Recuperare Drepturi Salariale

Echipa Blaj Law este formată din avocați specializați pe dreptul muncii, astfel, avocații noștri vă pot asista sau reprezenta în orice problemă de dreptul muncii.

Cele mai multe conflicte între dumneavoastră, în calitate de salariat și angajator pot fi generate de întârzierea sau neplata sumelor de bani care reprezintă salariul lunar.

În calitate de salariat, aveți dreptul la o sumă de bani în contraprestația muncii dumneavoastră. Acest drept vă este conferit prin contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.

De foarte multe ori, aferent salariului de bază mai există și o serie de indemnizații, sporuri sau orice alte adaosuri de care dumneavoastră beneficiați în funcție de specificul muncii pe care o prestați.

Cum puteți afla în concret care este suma de bani la care aveți dreptul în fiecare lună?

În contractul individual de muncă veți regăsi toate sumele de bani și drepturile pe care le aveți în calitate de angajator.

Ce trebuie să știți atunci când nu ați încasat la timp sumele de bani cu titlu de salariu?

Dacă angajatorul nu a plătit la data stabilită în contractul individual de muncă salariul, dumneavoastră, aveți dreptul de a solicita plata acestuia imediat.

Pe lângă suma de bani ce trebuie achitată cu titlu de prestație lunară, angajatorul vă datorează și penalități pentru neplata la timp a salariului.

Cum vă pot ajuta avocații echipei noastre?

Un avocat al echipei Blaj Law vă poate asista sau reprezenta atât în fața angajatorului cât și în fața instanței de judecată pentru recuperarea sumelor de bani cu titlu de salariu.

În funcție de situația în care vă aflați în mod exact, unul dintre avocații noștri vă poate asista sau reprezenta în următoarele demersuri:

Formularea unei notificări către angajator – prin intermediul căreia se expune situația de fapt și prevederile legale în baza cărora este obligat să achite salariul.

Formularea unei acțiuni în fața instanței de judecată – în cazul în care situația este una stringentă din punctul de vedere al obligațiilor angajatorului, aveți dreptul de a formula o acțiune în fața instanței de judecată prin care să solicitați salariul.

Echipa noastră de avocați vă poate asista pe parcursul întregii proceduri de obținere a drepturilor salariale.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A NE CONTACTA?

Puteți să ne scrieți un e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact ne puteți transmite problema dumneavoastră.

CE ACTE AVEȚI NEVOIE PENTRU A PORNI O ACȚIUNE DE RECUPERARE A DREPTURILOR SALARIALE?

În primul rând, contractul individual de muncă încheiat între dumneavoastră și angajator și extrasele de cont bancar prin care vă este virat salariul.

În ce termen trebuie să mă adresez instanței?

Termenul pentru introducerea acțiunii în instanță este de 3 (trei) ani și curge de la momentul scadenței obligației de plată lunară a salariului.

Ce obligații financiare presupune o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu angajatorul?

În materia dreptului muncii și inclusiv în situația recuperării drepturilor salariale neîncasate, acțiunea în instanță este scutită de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar.

Cum dovedesc cuantumul drepturilor salariale neîncasate?

În conflictele de muncă, salariatul nu are obligația de a proba susținerile sale, ci sarcina probei revine angajatorului.

Cel din urmă trebuie să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare în instanță.

Deschide Chat-ul