Contractul Individual de Muncă

Avocați Specializați Cercetare Disciplinară

Un avocat specializat pe dreptul muncii din echipa noastră poate să vă asiste la procedura cercetării disciplinare și poate crea o strategie cu privire la aplicarea unei sancțiuni în raport cu gravitatea abaterii.

Echipa Blaj Law

Cercetarea Disciplinară

Cercetarea disciplinară reprezintă procedura prin care se cercetează fapta care poate constitui o abatere disciplinară.

Abaterile disciplinare sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de ordine interioară sau prin intermediul unui alt act normativ adoptat la nivelul unității în care sunteți angajat.

Angajatorul

Angajatorul are posibilitatea ca atunci când este încălcată o prevedere a contractului individual de muncă sau atunci când este săvârșită o faptă care încalcă anumite prevederi stabilite de către acesta să demareze cercetarea disciplinară.

Echipa Blaj Law

Ajutorul echipei noastre

Procedura Cercetării Disciplinare

Procedura cercetării disciplinare presupune convocarea în scris a salariatului. În convocare trebuie să se prevadă în mod expres data și obiectul pentru care se efectuează cercetarea.

Faptul că ați fost convocat la o cercetare disciplinară nu presupune că sunteți vinovat de încălcarea în mod direct a prevederilor contractuale.

Scopul procedurii este tocmai acela de a analiza și de a stabili dacă în mod concret s-a încălcat o prevedere ce reglementează raporturile de muncă.

În cadrul procedurii aveți dreptul de a vă prezenta apărările, acest lucru puteți să îl faceți singur sau puteți fi asistat de un avocat.

În urma cercetării prealabile pot fi dispuse o serie de sancțiuni prevăzute de legislația muncii, în cazul în care se dispune o măsură fără efectuarea unei cercetări prealabile procedura de cercetare este nulă.

Există o singură excepție de la această regulă, se poate aplica sancțiunea avertismentului fără a se efectua cercetarea prealabilă.

Ce trebuie să cuprindă decizia de sancționare?

În mod obligatoriu decizia de sancționre trebuie să cuprindă următoarele referiri:

 • Fapta care constituie abaterea disciplinară,
 • Regulamentul intern sau actul normativ ce prevede în mod expres norma ce este încălcată de către angajat,
 • Temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară,
 • Instanța de judecată competentă pentru contestarea sancțiunii și termenul în care poate fi formulată.

În cazul în care una dintre sacțiunile prezentate mai sus lipsește se poate constata nulitatea deciziei de sancționare.

Contactează-ne

Dacă aveți nevoie de ajutor sau aveți alte întrebări in ceea ce privește cercetarea disciplinară, contactați-ne prin formularul de mai jos sau prin telefon.

  RECENZII

  • ,,Am avut multe experiențe prin instanțe și cu diverși avocați care tratau sau nu cu seriozitate cauzele mele. Am fost foarte surprins când am cunoscut tânăra echipă Blaj-Law. Atâta determinare și implicare nu am mai cunoscut niciodată la avocați. Mi-au tratat cauza ca și cum ar fi fost vorba despre succesul lor personal.”

  • ,,Sunt tânăr și urăsc birocrația. Înființarea unei firme mi se părea un chin, dar avocații de la Blaj-Law au soluționat totul în locul meu simplu și rapid! Mulțumesc și mult succes!”

  • ,,Din păcate, am cunoscut avocații de la Blaj-Law într-unul din cele mai negre momente din viața mea. Un nefericit accident a lăsat urmări grave în viețile noastre și plimbatul pe la avocați și în instanță era ultimul lucru de care aveam nevoie. Am fost bucuroși că ne-au susținut necondiționat și pe lângă profesionalism au dat dovadă de umanitate. Vă mulțumim din suflet.”

  Întrebări Frecvente

  CARE ESTE TERMENUL ÎN CARE POATE FI CONTESTATĂ O SANCȚIUNE DISCIPLINARĂ?

  Termenul de constestare a sancțiunii disciplinare este de 30 de zile.

  CARE ESTE INSTANȚA COMPETENTĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI?

  Instanța competentă pentru soluționarea contestației este tribunalul de la domiciliul salariatului.

  SE DATOREAZĂ TAXĂ DE TIMBRU PENTRU LITIGIILE DE DREPTUL MUNCII?

  Litigiile de dreptul muncii sunt scutite de plata taxei de timbru.

  POATE FI APLICAT UN AVERTISMENT FĂRĂ CERCETARE DISCIPLINARĂ?

  Avertismentul este singura sancțiune disciplinară care poate fi aplicată fără desfășurarea unei cercetări disciplinare.

  POT FI ASISTAT DE CĂTRE UN AVOCAT ÎN CADRUL PROCEDURII CERCETĂRII DISCIPLINARE?

  În procedura de cercetare disciplinară avocatul poate doar să asiste salariatul. Spre deosebire de activitatea avocatului în fața instanței de judecată unde avocatul poate atât să asiste cât și să reprezinte salariatul.

  Cauți ajutor în ceea ce priveste cercetarea disciplinară?

  Telefon : +40 740 492 998

  +40 740 492 998
   Luni-Sâmbătă 09:00-19:00
  Deschide Chat-ul