Farmaceutic

Domeniul farmaceutic presupune consultanță specializată, ce îmbină prevederile legale cu caracter general cu reglementările juridice specifice domeniului medical. Echipa noastră de avocați are experiență în gestionarea unor spețe din arii diverse corelate domeniului farmaceutic și îți poate oferi servicii precum:

Consultanță privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții și reglementări specifice.

În contextul în care domeniul farmaceutic este supus unui cadru de reglementare din ce în ce mai complex, îți oferim consultanță de specialitate în interpretarea și aplicarea textelor de lege.

Fie că vorbim despre aspecte de reglementare ale industriei farmaceutice, despre aspecte ce țin de dreptul fiscal, sau de cel al concurenței, cadrul legislativ este unul din ce în ce mai vast, ce suportă modificări permanente pentru a fi în acord cu necesitățile sociale și progresele științei. Din acest motiv, interpretarea și aplicarea acestuia necesită o abordare interdisciplinară.

Echipa noastră de avocați din Cluj ajută specialiștii din domeniul farmaceutic, producători sau distribuitori de medicamente și echipamente medicale, să țină pasul cu legislația incidentă activității lor.

Asistarea în cadrul unor proceduri de control desfășurate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Echipa noastră de avocați specializați în dreptul farmaceutic îți oferă sprijinul în relația cu Casa Națională și Casele Teritoriale de Asigurări de Sănătate.

Dacă ești un distribuitor de produse farmaceutice aflat în relații contractuale cu Casa Națională respectiv Casele Teritoriale de Asigurări de Sănătate, este probabil ca la un moment dat să ai de-a face cu o activitate de control din partea structurilor specializate din cadrul acestora.

În acest context, echipa noastră deține experiența necesară pentru a te asista în comunicarea cu Casele și pregătirea documentelor necesare controlului.

Asistare în realizarea unor propuneri de modificări legislative în domeniul farmaceutic.

Transpunem dorințele specialiștilor din domeniul farmaceutic în propuneri de modificări ale textelor de lege pentru îmbunătățirea cadrului legal incident.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, autoritățile inițiatoare ale unui proiect de document ce vizează acte normative îl supun pe acesta consultării publice, concomitent cu consultarea preliminară interinstituțională. Odată transmise spre consultarea publică, se deschide posibilitatea transmiterii din partea cetățenilor a unor propuneri, sugestii și opinii privind proiectul de act normativ.

În acest context, ținând cont de dorințele, dar și de rezultatele preconizate de persoanele direct afectate de proiectele legislative, vom prezenta perspectiva noastră juridică pentru elaborarea unor propuneri de modificări, pentru a spori șansele ca acestea să se materializeze în idei ce vor forma fondul reglementării.

Obținerea autorizației de vânzare a unor produse farmaceutice.

Simplificăm pentru tine asigurarea legalității vânzării produselor farmaceutice prin obținerea autorizațiilor necesare.

Fie că discuția vizează autorizația unei instituții de a funcționa ca distribuitor de produse farmaceutice, autorizația de a pune spre vânzare un medicament nou, sau autorizația necesară pentru vânzarea anumitor tipuri de medicamente, obținerea acestora presupune mai multe proceduri ce necesită urmate.

Indiferent de situație, echipa Blaj Law specializată în dreptul farmaceutic va întocmi documentația necesară și va realiza toate demersurile pentru a asigura vânzarea produselor farmaceutice de către societatea ta în conformitate cu legislația în vigoare.

Asistare în cadrul unor negocieri privind încheierea unor contracte de intermediere și distribuire a unor produse farmaceutice.

Îți asigurăm asistare în etapa de negociere a contractelor de intermediere și distribuire a unor produse farmaceutice, astfel încât interesele tale în calitate de profesionist să fie reprezentate cât mai bine în relația cu partenerii contractuali.

În perioada negocierilor, înainte de încheierea propriu-zisă a contractului, persoanele își prezintă punctual interesele reciproce. Această etapă este una extrem de importantă întrucât în cadrul ei părțile pot să stabilească efectele dorite de la actul ce urmează a fi încheiat. De asemenea, modul în care sunt purtate negocierile poate reprezenta mai târziu un mecanism util de interpretare a contractului.

Redactarea unor contracte specifice privind distribuirea de produse farmaceutice.

Orice activitate referitoare la distribuția de medicamente, care este delegată unei alte persoane sau entități, trebuie efectuate în acord cu termenii unui contract.

Conform reglementărilor în vigoare, industria farmaceutică trebuie să aplice un sistem avansat de asigurare a calității şi îşi realizează obiectivele referitoare la calitatea farmaceutică prin respectarea Ghidului privind buna practică de fabricație a medicamentelor, în vederea autorizării ulterioare de punere pe piață a medicamentelor de uz uman.

Tocmai de aceea, inclusiv contractele privind distribuirea de produse farmaceutice trebuie să fie redactate respectând toate normele juridice din domeniu, iar echipa Blaj Law are experiența necesară pentru a te ajuta să respecți toate standardele impuse.

Vezi și alte servicii

HORECA 

Industria ospitalității, HORECA (Hoteluri, Restaurante, Cafenele), nu este scutită de piedici apărute fie în relațiile cu clienții, fie cu angajații sau cu...

citește mai mult

GDPR 

Regulamentul GDPR trebuie respectat și implementat în mod obligatoriu de către orice societate sau de către orice operator care prelucrează date cu caracter...

citește mai mult

Executare silită

Prin procedura de executare silită, creditorul urmărește recuperarea creanței sale de la debitor, așa cum e stabilită prin titlul executoriu. Reprezentarea și...

citește mai mult