziile necontestate în termen sunt definitive.

Care este taxa judiciară de timbru pentru contestarea deciziei de pensionare?

Litigiile având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Prin urmare, cererile de recalculare adresată casei teritoriale de pensii sau contestațiile împotriva decizei de pensionare adresată instanțelor judecătorești nu sunt supuse taxei judiciare de timbru.

Deschide Chat-ul