Dreptul transporturilor

O mare parte din nevoile societății sunt satisfăcute prin buna funcționare a transporturilor de mărfuri și persoane. De aceea, este esențială aplicarea cu rigurozitate a normelor juridice din materia dreptului transporturilor astfel încât produsele comercianților să ajungă intacte către destinatar, iar persoanele care apelează la un serviciu de transport să circule în siguranță.

Echipa Blaj Law vă poate oferi asistență juridică cu privire la:

Prejudicii cauzate prin întârzierea ajungerii transporturilor la destinație.

Transportatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin întârzierea ajungerii la destinaţie, cu excepţia cazului fortuit şi a forţei majore.

Prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preț pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul și locul convenite.

Prin încheierea unui contract, fiecare parte își asumă obligații, iar în cazul în care acestea nu sunt executate corespunzător, se va putea angaja răspunderea celui vinovat.

În materia transporturilor, reglementarea cu caracter general este reprezentată de Codul Civil, cu precădere art. 1349 și următoarele. Totuși, există și reglementări special referitoare la fiecare tip de transport care se vor aplica prioritar.

Dacă ai întâmpinat o situație neplăcută în care ai suferit un prejudiciu prin întârzierea ajungerii transporturilor la destinație, echipa noastră este aici pentru a te ajuta cu toate demersurile necesare pentru angajarea răspunderii transportatorului.

Prejudicii cauzate de ambalarea necorespunzătoare sau de pierderea bunurilor transportate.

În caz de pierdere a bunurilor, transportatorul trebuie să acopere valoarea reală a bunurilor pierdute sau a părţilor pierdute din bunurile transportate.

Regulile privind stabilirea despăgubirilor în sarcina transportatorului sunt cuprinse în art. 1.985- 1.995 Cod Civil. Potrivit prevederilor legale, în caz de pierdere a bunurilor, transportatorul trebuie să acopere valoarea reală a bunurilor pierdute sau a părţilor pierdute din bunurile transportate, iar în caz de alterare sau deteriorare a bunurilor, transportatorul va acoperi scăderea lor de valoare.

Pentru ambele situaţii se va avea în vedere valoarea bunurilor la locul şi momentul predării. În cazul în care valoarea bunului a fost declarată la predare, despăgubirea se calculează în raport cu acea valoare, dar în toate cazurile, despăgubirea nu poate depăşi cuantumul stabilit prin legea specială.

În situația în care transportatorul a acţionat cu intenţie sau culpă gravă, acesta datorează despăgubiri fără limitările sau exonerarea de răspundere prevăzute la regulile de mai sus.

În caz de pierdere sau de alterare a bunurilor, pe lângă contravaloarea acestora, transportatorul trebuie să restituie, de asemenea, preţul transportului, al serviciilor accesorii şi cheltuielile transportului, proporţional, după caz, cu valoarea bunurilor pierdute sau cu diminuarea valorii cauzate de alterarea ori deteriorarea acestora (art. 1986 Cod Civil).

Dacă te regăsești în una din situațiile discutate, noi te vom ajuta să îți recuperezi contravaloarea bunurilor și vom face toate demersurile pentru tragerea la răspundere a celor ce nu și-au îndeplinit obligațiile în mod corespunzător.

Recuperarea sumelor datorate transportatorului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, creditorul dispune de mai multe proceduri pentru a-și recupera sumele de bani rezultate din executarea unui contract de transport.

Transportatorul, expeditorul sau beneficiarul poate opta cu privire la una dintre următoarele modalități pentru a-și recupera cât mai devreme creanțele datorate: ordonanța de plata sau procedura cererii de valoare redusă.

Procedura ordonanței de plată este una simplificată, folosită în scopul recuperării creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte și este preferată datorită celerității care o caracterizează.

Echipa noastră de avocați este pregătită să te ajute cu alegerea variantei procedurale potrivite, oferind asistență juridică pe tot parcursul procedurii pentru recuperarea creanțelor din derularea unui contract de transport.

Răspunderea pentru bagaje și alte bunuri avariate sau pierdute.

Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului.

Conform Codului Civil, transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedește că prejudiciul a fost cauzat de viciul acestora, culpa călătorului sau forța majoră.

Cel care se face vinovat de pierderea bagajelor va răspunde pentru pierderea sau deteriorarea acestora ori a altor bunuri ale călătorului în limita valorii declarate sau, dacă valoarea nu a fost declarată, în raport cu natura, conținutul obișnuit al acestora și alte asemenea elemente, după împrejurări.

Oricât de neplăcute ar fi aceste situații, este de reținut că orice neregulă aveți în legătură cu transportul bagajului dumneavoastră trebuie să o reclamați cât mai repede, iar după acest moment noi vă vom ajuta cu recuperarea contravalorii acestuia.

Răspunderea transportatorului pentru moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății călătorului.

Transportatorul răspunde pentru moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii călătorului.

Transportatorul răspunde, de asemenea, pentru daunele directe şi imediate rezultând din neexecutarea transportului, din executarea lui în alte condiţii decât cele stabilite sau din întârzierea executării acestuia. În cazul în care, după împrejurări, din cauza întârzierii executării transportului, contractul nu mai prezintă interes pentru călător, acesta îl poate denunţa, solicitând rambursarea preţului.

Echipa noastră de avocați din Cluj este pregătită să te ajute în situația în care ai suferit o vătămare corporală și te vor ajuta cu procedura care trebuie urmată pentru recuperarea daunelor-interese.

Vezi și alte servicii