Impozite și Taxe Locale

Echipa Blaj Law este formată din avocați specializați în domeniul dreptului fiscal.  

Indiferent de situația în care vă aflați, avocații noștri vă pot oferi consultanță, asista sau reprezenta atât în fața organului fiscal cât și în fața instanței de judecată.

Cele mai multe probleme sunt generate de intepretarea eronată a organului fiscal asupra situației de fapt, astfel, funcționarii publici stabilesc, printr-o decizie de impunere, taxe sau impozite care nu sunt în concordonață cu realitatea și astfel vă impun o sumă care trebuie corectată.

Taxele și Impozitele Locale

Care sunt principalele taxe și impozite locale?

Conform  art.454 din Legea 227/2015, impozitele si taxele locale sunt:

 • impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;
 • impozitul pe teren si taxa pe teren;
 • impozitul pe mijloacele de transport;
 • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
 • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
 • impozitul pe spectacole;
 • taxele speciale;
 • alte taxe locale.

Cum se stabilește suma datorată de către dumnevoastră în calitate de contribuabil pentru un impozit sau o taxă locală?

Suma concretă datorată de către contribuabili corespunzând creanțelor fiscale este distinct determinată în raport de specificul taxei sau impozitului.

Conform prevederilor Codului Fiscal, autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.

Neplata la scadență a creanțelor fiscale permit autorităților să emită decizii de impunere împotriva debitorilor, pentru asigurarea veniturilor la bugetul general consolidat.

În acest context, decizia de impunere este actul administrativ fiscal (inclusiv titlul executoriu), emis de organul competent, prin care sunt idividualizate creanţele bugetare ale contribuabilului

Ce puteți face atunci când organul fiscal, prin intermediul unei decizii de impunere, stabilește o taxă sau un impozit în mod eronat?

În primul rând, dumnevoastră în calitate de contribuabil, trebuie să vă adresați organului fiscal pentru remedierea problemei, acest lucru se face prin intermediul unei constestații care poate fi formulată într-un termen de 45 zile de la momentul comunicării.

Cum Vă Putem Ajuta

Echipa noastră de avocați poate:

 • să vă ofere consultanță cu privire la modalitatea în care a fost stabilită taxa sau impozitul local.
 • poate să formuleze contestația împotriva decizii de impunere.
 • vă poate reprezenta și asista în fața organului fiscal în vederea oferirii informațiilor necesare pentru clarificarea situației.

În cazul în care în urma analizării motivelor de drept și de fapt, expuse prin contestație, organul fiscal emite o decizie prin care nu soluționează în mod favorabil contestația, singura modalitate prin care poate fi soluționată este atacarea în fața instanței de judecată a deciziei.

Decizia prin care se soluționează este un act administrativ care poate fi atacat într-un termen de 6 luni în fața unei instanțe de contencios administrativ.

Echipa noastră vă poate ajuta să parcurgeți aceste etape într-un mod eficient, prin prezentarea motivelor de fapt și de drept într-un mod profesional, situația de fapt reală poate fi transmisă eficient către organul fiscal care este obligat să soluționeze contestația într-un mod legal.

DE CE ESTE CONDIȚIONATĂ PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR DE ACHITAREA AMENZILOR AFLATE ÎN URMĂRIRE?

Odinea de stingere a datoriilor la bugetul local, astfel cum este reglementată prin prevederile art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completarile ulterioare, menționează în mod expres plata cu prioritate a obligațiilor fiscale cuprinse în titluri executorii.

ÎN CAZUL ÎN CARE AM SEDIUL SOCIAL AL UNEI FIRME ÎN CLĂDIREA MEA, DAR NU SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ, ESTE OBLIGATORIU SĂ DEPUN DECLARAȚIE?

În cazul persoanelor fizice, dacă la adresa clădirii cu destinație mixtă este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidențiale, însă obligația declarării există, cladirile unde se desfașoara activități administrative, fiind considerate că nu intră în categoria clădirilor rezidențiale.

Se plătește impozit pe terenul de sub clădire?

Da. A fost eliminată prevedea conform căreia nu se datorează impozit pe terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire

Deschide Chat-ul