Dreptul Concurenței

Membrii echipei Blaj Law sunt pregătiți să vă reprezinte, asiste sau să vă ofere consultanță în domeniul dreptului concurenței, indiferent de problemele pe care le întâmpinați în procedura de preluare a unei societăți comerciale sau atunci când Consiliul vă impune o anumită conduită.

Rivalitatea de piață dintre agenții economici este indispensabilă inovării și dezvoltării economice.

În orice caz, concurența dintre entitățile care doresc să își consolideze o poziție concurențială pe piață trebuie să respecte uzanțele și principile generale ale dreptului concurenței.

Practicile de concurență neloială sunt incriminate la modul general de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, precum și de Legea nr. 21/1996 a concurenței.

Astfel, dreptul concurenței cuprinde un ansamblu de norme prin care se urmărește sancționarea practicilor anticoncurențiale sau abuzive, în vederea respectării principiului libertății pieței.

Care fapte concurențiale sunt ilegale?

Politica în domeniul concurenței interzice înțelegerile anticoncurențiale sau practicile concertate prin care se urmărește restrângerea considerabilă a pieței. Legea 11/1991 stipulează printre practicile de concurență neloială următoarele:

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale;
b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale;
c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Ce înțelegeri între companii pot intra sub incidența normelor dreptului concurenței:

-fixarea prețurilor
-limitarea distribuției sau împărțirea pieței de desfacere
-concentrările economice apărute ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piață
-subminarea organizării interne a concurentului
-coruperea personalului concurenților
-folosirea numelor sau emblemelor de natură să fie confundate cu cele folosite în mod legitim de un al comerciant
-atragerea neloială a personalului întreprinderii concurente

Atunci când societatea dumnevoastră dorește să preia sau să înglobeze în orice mod o altă societate comercială și cifra de afaceri este peste nivelul de patru milioane de euro, tranzacția este supusă controlului și aprobării Consiliului Concurenței.

În această situație, echipa noastră de avocați vă poate ajuta să parcurgeți această etapă într-un mod cât mai eficient și discret având în vedere importanța dar și momentul al care se desfășoară această procedură.

Cum sunt constatate practicile de concurență neloială?

Constatarea și sancționarea concurenței neloiale se realizează de Consiliul Concurenței, din oficiu sau la sesizarea persoanelor care justifică un interes legitim.

De asemenea, orice persoană care justifică un interes legitim se poate adresa direct instanțelor de judecată pentru a solicita încetarea sau interzicerea practicilor de concurență neloială, sau pentru prevenirea unei pagube iminente.

Cum sunt sancționate practicile de concurență neloială?

După caz, Consiliul Concurenței poate decide:
a) încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării;
b) interzicerea practicilor de concurenţă neloială;
c) aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.

Prin hotărârea pronunțată, instanța de judecată poate dispune, pe lângă încetarea sau interzicerea practicilor de concurență neloială, și obligarea agentului economic care a recurs la concurență neloială la acoperirea prejudiciilor patrimoniale și morale suferite de reclamant.

Este important de menționat că practicile anticoncurențiale nu se sancționează atâta timp cât acestea nu afectează structura pieței și nu aduc atingere liberei concurenței.

Spre exemplu, se consideră că nu restrâng concurența întreprinderile ale căror cotă de piață nu depășește pragul de 5%, 10% sau 15%, în funcție de diferiți factori.

Astfel, pentru a nu fi sancționat de Consiliul Concurenței cu privire la posibilile practici neloiale sau pentru a avea parte de o preluare a unei alte societăți comerciale într-o manieră cât mai lipsită de probleme, echipa noastră de avocați specializați pe dreptul concurenței te poate ajuta.

Efectuarea unui due diligence corespunzător anterior oricărei mișcări vă poate ajuta să evitați o serie de probleme care din punct de vedere atât financiar dar și al modului de desfășurare a activității pe piață pot afecta societatea dumnevoastră.

Deschide Chat-ul