Drept imobiliar

În cazul în care urmărești să achiziționezi, să vinzi, să construiești sau să închiriezi un imobil, echipa noastră este pregătită să te asiste în fiecare etapă, începând cu analiza juridică a unui teren pe care urmează să se construiască ori a unui imobil ce urmează a fi achiziționat sau închiriat, cu analiza oportunității de investiție în zona respectivă, dar și cu redactarea contractelor necesare.

Echipa de avocați din Cluj Blaj Law te poate consulta și reprezenta în materii precum:

Analiza situației juridice a imobilului și redactarea de rapoarte due diligence.

Realizăm analize amănunțite, concretizate în rapoarte due diligence, ori de câte ori dorești să iei o decizie informată privind proiecte imobiliare, indiferent de anvergură.

Cel mai adesea, decizia de a cumpăra o proprietate imobiliară implică și o serie de întrebări cu privire la situația juridică a acestuia. O verificare corespunzătoare înainte de realizarea achiziției presupune, în linii mari, cercetarea registrelor de publicitate imobiliară pentru a te asigura că imobilul este intabulat și nu există alte drepturi sau litigii cu privire la acesta, verificarea procedurilor administrative demarate la primărie pentru a obține certitudinea că nu s-au formulat alte cereri de retrocedare pentru același imobil, și obținerea rolului fiscal și al istoricului arterei de la Direcția de Taxe și Impozite din cadrul primăriei care să ateste că impozitul este plătit și nu există datorii.

Odată clarificate aceste aspecte care țin de siguranța investiției, este util a se analiza și oportunitatea efectuării investiției imobiliare raportat la criterii precum zona în care se află, reglementările urbanistice din zonă, sau alte aspecte fiscale.

Avocații noștri specializați în imobiliare vor verifica în detaliu toate caracteristicile juridice ale imobilului care urmează a fi achiziționat, cu consemnarea rezultatelor într-un raport due diligence. Acest raport va fi util în procesul de luare a deciziei și al punerii în implementare a proiectului sau a investiției urmărite.

Asistență la negocierile cu partenerii contractuali.

Negocierea contractului este o etapă extrem de importantă întrucât în cadrul acesteia părțile pot să stabilească efectele dorite de la actul ce urmează a fi încheiat. De asemenea, modul în care sunt purtate negocierile poate reprezenta mai târziu un mecanism util de interpretare a contractului.

Negocierile pot să privească atât natura contractului, stabilindu-se ce tip de act juridic se pliază cel mai bine pe efectele pe care le urmărești, cât și clauzele acestuia, prin care se vor determina aspecte precum care este partea care suportă riscul contractual, modul de încetare al contractului, sau nivelul daunelor-interese în caz de încălcare a obligațiilor.

Un avocat specializat în imobiliare din echipa Blaj Law însoți și sfătui în etapa de negociere a contractelor ce au ca obiect imobile, astfel încât interesele tale să fie reprezentate cât mai bine prin stabilirea unor clauze echilibrate.

Redactarea antecontractelor și contractelor de vânzare, contractelor de închiriere sau de antrepriză de lucrări.

Te ajutăm în dezvoltarea proiectului tău imobiliar prin redactarea tuturor actelor juridice necesare.

Instrumentele juridice utilizate cel mai adesea de către investitori în raporturile juridice de drept imobiliar sunt antecontractele și contractele de vânzare, închiriere sau antrepriză de lucrări.

Având în vedere costurile mari pe care le implică de obicei orice proiect imobiliar, contractele încheiate de-a lungul desfășurării acestuia necesită a fi concepute cu atenție sporită, astfel încât clauzele prevăzute să poată anticipa și reglementa situațiile potențial generatoare de conflicte și să răspundă unei game largi de probleme.

Asistarea în fața notarului public la momentul încheierii unei tranzacții imobiliare.

Prezentarea în fața notarului este o condiție imperativă pentru a încheia o tranzacție imobiliară. Echipa noastră de avocați te poate asista în cadrul acestei proceduri.

Pentru încheierea unei tranzacții imobiliare, legea națională prevede forma autentică drept condiție de validitate. Așadar, o astfel de operațiune juridică trebuie să se încheie obligatoriu de către un notar public, în caz contrar aceasta fiind nulă absolut.

În cadrul acestei proceduri, va trebui ca vânzătorul și cumpărătorul să se prezinte la biroul notarului purtând asupra lor actele de identitate, documente privitoare la imobil, precum și anumite documente suplimentare în cazul persoanelor juridice. Vânzarea unui imobil se poate face la orice notar public din România, indiferent de localitatea în care se află imobilul sau domiciliul părților.

Asistență la încheierea contractelor de finanțare cu băncile.

Echipa noastră vine în ajutorul și în susținerea dezvoltării proiectelor imobiliare prin asistență în momentul încheierii unui contract de finanțare cu banca.

De foarte multe ori, proiectele imobiliare presupun antrenarea unor bugete mari sau foarte mari, motiv pentru care încheierea unui contract de finanțare cu o bancă se poate dovedi a fi o unealtă oportună pentru investitori. Printr-un astfel de contract, investitorul are posibilitatea să obțină de la bancă sumele necesare achiziționării unui imobil sau a modernizării, consolidării, sau construirii unei construcții prin achiziționarea unor servicii, cu condiția garantării și a rambursării lor la termen.

Banca trebuie, potrivit prevederilor legale în materie, să furnizeze consumatorului informațiile necesare care să-i permită comparația între mai multe oferte pentru a lua o decizie informată cu privire la încheierea contractului.

Asistență și reprezentare în litigii ce implică tranzacții imobiliare sau regimul juridic sau tehnic al imobilelor.

Elaborarea și susținerea unei strategii în fața instanței cu privire la apărarea drepturilor tale reprezintă un punct cheie atunci când apar diferende ce privesc tranzacțiile imobiliare, regimul juridic sau tehnic al imobilelor.

Dreptul imobiliar este caracterizat prin diversitate, acoperind o gamă largă de operațiuni juridice și probleme legale. Când problemele dobândesc o dimensiune contencioasă, echipa noastră de avocați cu experiență în litigii imobiliare este pregătită ofere asistență prin elaborarea unei strategii în vederea protejării drepturilor referitoare la imobile, precum și reprezentare în fața instanței.

Vezi și alte servicii