Consultanța juridică generală

Ce înseamnă consultanță juridică?

Serviciile de consultanță juridică generală presupun susținerea permanentă a activităților unei societăți ori asistență în vederea realizării unui anumit proiect.

Alături de Echipa Blaj Law din Cluj vei avea parte de susținerea necesară în activitatea ta și îți vom oferi sfaturi optime și individualizate pentru problemele juridice pe care afacerea ta le întâmpină. Totodată oferim consultanță juridică permanentă sau punctuală și persoanelor fizice care necesită sprijin juridic în diverse situații care pot viza aspecte de drept imobiliar, fiscal sau dreptul familiei.

Serviciile de consultanța juridică generală sau punctuală pot viza arii diverse, din diferite domenii, precum:

Asistare la negocierea contractelor.

Negocierea contractului este o etapă extrem de importantă întrucât în cadrul acesteia părțile pot să stabilească efectele dorite de la actul ce urmează a fi încheiat. De asemenea, modul în care sunt purtate negocierile poate reprezenta mai târziu un mecanism util de interpretare a contractului.

Negocierile pot să privească atât natura contractului, stabilindu-se ce tip de act juridic se pliază cel mai bine pe efectele pe care le urmărești, cât și clauzele acestuia, prin care se vor determina aspecte precum care este partea care suportă riscul contractual, modul de încetare al contractului, sau nivelul daunelor-interese în caz de încălcare a obligațiilor.

Asistare la încheierea unui contract de credit bancar.

Îți asigurăm expertiza noastră în etapa încheierii unui contract de credit bancar, astfel încât drepturile tale în calitate de consumator să fie cât mai bine protejate în raportul cu instituțiile de credit.

Fie că este vorba despre satisfacerea nevoilor personale sau familiale de consum sau în vederea finanțării unui proiect anume, un contract de credit se poate dovedi ca fiind o unealtă utilă pentru obținerea unor sume de bani. Prin contractul de credit vor fi stabilite aspecte precum termenul de restituire a creditului, dobânda aferentă sumei utilizate, sau garanțiile oferite de către consumator.

În relația cu banca, este întotdeauna cel mai bine să fii precaut pentru a evita eventuale neplăceri în viitor. În acest sens, echipa noastră de avocați din Cluj îți asigură asistare la încheierea unui astfel de contract.

Redactarea contractelor utilizate în relațiile comerciale.

Desfășurarea unei activități comerciale implică de regulă încheierea unor acte juridice și săvârșirea de fapte juridice și operațiuni economice. Deși sub imperiul Noului Cod Civil, actele juridice încheiate între comercianți se bucură de o reglementare comună cu cea a actelor juridice încheiate între particulari, se mențin și elemente de diferențiere. Având în vedere specificul activității comerciale, există și un set de reguli derogatorii aplicabile numai raporturilor dintre profesioniști, printre care se numără și modalitatea de determinare a prețului contractului sau prezumarea solidarității între debitorii unei obligații cu acest obiect.

Știm că pentru comercianți rapiditatea încheierii tranzacțiilor reprezintă o condiție a succesului în activitatea comercială, dar în egală măsură redactarea atentă a unui contract poate diminua riscul apariției unor situații litigioase în viitor. Așadar, ori de câte ori doriți să încheiați în calitate de profesionist un contract având ca obiect producerea și circulația mărfurilor, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, echipa noastră vă asigură redactarea eficientă a documentului.

Consultanță specializată în diverse arii de drept, precum drept fiscal sau dreptul muncii.

Anumite raporturi juridice, precum sunt cele de drept fiscal sau de dreptul muncii sunt inevitabile în exercițiul unei întreprinderi, dar și în activitatea zilnică a persoanelor fizice. Cu precădere pentru societăți, este important ca toate obligațiile fiscale să fie respectate, impozitele, taxele și contribuțiile să fie plătite la timp și să aibă politici de angajare, administrare și concediere a personalului conforme cu legislația în vigoare.

În acest sens, echipa Blaj Law din Cluj asigură persoanelor fizice și juridice consultanță generală sau punctuală cu privire la diverse aspecte referitoare la procesele fiscale și raporturile de muncă. Aducem o viziune de ansamblu, dintr-o perspectivă juridică, a situației tale particulare.

Realizarea auditului general cu privire la situația juridică a societății.

În cadrul procedurii de audit, echipa noastră de avocați realizează o verificare a tuturor regulamentelor impuse, a contractelor încheiate, precum și a procedurilor implementate de către o societate în activitatea sa din perspectiva legislației în vigoare.

Vor fi prezentate la final deficiențele semnalate, dar și sfaturi în vederea îmbunătățirii sau a implementării unor politici noi.

Întocmirea de rapoarte due diligence.

Realizăm analize amănunțite, concretizate în rapoarte due diligence, ori de câte ori o societate dorește să ia o decizie informată privind investiții precum achiziția unei companii, a unui imobil, sau a unei proprietăți intelectuale.

Cel mai adesea, o analiză due diligence va fi necesară în cazul achizițiilor și a vânzărilor de companii, precum și în cazul fuziunilor între mai multe companii, pentru a minimiza riscurile asociate acestor procese. Acest tip de verificare poate fi efectuat în mai multe domenii, printre care se numără și cel legal. În acest cadru, vom examina atent obiectul achiziției, respectiv al fuziunii, în scopul descoperirii problemelor și a riscurilor ascunse care ar putea exista.

Vom verifica în detaliu relațiile contractuale și structurile juridice ale companiei care urmează a fi achiziționată, sau cu care se va realiza fuziunea, cu consemnarea rezultatelor într-un raport due diligence. Acest raport va fi util în procesul de luare a deciziei, putând constitui apoi baza pentru redactarea contractului și buna desfășurare a tranzacției.

Consultanță în activitatea curentă a societății.

Consultanța permanentă asigurată de echipa noastră de avocați vizează activități precum asistarea asociaților sau a organelor de conducere în cadrul adunărilor generale sau a ședințelor de consiliu, îndrumarea departamentului de resurse umane cu privire la legislația din domeniul dreptului muncii și aplicarea acestuia în situații concrete, studiul diverselor înscrisuri și a contractelor încheiate de către societăți, analiza riscurilor și a implicațiilor juridice a deciziilor luate, optimizarea proceselor din punct de vedere legal, precum și oferirea de sfaturi juridice pentru preîntâmpinarea litigiilor de orice natură.

Vezi și alte servicii

Divorț

Obținerea divorțului la notar ori pe cale administrativă presupune ca soții să nu aibă copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi. În...

citește mai mult