Accidente rutiere

Echipa de avocați din Cluj Blaj Law îți poate oferi sprijinul prin servicii prompte și complete în cazul în care ai suferit un accident rutier, indiferent de gravitatea acestuia. Avocații noștri sunt specializați și au experiență în recuperarea sumelor de bani datorate de societățile de asigurare, cu titlu de daune materiale sau daune morale.

Fie că este vorba de daune materiale sau morale este important să consulți un avocat specializat în accidente rutiere cu privire la situația ta concretă pentru a identifica o strategie în demersurile următoare, atât pentru minimizarea consecințelor evenimentului rutier cât și pentru recuperarea daunelor în cele mai bune condiții.

Servicii juridice oferite

Oferim servicii juridice în domeniul accidentelor rutiere printre care:

• Consultanță cu privire la situația concretă și identificarea unei strategii;
• Reprezentarea și asistarea în relația cu societatea de asigurare;
• Consultanță privind întocmirea dosarului de daună;
• Consultanță acordată asiguraților pe tot parcursul procedurii de instrumentare a dosarului de daună de către asigurător;
• Asistență la redactarea notificărilor de avizare a daunei și a cererilor de despăgubire;
• Contestarea evaluării făcute de asigurător;
• Reprezentarea în fața instanțelor în litigii având ca obiect repararea prejudiciului produs prin accident;
• Asistență și reprezentare în procedura de instrumentare a dosarului de daună de către Fondul de Garantare a Asiguraților, în cazul în care asigurătorul intră în stare de insolvență;
• Formulare cerere de plată F.G.A.;
• Formulare contestație împotriva deciziilor de soluționare a cererilor de plată emise de F.G.A.;
• Formulare cerere de înscriere la masa credală a asigurătorului aflat în faliment în scopul recuperării prejudiciilor suferite de asigurați, care nu pot fi recuperate de la F.G.A.;

Realizarea corectă a demersurilor privind obținerea de daune materiale și morale va fi determinantă în procesul de recuperare a prejudiciilor, deoarece pentru deschiderea dosarului de daună trebuie să te adresezi companiei de asigurări a persoanei vinovate pentru producerea accidentului sau, după caz, companiei de asigurare proprii și să comunici actele necesare într-un termen scurt.

Procedura de acordare a despăgubirilor debutează prin avizarea daunei de către persoana prejudiciată, adică anunțarea asigurătorului cu privire la survenirea evenimentului asigurat și depunerea documentelor necesare deschiderii dosarului de daună. Dacă vrei să te asiguri că ai urmat această etapă potrivit condițiilor impuse de societatea de asigurări, apelează la un avocat din echipa Blaj Law.

Expunerea evenimentului într-o manieră care să transpună cât mai precis dinamica producerii accidentului rutier, alături de invocarea prevederilor legale aplicabile, poate fi decisivă în obținerea unei soluții favorabile pe cale amiabilă. Un avocat din echipa Blaj Law te poate ajuta să comunici eficient cu societatea de asigurări pentru a rezolva diferendul pe cale amiabilă.

Asistarea și reprezentarea în relația cu societatea de asigurare este un aspect foarte important având în vedere practica tot mai frecventă a societăților de asigurări de a refuza abuziv oferirea de despăgubiri – pentru motive invocate pur formal și cu unicul scop de a evita plata despăgubirilor, sau prin oferirea unor despăgubiri derizorii. Totodată, de multe ori, societățile de asigurare nu respectă condiția celerității instrumentării dosarului de daună și nu soluționează cererile de despăgubire în termenul legal, ipoteză în care, ca și în cazul refuzului sau diminuării nejustificate a daunelor, este necesară sesizarea instanței în vederea obligării acestuia la plata despăgubirilor pe care judiciară.

Așadar, în funcție de specificul fiecărei situații concrete – indiferent că este vorba de refuzul societății de asigurare de a acorda despăgubiri sau de ipoteza diminuării în mod nejustificat a cuantumului acestora, ori de omisiunea asigurătorului de a răspunde în termenul legal de 30 de zile de la data depunerii cererii de despăgubire – un avocat din echipa Blaj Law vă poate reprezenta în fața instanțelor în litigii având ca obiect repararea prejudiciului material și/sau moral cauzat de accident.

Nu în ultimul rând, echipa Blaj Law din Cluj-Napoca oferă servicii de asistență juridică și reprezentare inclusiv în procedurile de recuperare a prejudiciilor produse de un eveniment asigurat în fața Fondului de Garantare a Asigurațiilor – în cazul asigurătorilor aflați în stare de insolvență – pe tot parcursul procedurii, de la avizarea daunei și formularea cererilor de despăgubire până la formularea cererilor de plată pentru creanțele, certe lichide și exigibile sau a contestațiilor împotriva deciziilor de soluționare a cererilor de plată, în cazul în care acestea au fost respinse total sau parțial.

Dacă despăgubirile pretinse depășesc plafonul de garantare al FGA, diferența se va putea valorifica în cadrul procedurii de faliment printr-o cerere de înscriere la masa credală. Un avocat din echipa Blaj Law vă poate ajuta inclusiv în demersurile specifice recuperării prejudiciilor de la asigurătorul aflat în faliment, cu respectarea tuturor condițiilor și termenelor legale impuse de legislația aplicabilă în materie.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult