Dreptul Familiei

Partajul

Reprezentare și asistare pentru toate tipurile de partaj din cadrul procedurii partajului.

Pensie de Întreținere

Reprezentare și asistare în formularea actiunilor prin intermediul cărora puteți obține pensia de întreținere sau majorarea ei.

Avocat Divorț

Reprezentare și asistență în demersurile sau procesele de divorț precum și cu referire la implicațiile juridice care pot apărea.

Asigurăm consiliere juridică, asistare și reprezentare a persoanelor fizice  în litigiile de dreptul familiei, în fața tuturor instanțelor, precum și în fața mediatorilor, a notarilor publici sau în fața instituțiilor publice abilitate în reglementarea raporturilor de familie.

Raporturile de familie ating inevitabil aspecte de drept succesoral, context în care asigurăm consiliere juridică, asistență și reprezentare anterior deschiderii unei succesiuni, cât și la momentul dezbaterii succesiunii.

Serviciile de natură juridică pot presupune:

  • consultanță juridică, asistare și reprezentare în procedura de divorț la notar sau în fața instanței de judecată, asistare la încheierea tranzacțiilor în materia dreptului familiei
  • anularea căsătoriei
  • consultanță juridică în vederea alegerii regimului matrimonial de bunuri anterior încheirii căsătoriei ori anterior realizării unui partaj judiciar
  • asistare și reprezentare în procedura partajului de bunuri dobândite în timpul căsătoriei fie că se realizează judiciar sau extrajudiciar
  • asigurarea respectării interesului superior al copilului, necesitățile minorilor, locuința copilului, custodia copilului, programul de vizitare a acestuia, pensia alimentară a copilului din căsătorie sau afara căsătoriei
  • asistare și reprezentare juridică în materie de stabilire a filiației, tăgadă a paternității
  • consultanță juridică la întocmirea testamentelor, precum și anterior deschiderii succesiunii, asistare și reprezentare în fața notarului public competent teritorial, a Camerei Notarilor Publici în vederea realizării verificărilor succesorale, a instituțiilor publice pentru procurare de înscrisuri în vederea dezbaterii succesiunii
  • asistare și reprezentare în litigii privind dezbateri succesorale
Aveți nevoie de ajutor?

Telefon +40 740 492 998

office@blaj-law.ro
·   Luni – Vineri 09:00-19:00
Deschide Chat-ul