Înființare SRL în România

oct. 5, 2022

Înființarea unei firme

Dacă aveți o idee de business și doriți să vă desfășurați activitatea în România trebuie să știți că înființarea unei firme poate fi un demers rapid și ușor de făcut dacă urmați pașii potriviți. În continuare vom prezenta etape pentru înființarea unei firme, menționând inclusiv taxele și actele necesare pentru înființarea unui SRL.

Condiții preliminare pentru înființarea unei firme

Pot avea calitatea de fondatori ai unei firme cetățenii români, dar și cei străini și totodată societățile române sau străine, cu condiția să nu fi comis fapte care se înscriu în cazierul fiscal.

 

Care sunt etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unei firme?

Primul pas pe care ar trebui să îl faceți pentru înființarea unei firme este să alegeți forma juridică pe care doriți ca firma să o aibă, în funcție de specificul activității dumneavoastră. În România, sub prevederile Legii societăților, pot exista forme mai complexe de organizare, precum sunt cele de tipul societății în nume colectiv (SNC), a societății pe acțiuni (SA), în comandită pe acțiuni (SCA) sau în comandită simplă (SCS). Totodată, în România mai există și alte forme de desfășurare a unor activități economice, sub forma persoanelor fizice autorizate (PFA), al întreprinderilor individuale (ÎI) sau familiale (IF).

Cea mai uzuală și răspândită formă de organizare o reprezintă societatea cu răspundere limitată, (SRL-ul), așadar în continuare vom prezenta procedurile de înființare a unui SRL.

Etape înființare SRL

1. Rezervarea denumirii

Primul pas pentru înființarea unui SRL este rezervarea denumirii. Pregătiți cel puțin 3 variante de nume pentru a le verifica disponibilitatea și mai apoi a le rezerva pe pagina web a Registrului Comerțului sau la ghișeul instituției, completând o cerere-tip. Rezervarea de denumire va fi valabilă pentru 3 luni, perioadă în care firma va trebui înregistrată.

2. Alegerea sediului social al firmei

Următorul pas pentru înființarea unui SRL este alegerea sediului social al firmei. Firma are nevoie de un sediu social, care va fi menționat în actul constitutiv și înregistrat la Registrul Comerțului. Acesta poate fi un spațiu pe care îl deține în proprietate unul dintre asociați sau poate fi un spațiu cu privire la care s-a încheiat un contract de închiriere/comodat/uzufruct care să permită societății desfășurarea de activități economice.

Dacă spațiul este un apartament într-un bloc de locuințe, va trebui ca vecinii cu perete comun, respectiv asociația de proprietari să își dea acordul în scris pentru stabilirea sediului social al firmei în acel spațiu. O altă opțiune este ca administratorul societății să dea o declarație că nu dorește să desfășoare activitate economică în spațiul respectiv.

3. Întocmirea Actului constitutiv

Al 3-lea pas pentru înființarea firmei este întocmirea actului constitutiv. Actul constitutiv reprezintă documentul care transpune voința asociaților de a se asocia în cadrul noii societăți. În România, există și posibilitatea înființării unei societăți cu asociat unic, persoană fizică sau juridică. Actul constitutiv reprezintă practic și reglementarea care va dicta mai târziu modul de funcționare al societății. Actul constitutiv trebuie să cuprindă informații cu privire la:

 • Datele de identificare ale fondatorilor;
 • Forma, denumirea, durata și sediul social;
 • Obiectul de activitate;
 • Capitalul social, părțile sociale;
 • Drepturile și obligațiile asociaților;
 • Organizarea și conducerea societății;
 • Administrarea societății, cu desemnarea primului administrator;
 • Activitatea societății;
 • Controlul activității, cu desemnarea unui cenzor;
 • Modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Redactarea acestui act poate fi realizată după modelele oferite de Registrul Comerțului pe pagina lor web, urmând apoi să fie semnat de toți membrii fondatori sau de către asociatul unic.

Obiectul de activitate al firmei

Obiectul principal de activitate al firmei, identificat printr-un cod CAEN, este cel care va apărea în actul constitutiv și pe certificatul de înregistrare al societății. Pe lângă acesta, SRL-ul oferă posibilitatea alegerii unui număr foarte mare de obiecte de activitate secundare, care să fie menționate în cuprinsul actului constitutiv, iar societatea își va putea desfășura activitatea și în aceste domenii de activitate, cu condiția ca acestea să fie autorizate prin cererea depusă la Registrul Comerțului.

Chiar dacă actul constitutiv al firmei poate cuprinde un număr mare de obiecte de activitate secundare, nu vor putea fi incluse cele care necesită autorizări prealabile care nu au fost obținute, cele care nu pot fi desfășurate decât ca obiect unic de activitate sau cele care sunt interzise anumitor categorii de agenți economici, dacă sunt incompatibile cu activitatea pe care doriți să o desfășurați.

4. Stabilirea capitalului social – Capitalul social minim pentru înființare SRL

Mai departe, trebuie stabilită valoarea capitalului social, în cazul unei societăți cu răspundere limitată, capitalul social minim a scăzut de la 200 de lei la 1 leu. În prezent, nu mai este necesară dovada vărsării capitalului social la înființare, prin urmare contul bancar al societății în care se va vira capitalul social va putea fi deschis și ulterior înmatriculării societății la Registrul Comerțului.

5. Întocmirea și depunerea dosarului la Oficiul Registrul Comerțului – Acte necesare înființare SRL

Dosarul de înregistrare trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia se află sediul social, pe portalul web sau prin e-mail cu semnătură electronică sau la ghișeu și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală și, după caz, Anexa 2 privind investiția străină;
 3. Declarație-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară activități în afara sediilor declarate (declarație model 1) și sunt îndeplinite condițiile de funcționare (declarație model 2);
 4. Dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii firmei;
 5. Actul constitutiv, în original;
 6. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului
 7. Actele pentru proprietatea aporturilor în natură, dacă este cazul;
 8. Declarații pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru a avea aceste calități;
 9. Acte de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor;
 10. Specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 11. (După caz) Declarația autentică pe proprie răspundere a cetățeanului străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice care nu este înregistrată fiscal în România, și eventual, traducerea realizată de un traducător autorizat;
 12. (După caz)
  – actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor nerezidenți;
  – acordul asociației de proprietari;
  – dovada autorizațiilor/avizelor prealabile acolo unde este prevăzut de lege;
  – dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale, în original;
 13. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 14. Dovada plății tarifului de publicare a înregistrării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Pentru cererile, declarațiile și anexele necesare, Registrul Comerțului vă pune la dispoziție pe pagina web formulare tip.

Taxe pentru înființarea unei firme

Un beneficiu important privind înființarea unei firme în România este reprezentat de costurile mici implicate în acest proces. Pentru înființarea unui SRL, costurile la Registrul Comerțului sunt în cuantum de 122 de lei.

Ghiduri legislative

Explorează colecția de resurse oferite de Blaj Law și obține informații de actualitate, redactate pe înțelesul tuturor.