Dreptul Consumatorului

Suntem specialiști în apărarea drepturilor dumnevoastră atunci când furnizorul unui produs nu respectă cerințele dumnevoastră în ceea ce privește returnarea unui produs sau nu respectă termenul legal în care trebuie să înlocuiască produsul sau să efectueze serviciul.

Echipa noastră de avocați vă poate ajuta în relația cu profesionistul, întrucât dispozițiile legii sunt destul de clare în ceea ce privește drepturile dumnevoastră în calitate de consumator.

Definiția consumatorului este: „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale”.

Care sunt principalale drepturi pe care le aveți în calitate de consumator?

  • dreptul de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a se presta un serviciu care ar putea să vă prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să vă afecteze drepturile și interesele legitime;
  • dreptul de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptați în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor dumeavoastră, precum și de a fi educați în calitate de consumatori;
  • dreptul de a avea acces la piețe care vă asigură o gamă variată de produse și servicii de calitate;
  • dreptul de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor și serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;
  • dreptul de a vă organiza în asociații de consumatori, în scopul apărării intereselor.

Un avocat al echipei noastre vă poate reprezenta și asista în parcursul de a obține remedierea sau înlocuirea gratuită a deficiențelor constatate în termenul de garanție sau de valabilitate, precum despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a constatării.

Chiar și după acest termen, pe cheltuiala vânzătorului sau a prestatorului, consumatorul ar putea pretinde remedierea sau înlocuirea produselor sau serviciilor, după caz, dacă acestea nu mai pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.

Mai mult decât atât, consumatorii au dreptul de a pretinde remedierea sau înlocuirea gratuită a deficiențelor constatate în termenul de garanție sau de valabilitate, precum și despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a constatării.

Chiar și după acest termen, pe cheltuiala vânzătorului sau a prestatorului, consumatorul ar putea pretinde remedierea sau înlocuirea produselor sau serviciilor, după caz, dacă acestea nu mai pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.

Primul lucru care trebuie făcut în caz că v-au fost încălcate drepturile, este să încercați să rezolvați amiabil situația cu operatorul economic.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, printr-o reclamație.

Cum se introduce o reclamație?

În primul rând, o reclamație poate fi introdusă doar de către consumatori persoane fizice, în nume personal, divergențele dintre operatorii economici neintrând în competența Autorității Naționale pentru Proteția Consumatorului. Petițiile anonime nu vor fi luate în considerare.

Autoritatea are obligația sa comunice răspunsul, în termen de 30 de zile de la data înregistrării reclamației, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Ce se întâmplă dacă autoritatea nu răspunde petiției dvs sau răspunde în mod nefavorabil?

Nimic nu vă împiedică în acest caz să formulați o acțiune în instanță, prin care să vă valorificați drepturile încălcate.

Este obligatorie o astfel de procedură?

Nu. Dumneavoastră aveți facultatea de a înregistra o astfel de petiție, doar dacă doriți. Trebuie să știți că aceasta poate fi formulată chiar și în situația în care sunteți victima unei înșelăciuni.

Deschide Chat-ul