Servicii de avocatură și consultanță juridică

Blaj Law este un cabinet de avocatură în Cluj Napoca ce pune la dispoziția clienților o gamă completă de servicii de avocatură atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Explorează lista noastră de servicii mai jos.
Consultanță juridică generală

Asistare la negocierea contractelor.

Îți asigurăm asistare în etapa de negociere a oricărui tip de contract, astfel încât interesele tale să fie reprezentate cât mai bine prin stabilirea unor clauze echitabile, care să transpună cu precizie voința ta.

Asistare la încheierea unui contract de credit bancar.

Îți asigurăm expertiza noastră în etapa încheierii unui contract de credit bancar, astfel încât drepturile tale în calitate de consumator să fie cât mai bine protejate în raportul cu instituțiile de credit.

Redactarea contractelor utilizate în relațiile comerciale.

Vom redacta actul juridic care va sta la baza relațiilor comerciale ale societății tale, astfel încât să fie asigurat echilibrul contractual și buna desfășurare a planului tău de afaceri.

Consultanță specializată în diverse arii de drept, precum drept fiscal sau dreptul muncii.

Asigurăm servicii de consultanță în diversele probleme juridice cu care se pot confrunta atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice în activitatea de zi cu zi.

Realizarea auditului general cu privire la situația juridică a societății.

Analizăm situația juridică a entității și asigurăm asistență în atingerea scopurilor sale prin îmbunătățirea proceselor desfășurate.

Întocmirea de rapoarte due diligence.

Realizăm analize amănunțite, concretizate în rapoarte due diligence, ori de câte ori o societate dorește să ia o decizie informată privind investiții precum achiziția unei companii, a unui imobil, sau a unei proprietăți intelectuale.

Consultanță în activitatea curentă a societății.

Asistăm societățile în afacerile și proiectele pe care le desfășoară, pe tot parcursul lor, în ceea ce privește orice situație cu implicații juridice.

Întrebări frecvente

Drept societar și comercial

Consultanță privind înființarea unei societăți și asistarea în pregătirea documentelor necesare înființării unei societăți.

Cu ajutorul avocaților noștri poți înființa o firmă în doar câteva zile din momentul în care ne trimiți actele necesare.

Asistarea organelor de conducere în cadrul adunărilor generale ale asociaților ori consiliul de administrație în cadrul ședințelor de consiliu.

De cele mai multe ori, gestionarea unei adunări generale a asociaților ori a consiliului de administrație poate fi o situație dificilă ce poate ridica probleme sau chiar nemulțumiri ale asociaților.

Consultanță privind modificări ale structurii societare, precum cesiuni de părți sociale, majorări de capital social și alte modificări, precum divizări sau fuziuni și pregătirea documentelor necesare.

Schimbarea este o certitudine în domeniul afacerilor, singura neclaritate este momentul la care aceasta intervine.

Reprezentarea în cadrul adunărilor generale sau consiliilor de administrație.

Adunarea generală este organul de deliberare şi decizie al societăţii, fiind formată din totalitatea asociaţilor societăţii.

Recuperarea de creanțe prin procedura de drept comun, prin procedura ordonanței de plată sau a cererii de valoare redusă.

În situația în care nu se poate ajunge la un consens cu debitorul privind recuperarea creanțelor, există posibilitatea de a soluționa în justiție situația.

Reprezentarea în fața instanțelor în litigii între asociați sau în litigii cu parteneri contractuali.

În timpul desfășurării activităților comerciale, este posibil să apară neînțelegeri între asociați. În cazul în care acestea persistă și nu s-a găsit o metodă de soluționare, se pot introduce acțiuni pe rolul instanțelor judecătorești pentru rezolvarea litigiilor.

Consultanță în materie de concurență.

Consultanța juridică în domeniul concurenței are ca scop atât crearea unor programe eficiente de conformare și implementare a acestora, cât și soluționarea litigiilor dintre profesioniști în fața Consiliului Concurenței.

Obținerea autorizațiilor, atestărilor sau a certificărilor necesare derulării afacerii.

Pentru a-și putea desfășura activitatea pe temeiul legalității, o companie trebuie să fie vigilentă în permanență pentru a fi la curent cu modificările legislative care adesea impun obligativitatea obținerii unor autorizații, atestate sau certificate în vederea desfășurării activității.

Întrebări frecvente

Drept penal

Infracțiuni de serviciu și de corupție.

Echipa noastră vă asigura reprezentarea și apărarea împotriva acuzațiilor de comitere a infracțiunilor de serviciu și de corupție.

Infracțiuni economice.

Echipa Blaj Law vă poate reprezenta și asista pe parcursul oricărei faze a procesului penal cu privire la orice infracțiune economică.

Infracțiuni de trafic și consum de droguri de risc sau mare risc.

Echipa noastră de avocați include specialiști în dreptul penal care te pot reprezenta și asista pe parcursul oricărei faze a procesului penal.

Infracțiuni contra patrimoniului.

Avocații noștri specializați îți asigură reprezentarea pe parcursul tuturor fazelor procesului penal.

Infracțiuni de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului ori a altor substanțe.

Echipa Blaj Law te reprezintă în cauzele penale legate de regimul rutier.

Infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în înscrisuri oficiale sau fals intelectual.

Echipa Blaj Law vă poate reprezenta și asista dacă aveți calitate de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente sau martor într-un dosar ce are ca obiect falsul în înscrisuri.

Infracțiuni informatice.

Avocații specializați ai echipei Blaj Law vă asigură reprezentare în domeniul infracțiunilor informatice.

Întrebări frecvente

Dreptul muncii

Recuperarea drepturilor salariale.

Cele mai multe conflicte între salariați, pe de o parte, și angajatori pe de altă parte, pot fi generate de întârzierea sau neplata sumelor de bani care reprezintă salariul lunar.

Obținerea de despăgubiri pentru daunele rezultate din accidente de muncă.

Echipa Blaj Law te poate ajuta în obținerea despăgubirilor și identificarea situațiilor în care pot fi obținute acestea.

Asistență juridică în caz de concediere abuzivă, respectiv contestarea deciziei de concediere.

Emiterea deciziei de concediere presupune parcurgerea unei proceduri de către angajator, prin care constată motivele de fapt și de drept pentru care se dispune concedierea față de tine, în calitate de salariat.

Asistență privind întocmirea, modificarea și desfacerea contractului de muncă.

Echipa noastră de avocați te poate asista atât la negocierea și întocmirea contractului de muncă, cât și la modificarea și desfacerea acestuia.

Asistență în redactarea regulamentelor interne, contractelor colective de muncă și procedurilor interne de muncă.

Blaj Law îți asigură consultanță, asistare și reprezentare juridică în domeniul dreptului muncii, cu privire la orice aspect, având expertiză în redactarea și implementarea tuturor documentelor și procedurilor solicitate de lege la nivelul angajatorilor.

Asistență în cercetări disciplinare.

Cercetarea disciplinară are ca scop sancționarea salariatului în cazul în care acesta săvârșește o abatere disciplinară. Echipa Blaj Law este specializată în consultarea angajatorilor pe parcursul derulării cercetării disciplinare pentru ca aceasta să se desfășoare în condițiile prevăzute de lege și totodată poate asista salariații cercetați disciplinar, pentru a le pune în vedere care sunt drepturile pe care le pot exercita pe parcursul cercetării, în funcție de cazul concret.

Contestarea deciziei de pensionare.

Unul dintre avocații noștri specializați în domeniul muncii te poate asista și reprezenta în contestarea deciziei de pensie, în cazul în care există diferențe între sumele stabilite și drepturile cuvenite ori alte incertitudini cu privire la acestea.

Întrebări frecvente

Drept fiscal

Consultanță fiscală.

Consilierea în diverse situații de ordin fiscal cu privire la identificarea oportunităților și riscurilor generate de numeroase schimbări legislative.

Asistență în timpul controlului fiscal.

Activitatea de inspecţie fiscală se realizează pentru orice tip de persoane, fizice sau juridice, indiferent de forma acestora de organizare, aceasta fiind o activitate reglementată în Codul de procedură fiscală.

Contestarea deciziilor de impunere sau a altor acte administrative fiscale.

Persoanele care se confruntă cu un act emis de autoritățile fiscale, pot formula o contestație împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale.

Asistență cu privire la accize și antrepozite fiscale.

Dacă te afli în situația în care trebuie să plătești accize sau în situația în care dorești consultanță privind regimul fiscal de tipul antrepozitului fiscal, echipa noastră îți poate asigura consultanță în crearea unei strategii oportune pentru societatea ta.

Asistență și reprezentare în litigii de drept fiscal.

Îți asigurăm asistență și consultanță în materie de litigii fiscale, prin formularea contestațiilor fiscale, respectiv asistarea și reprezentarea în fața instanțelor competente.

Întrebări frecvente

Dreptul familiei

Divorț.

Căsătoria se poate desface prin divorț pe cale administrativă, în fața Ofițerului de Stare Civilă, în fața notarului public, precum și pe cale judecătorească, în fața instanței de judecată.

Stabilirea pensiei alimentare.

Obligația de întreținere sau, în termeni uzuali, pensia alimentară, reprezintă întreţinerea datorată de către părintele ce nu locuiește împreună cu copilul minor după divorț, respectiv obligația părintelui necustodian de participare la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Custodia copilului și stabilirea programului de vizite.

În urma divorțului, părinții își vor exercita în continuare în comun autoritatea părintească asupra copiilor.

Partaj.

Partajul reprezintă modalitatea prin care soții, pot împărți atât bunurile cât și datoriile proprii dobândite în timpul căsătoriei, atât pe cale amiabilă sau voluntară, cât și pe cale judiciară.

Pregătirea testamentului.

Testamentul reprezintă un act solemn, de aceea, acesta trebuie să respecte exigențele prevăzute de lege. Echipa Blaj law îți poate explica toate aspectele legale aplicabile în materie succesorală, astfel încât testamentul să respecte prevederile legale.

Succesiuni.

Moștenirea (succesiunea) asigură transmiterea bunurilor unei persoane decedate, către una sau mai multe persoane în viață.

Schimbarea numelui pe cale administrativă.

Schimbarea numelui poate interveni în urma căsătoriei, oricare dintre soți putând prelua numele de familie al celuilalt ori ambii soți putând să își reunească numele sau în urma divorțului, când soțul în cauză poate să revină la numele de familie avut anterior încheierii căsătoriei. O altă modalitate prevăzută de lege pentru schimbarea numelui unei persoane o reprezintă schimbarea numelui pe cale administrativă.

Întrebări frecvente

Drept imobiliar

Analiza situației juridice a imobilului și redactarea de rapoarte due diligence.

Realizăm analize amănunțite, concretizate în rapoarte due diligence, ori de câte ori dorești să iei o decizie informată privind proiecte imobiliare, indiferent de anvergură.

Asistență la negocierile cu partenerii contractuali.

Te vom însoți și sfătui în etapa de negociere a contractelor ce au ca obiect imobile, astfel încât interesele tale să fie reprezentate cât mai bine prin stabilirea unor clauze echilibrate.

Redactarea antecontractelor și contractelor de vânzare, contractelor de închiriere sau de antrepriză de lucrări.

Te ajutăm în dezvoltarea proiectului tău imobiliar prin redactarea tuturor actelor juridice necesare.

Asistarea în fața notarului public la momentul încheierii unei tranzacții imobiliare.

Prezentarea în fața notarului este o condiție imperativă pentru a încheia o tranzacție imobiliară. Echipa noastră te poate asista în cadrul acestei proceduri.

Asistență la încheierea contractelor de finanțare cu băncile.

Echipa noastră vine în ajutorul și în susținerea dezvoltării proiectelor imobiliare prin asistență în momentul încheierii unui contract de finanțare cu banca.

Asistență și reprezentare în litigii ce implică tranzacții imobiliare sau regimul juridic sau tehnic al imobilelor.

Elaborarea și susținerea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor tale reprezintă un punct cheie atunci când apar diferende ce privesc tranzacțiile imobiliare, regimul juridic sau tehnic al imobilelor.

Întrebări frecvente

Farmaceutic

Consultanță privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții și reglementări specifice.

În contextul în care domeniul farmaceutic este supus unui cadru de reglementare din ce în ce mai complex, îți oferim consultanță de specialitate în interpretarea și aplicarea textelor de lege.

Asistarea în cadrul unor proceduri de control desfășurate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Echipa noastră de avocați specializați în dreptul farmaceutic îți oferă sprijinul în relația cu Casa Națională și Casele Teritoriale de Asigurări de Sănătate.

Asistare în realizarea unor propuneri de modificări legislative în domeniul farmaceutic.

Transpunem dorințele specialiștilor din domeniul farmaceutic în propuneri de modificări ale textelor de lege pentru îmbunătățirea cadrului legal incident.

Obținerea autorizației de vânzare a unor produse farmaceutice.

Simplificăm pentru tine asigurarea legalității vânzării produselor farmaceutice prin obținerea autorizațiilor necesare.

Asistare în cadrul unor negocieri privind încheierea unor contracte de intermediere și distribuire a unor produse farmaceutice.

Îți asigurăm asistare în etapa de negociere a contractelor de intermediere și distribuire a unor produse farmaceutice, astfel încât interesele tale în calitate de profesionist să fie reprezentate cât mai bine în relația cu partenerii contractuali.

Redactarea unor contracte specifice privind distribuirea de produse farmaceutice.

Orice activitate referitoare la distribuția de medicamente, care este delegată unei alte persoane sau entități, trebuie efectuate în acord cu termenii unui contract. Orice activitate referitoare la distribuția de medicamente, care este delegată unei alte persoane sau entități, trebuie efectuate în acord cu termenii unui contract.

Întrebări frecvente

Dreptul imigrării

Întocmirea și depunerea dosarelor la Inspectoratul General/Județean pentru Imigrări pentru obținerea avizului de muncă sau a permiselor de ședere.

Obținem și depunem documentele necesare în vederea dobândirii dreptului de ședere și a avizului de muncă pe teritoriul României pentru cetățenii străini.

Asistență juridică și reprezentare în fața Inspectoratului General sau Județean pentru Imigrări sau în fața consulatelor sau ambasadelor României.

Asigurăm asistența juridică și reprezentarea de care ai nevoie în fața autorităților competente în materia imigrării.

Sprijin în procedurile de reînnoire și prelungire a dreptului de ședere.

Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă ședere li se poate prelungi dreptul de ședere temporară, în situația în care vor să petreacă mai mult timp pe teritoriul țării noastre.

Contestarea în instanță a deciziilor și măsurilor dispuse de autorități.

Te reprezentăm în fața instanțelor naționale pentru contestarea deciziilor și a măsurilor nefavorabile dispuse de autorități.

Asistență juridică generală privind dreptul imigrării.

Echipa noastră de avocați specializați în dreptul imigrării îți asigură servicii de consultanță și asistență generală în situații ce țin de aria dreptului imigrării.

Întrebări frecvente

Contracte

Negocierea contractelor între părți.

Te vom însoți și sfătui în etapa de negociere a oricărui tip de contract, astfel încât interesele tale să fie reprezentate cât mai bine prin stabilirea unor clauze echitabile, care să transpună cu precizie voința ta.

Analizarea contractelor și a clauzelor abuzive sau neuzuale.

Evaluăm contractele cu atenție sporită pentru a ne asigura că raporturile juridice în care intri sunt avantajoase.

Redactarea și revizuirea contractelor civile și comerciale.

Punem accentul pe a transpune voința ta juridică în clauze clare și concise.

Asistență în fața notarului public în cazul încheierii contractelor autentice.

Prezentarea în fața notarului este o condiție imperativă pentru a încheia o serie de contracte prevăzute de lege. Echipa noastră îți asigură asistare în cadrul acestei proceduri.

Reprezentare în litigii pentru angajarea răspunderii contractuale în caz de neexecutare și recuperarea prejudiciilor cauzate.

Echipa noastră va elabora strategia de apărare și te va reprezenta în litigiile ce izvorăsc din neexecutarea obligațiilor contractuale.

Reprezentarea în fața instanțelor în litigii cu acest obiect.

Elaborarea și susținerea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor tale reprezintă un punct cheie atunci când apar diferende în legătură cu valabilitatea, executarea, sau încetarea unui contract.

Întrebări frecvente

Litigii

Consultanță și evaluare a speței.

Activitatea noastră se concentrează pe oferirea de servicii de consultanță și asistență juridică la standarde profesionale în diverse domenii.

Negocierea unei tranzacții.

Anumite litigii ar putea fi evitate dacă părțile ar încerca negocierea prealabilă pentru a ajunge la o înțelegere, motiv pentru care echipa noastră vă poate ajuta să evitați un proces costisitor prin negocierea cu cealaltă parte și redactarea contractului de tranzacție.

Redactarea și introducerea cererii de chemare în judecată sau redactarea apărării pârâtului sub forma întâmpinării.

Orice proces începe în momentul în care cererea de chemare în judecată este înregistrată la instanță, ulterior pârâtul având ocazia să se apere prin întâmpinare. Fie că dorești să chemi în judecată o persoană, fie că ai fost acționat în judecată și ai calitatea de pârât, noi suntem aici să te ajutăm cu tot ceea ce înseamnă redactarea acestor acte specifice.

Reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Echipa Blaj Law vă poate reprezenta și asista pe parcursul oricărei faze a procesului, având avocați specializați de la drept penal până la dreptul muncii sau drept imobiliar.

Exercitarea căilor de atac.

Căile de atac reprezintă mijloacele procedurale prin intermediul cărora părţile interesate au posibilitatea de a solicita şi obţine desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti nelegale sau netemeinice.

Întrebări frecvente

GDPR

Analizarea și consultarea cu privire la modul de implementare a regulamentului GDPR, raportat la activitatea companiei.

În pas de tranziție către era digitală, protecția datelor cu caracter personal este un subiect serios pe agenda fiecărei companii.

Redactarea politicii GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o operațiune efectuată de majoritatea societăților comerciale care, în activitatea zilnică colectează, stochează, utilizează sau divulgă date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice.

Contestarea deciziilor de sancționare pentru încălcarea prevederilor GDPR.

Contestația este o modalitate prin care persoana își poate valorifica propriile drepturi și poate dispune de protecția oferită prin cadrul legal și, în subsidiar, acesta își poate demonstra nevinovăția cu privire la săvârșirea unei încălcări.

Asistare și reprezentare în litigii legate de protecția datelor cu caracter personal.

Chiar dacă potrivit legislației specifice, persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt ținute să adopte și să respecte o serie de măsuri care să asigure respectarea intimității persoanei fizice, frecvent se nasc situații conflictuale între acestea și companiile care prelucrează datele personale, care pot da naștere litigiilor.

Întrebări frecvente

Accidente rutiere

Consultanță cu privire la situația concretă și identificarea unei strategii.

Nesocotirea regulilor de circulație creează un risc pentru participanții la trafic și generează adesea producerea unor accidente rutiere. Indiferent de gravitatea accidentului, echipa noastră analizează amănunțit evenimentul rutier și te sfătuiește care sunt pașii de urmat în funcție de situația concretă.

Reprezentarea și asistarea în relația cu societatea de asigurare.

Din păcate este tot mai frecventă practica societăților de asigurări de a refuza abuziv oferirea de despăgubiri, prin refuzul dosarelor de daună. Te ajutăm să comunici eficient cu societatea de asigurări astfel încât să ajungeți la un consens.

Realizarea demersurilor privind obținerea de daune materiale și morale.

Pentru deschiderea dosarului de daună trebuie să te adresezi companiei de asigurări a persoanei vinovate pentru producerea accidentului sau, după caz, companiei de asigurare proprii, și să comunici actele necesare într-un termen scurt. Dacă vrei să te asiguri că ai urmat această etapă potrivit condițiilor impuse de societatea de asigurări, apelează la echipa noastră.

Reprezentarea în fața instanțelor în litigii având ca obiect repararea prejudiciului produs prin accident.

Prejudiciul poate fi reparat și pe cale amiabilă, însă în cele mai multe situații, cuantumul prejudiciului oferit de către societatea asiguratoare este mult mai redus decât cel care se poate obține pe calea unui proces în fața instanței.

Întrebări frecvente

Executare silită

Începerea executării silite.

Echipa Blaj Law te ajută în începerea demersurilor aferente executării silite.

Asistarea și reprezentarea pe tot parcursul executării silite.

Avocații noștri îți asigură reprezentarea pe tot parcursul executării silite, indiferent dacă aveți calitatea de creditor sau debitor.

Formularea contestațiilor la executare.

Vă oferim asistența necesară pentru redactarea contestației la executare și reprezentarea intereselor în fața instanței.

Obținerea suspendării executării silite.

Echipa Blaj Law vă poate ajuta să obțineți suspendarea executării silite.

Întrebări frecvente

Proprietate intelectuală

Redactarea și negocierea contractelor de cesiune de drepturi de autor, de colaborare privind invenții, mărci, produse de software sau alte creații.

Autorul unei creații originale este singurul care poate să decidă dacă și în ce mod va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de către terți. Este esențial ca eventualele contracte care au ca obiect o creație originală să fie redactate de către un specialist și în acest fel, opera ta să beneficieze de protecția deplină a legii.

Elaborarea și redactarea de notificări, acorduri și opinii cu privire la drepturile de autor.

Proprietatea intelectuală reprezintă un domeniu ce presupune o atenție sporită asupra reglementărilor în vigoare. Îți acordăm consultanță de specialitate cu privire la drepturile tale ca titular al unei opere originale, încă de la momentul nașterii creației tale. Sfaturile noastre avizate te vor ajuta să previi un eventual litigiu în instanță.

Asistarea și reprezentarea în fața autorităților publice de control.

Protejarea dreptului de proprietate a mărcilor se realizează prin înregistrarea acestora, titularul dobândind în acest fel exclusivitate asupra utilizării. Înregistrarea mărcii la nivel național sau chiar internațional poate reprezenta un factor decisiv în activitatea ta profesională prin asigurarea unei protecții sporite asupra unei valori importante a afacerii tale.

Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Consideri că ți-au fost încălcate drepturile de proprietate intelectuală? Echipa Blaj Law îți asigură, de asemenea, servicii juridice de asistare și reprezentare în fața instanței referitoare la proprietate intelectuală.

Întrebări frecvente

Reorganizare și insolvență

Consultanță în procedurile premergătoare insolvenței.

În cazul în care afacerea ta nu a mers conform planului inițial și se impune deschiderea procedurii insolvenței, echipa noastră te poate ajuta cu toate demersurile necesare de la etapa de pre – insolvență și până la momentul închiderii procedurii.

Asistarea și reprezentarea în procedura insolvenței.

Indiferent dacă este afacerea ta cea care urmează să intre în insolvență sau ești un creditor care deține o creanță asupra patrimoniului unei societăți prezumate în insolvență, noi te vom reprezenta pe tot parcursul acestei proceduri și te vom ajuta să parcurgi toate etapele necesare.

Consultanță cu privire la reorganizarea societății.

Echipa noastră îți va oferi consultanță de specialitate pentru redactarea unui plan de redresare în vederea acoperirii datoriilor și te va reprezenta în cadrul negocierilor privind angajamentele de plată.

Recuperarea de creanțe prin înscrierea la masa credală.

Serviciile noastre includ și asistența pentru recuperarea creanțelor în urma inițierii procedurii insolvenței.

Reprezentare în litigii având ca obiect atragerea răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvență.

În situația în care vrei să atragi răspunderea personală a celor pe care îi consideri vinovați de starea de insolvență a societății, noi te vom ajuta la redactarea acțiunii în răspundere delictuală și vom căuta probele cele mai concludente pentru susținerea afirmațiilor tale.

Întrebări frecvente

Criptomonede

Tranzacții cu criptomonede și NFT-uri.

Experții noștri îți oferă consiliere juridică cu privire la tranzacțiile cu valută virtuală, precum criptomonedele și NFT-urile.

Tratament fiscal al tranzacțiilor.

Cunoașterea tratamentului fiscal al tranzacțiilor cu monedă virtuală este un aspect important care trebuie tratat cu temeinicie.

Declararea veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede sau NFT-uri.

Veniturile obținute din tranzacții cu criptomonede sau NFT-uri trebuie declarate în termen, acestea fiind considerate a fi venituri din activitate independentă.

Protecția datelor cu caracter sensibil.

Echipa Blaj Law îți oferă consiliere cu privire la modalitățile prin care îți poți proteja datele cu caracter sensibil.

Redactarea și implementarea unor smart contracts.

Avocații noștri te pot asista în redactarea și implementarea contractelor de tip smart, acest tip de contract fiind automatizat între creatorul contractului și destinatar.

Întrebări frecvente

IT. Media. Tech

Dezvoltarea afacerilor online.

Mediul online creează un imens potenţial de dezvoltare în toate domeniile vieţii sociale. Pentru a dezvolta o afacere de succes în mediul online, indiferent de obiectul de activitate al întreprinderii, activitatea economică nu poate avea loc fără respectarea prevederilor legale din materie. Îți asigurăm consultanță asupra tuturor aspectelor indispensabile afacerii tale online.

Proprietatea intelectuală, respectiv protecția drepturilor de autor asupra programelor software.

Sfătuim persoanele care au intenția de a dezvolta un program software ca acestea să fie informate cu privire la drepturile pe care le au în calitate de autori, de aceea vă asigurăm consultanță specializată în acest domeniu. Drepturile de autor asupra programelor software sunt recunoscute de lege încă din momentul creării programului.

Limitele libertății de exprimare online.

Accesul facil la platformele online și volumul mare de utilizatori pot duce la exercitarea abuzivă a dreptului la liberă exprimare. Fie că alegi să îți expui ideile în mediul online, fie că ți-au fost create anumite neplăceri de către alte persoane, te putem ajuta cu o îndrumare potrivită astfel încât să te poți bucura de toate avantajele pe care le oferă spațiul online sau să te protejezi în fața unor eventuale abuzuri de drept.

Încălcarea dreptului la viață privată în medii online.

Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Acest drept poate fi prejudiciat prin diverse conduite, fiecare dintre acestea având implicații specifice. Te ajutăm să îți creezi o imagine asupra opțiunilor pe care le ai dacă dreptul tău la viața privată a fost încălcat.

Securizarea metodelor de plată online.

Plățile reprezintă o mare parte a procesului de vânzare online. Ele se pot efectua prin mai multe mijloace: carduri de credit sau de debit, transferuri bancare, carduri preplătite.

Infracțiuni informatice.

Securitatea și integritatea mediului informatic sunt protejate de norme prevăzute de Codul Penal. Progresele tehnologice conduc și la dezvoltarea fenomenului infracțional, ca atare echipa Blaj Law se documentează constant pentru a trata cu profesionalism orice problemă a clienților noștri survenită în mediul virtual, care poate face obiectul unei infracțiuni informatice.

Întrebări frecvente

Malpraxis

Nerespectarea obligațiilor profesionale, inclusiv a obligației de confidențialitate sau obligației de informare.

Conținutul activității unui cadru medical presupune și respectarea unor obligații prevăzute de lege, menite să protejeze calitatea desfășurării activității medicale, dar și siguranța pacienților.

Neglijența în desfășurarea actului medical.

Cadrele medicale trebuie să depună toate diligențele necesare astfel încât să îndeplinească scopul și rolul profesiei medicale, aceasta fiind dedicată apărării vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a fiinţei umane.

Obținerea de despăgubiri pentru prejudicii estetice, fizice și psihice.

Orice persoană are posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor responsabile în situația nefericită în care un act medical a produs prejudicii estetice, fizice sau psihice.

Reprezentarea în proceduri în fața Colegiului Medicilor.

Echipa Blaj Law cuprinde avocați specializați în aria dreptului medical, având posibilitatea de a te reprezinta în proceduri în fața Colegiului Medicilor.

Reprezentarea în litigii privind malpraxisul.

Principalul nostru obiectiv este de a-ți apăra drepturile în situația în care ești implicat într-un litigiu ce are ca obiect malpraxisul.

Întrebări frecvente

Protecția consumatorului

Formularea reclamațiilor consumatorilor împotriva comercianților.

Indiferent de gravitatea pagubelor care ți-au fost aduse, nu trebuie să ignori varianta de a formula o reclamație împotriva comerciantului responsabil. În caz contrar, dacă fiecare consumator ar rămâne în pasivitate, activitățile prejudiciante întreprinse de comercianți nu vor putea fi sancționate.

Reprimarea efectelor clauzelor abuzive.

Prejudicierea drepturilor și intereselor consumatorilor poate fi inclusiv rezultatul inserării unor clauze abuzive în contractele încheiate cu profesioniștii. Evaluarea acestora se realizează prin raportarea la întregul conținut al contractului, respectiv prin raportarea la alte clauze ale contractului sau la alte contracte de care acesta depinde, la factorii care au determinat încheierea contractului, la natura produselor sau serviciilor obiect al acestuia.

Drepturile consumatorilor în raporturile de credit.

Satisfacerea nevoilor de consum, personale sau familiale a persoanelor se pot realiza prin încheierea unui contract de credit cu o bancă sau o altă instituție de credit. Îți asigurăm consultanță cu privire la oportunitatea concretă a încheierii unui astfel de contract, analizând amănunțit conținutul acestuia.

Conformitatea și securitatea produselor și serviciilor oferite de comercianți.

Comerciantul trebuie să asigure conformitatea și securitatea produselor și serviciilor, beneficiu oferit de lege consumatorilor, în caz contrar fiind răspunzător pentru pagubele produse clienților. Punerea unui produs sau serviciu defect la dispoziția consumatorului creează inconveniente, dar noi te putem ajuta să le remediezi.

Practici comerciale incorecte.

Practicile comerciale abuzive sau incorecte reprezintă un pericol pentru consumatori, stăpânirea acestei noțiuni fiind utilă pentru profesioniști pentru a evita răspunderea contravențională și pentru a avea un plan de afaceri eficient fără încălcarea prevederilor legale și prejudicierea clienților. Practicile comerciale incorecte constau în practici înșelătoare sau practici agresive.

Răspunderea civilă, administrativă și penală a comercianților în contractele încheiate cu consumatorii.

În materia protecției consumatorilor, profesioniștii trebuie să respecte o serie de prevederi legale imperative în raporturile cu consumatorii. Cunoașterea efectelor răspunderii comercianților prezintă relevanță atât din perspectiva profesioniștilor, cât și a consumatorilor.

Reprezentare în litigii privind apărarea drepturilor consumatorului.

Anumite practici ale comercianților dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, însă există și situații în care profesioniștii sunt nevoiți să introducă o acțiune împotriva consumatorului. Indiferent de situația în care te afli, te putem reprezenta cu profesionalism în litigiile apărute în relațiile comerciale.

Întrebări frecvente

Dreptul transporturilor

Prejudicii cauzate prin întârzierea ajungerii transporturilor la destinație.

Transportatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin întârzierea ajungerii la destinaţie, cu excepţia cazului fortuit şi a forţei majore.

Prejudicii cauzate de ambalarea necorespunzătoare sau de pierderea bunurilor transportate.

În caz de pierdere a bunurilor, transportatorul trebuie să acopere valoarea reală a bunurilor pierdute sau a părţilor pierdute din bunurile transportate.

Recuperarea sumelor datorate transportatorului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, creditorul dispune de mai multe proceduri pentru a-și recupera sumele de bani rezultate din executarea unui contract de transport.

Răspunderea pentru bagaje și alte bunuri avariate sau pierdute.

Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului.

Răspunderea transportatorului pentru moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății călătorului.

Transportatorul răspunde pentru moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii călătorului.

Întrebări frecvente

HORECA

Demersurile privind autorizarea funcționării.

Anterior începerii activității în domeniul HORECA (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) este vitală obținerea și întocmirea unor acte, mai exact autorizații, avize și contracte. Împreună cu tine vom parcurge toate etapele care vor conduce către materializarea unei afaceri de succes, având la bază o strategie care să eficientizeze aceste proceduri prealabile.

Asistență în negocierea și redactarea contractelor cu furnizori.

Contractele de furnizare sunt esențiale în desfășurarea activităților comerciale. Faza precontractuală a negocierilor include ajungerea la un acord asupra elementelor esențiale ale viitorului contract. Te putem asista la discuțiile prealabile în cadrul cărora se stabilesc viitoarele raporturi dintre părți astfel încât să îți fie protejate interesele.

Asistență în obținerea unor fonduri nerambursabile pentru sprijinirea dezvoltării afacerii.

Pregătirea documentelor pentru obținerea unor fonduri nerambursabile reprezintă o etapă care necesită timp și atenție. Dacă îți dorești să economisești timp, dar și să te asiguri că documentația este întocmită fără erori, te ajutăm să parcurgi toate etapele unui astfel de demers.

Reprezentarea în litigii privind protecția muncii.

Dreptul muncii și securității sociale implică o varietate de probleme cu care se confruntă atât angajații, cât și angajatorii.

Contestarea contravențiilor și a suspendării activității.

ANPC are dreptul de a iniția controale tematice, fără sesizarea vreunui consumator, în scopul identificării și sancționării anumitor nereguli.

Întrebări frecvente

Asigurări

Consultanță privind întocmirea dosarului de daună.

Pentru deschiderea dosarului de daună trebuie să te adresezi companiei de asigurări și să comunici actele necesare într-un termen scurt. Dacă vrei să te asiguri că ai întocmit corespunzător respectivele acte, poți apela la echipa noastră pentru consultanță.

Contestarea evaluării făcute de către asigurător asupra prejudiciului datorat.

De multe ori evaluările făcute de către asigurator sunt net inferioare valorii pagubelor produse sau nu corespund efectelor negative de ordin moral produse.

Recuperarea prejudiciilor apărute de pe urma nerespectării obligațiilor asigurătorului.

Obligațiile asumate de către societatea asiguratoare trebuie să fie respectate de către aceasta cu strictețe, în caz contrar asigurații pot să fie privați de despăgubirile ce li se cuvin. Indiferent de inconvenientele apărute în relație cu asigurătorul, nu trebuie să renunți la urmarea demersurilor pentru obținerea despăgubirilor.

Reprezentarea în fața instanței în litigii privind daunele datorate de asigurător.

Echipa noastră te ajută să urmezi toate etapele necesare unui demers în instanță în situația în care nu se poate ajunge la un acord cu societatea asiguratoare sau la rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă.

Întrebări frecvente

Asociații și fundații

Redactarea, atestarea sau modificarea Statutului.

Echipa noastră deține o expertiză vastă în ceea ce privește redactarea, atestarea și modificarea Statutului, documentul de bază în constituirea și desfășurarea activității unei entități cu scop nepatrimonial.

Întreprinderea demersurilor legale, reprezentarea în fața organelor competente în vederea rezervării și obținerii disponibilității denumirii.

Te ajutăm să pui bazele unei entități cu scop nepatrimonial, simplificând pentru tine procedurile de început și comunicarea cu autoritățile.

Reprezentarea în instanță în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea asociației/fundației în Registrul Special.

Dobândirea personalității juridice, ulterior înscrierii entității în Registrul Special reprezintă elementul fără de care nu va fi posibilă efectuarea operațiunilor juridice în numele organizației.

Obținerea extraselor din registrul special, legalizări ale hotărârilor definitive.

Te scutim de birocrație desfășurând în numele organizației tale demersurile necesare obținerii extraselor din registrul special și a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

Consultanță juridică și reprezentarea în caz de dizolvare a asociației/fundației.

Îți asigurăm servicii de consultanță și reprezentare în demersurile necesare pentru încheierea activității unei organizații nonguvernamentale.

Întrebări frecvente

Drepturile pasagerilor aerieni

Asistență juridică în situația zborurilor anulate sau întârziate, a pierderii conexiunii, a refuzului de îmbarcare sau a daunelor produse bagajelor.

Dacă ai experimentat o anulare sau întârziere prelungită a zborului, un refuz de îmbarcare, sau deteriorare a bagajelor, vom analiza eligibilitatea ta pentru a obține compensații și te vom sfătui în legătură cu demersurile pe care trebuie să le urmezi.

Întocmirea dosarului în vederea obținerii compensațiilor.

Dacă ești eligibil pentru a primi compensații de la compania care a operat zborul tău, primul pas este întocmirea unui dosar care cuprinde toate documentele justificative necesare.

Reprezentarea în relația cu companiile aeriene.

Obținerea drepturilor cuvenite conform legislației în vigoare s-ar putea realiza cu succes și numai prin comunicarea cu operatorul aerian, ulterior transmiterii plângerii către acesta.

Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Elaborarea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor pasagerilor aerieni reprezintă punctul cheie în vederea obținerii compensațiilor, atunci când operatorul aerian nu răspunde favorabil plângerii.

Întrebări frecvente

Pachete de consultanță

Descoperă pachetele de consultanță juridică și alege-l pe cel potrivit nevoilor companiei tale. Alternativ, ne poți contacta pentru un pachet personalizat, conceput în jurul nevoilor tale specifice.

Start your business

 • Consultanță privind identificarea celei mai bune forme de organizare juridice potrivite afacerii;
 • Consultanță privind tratamentul fiscal al operațiunilor pe care le vei desfășura;
 • Realizarea demersurilor privind înființarea societății;
 • Identificarea unor opțiuni privind finanțarea afacerii tale.

Get your business better

 • Consultanță permanentă pentru dezvoltarea afacerii tale;
 • Identificarea unor opțiuni privind finanțarea afacerii tale sau a unui nou proiect;
 • Modificări la nivelul structurii sau organizării societății;
 • Consultanță privind tratamentul fiscal al operațiunilor pe care le desfășori;
 • Consultanță în aspecte de dreptul muncii;
 • Conceperea unui „legal plan” al afacerii tale;
 • Consultanță permanentă, privind toate problemele ce pot apărea pe parcursul activității.

Shield your business

 • Audit al societății, analizarea contractelor în derulare, a regulamentelor de ordine interioară, contractelor colective de muncă, a procedurii GDPR;
 • Concepere și redactare contracte, regulamente și proceduri și implementarea acestora;
 • Conceperea unui „legal plan” al afacerii tale.

Obține consultanță juridică de specialitate

Completează formularul de contact, descrie-ne problema ta în câteva cuvinte, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp.

Descrie-ne cazul tău

Explică-ne situația juridică cu care te confrunți sau adresează-ne o întrebare. În cazul în care este necesar, atașează documentele pe care le consideri importante.

Îți explicăm opțiunile

Analizăm și înțelegem circumstanțele specifice cazul tău, iar ulterior, îți explicăm în termeni simpli opțiunile de care dispui.

Începem colaborarea

Poți sta liniștit știind că noi ne vom ocupa de tot ceea ce este nevoie, păstrând constant legătura cu tine.

Obține consultanță juridică de specialitate.

Contactează-ne și discută chiar astăzi cu un avocat despre situația cu care te confrunți.

Testimoniale Clienți

Explorează opiniile altor clienți cu privire la serviciile oferite de Blaj Law.

Mun. Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, jud. Cluj