Litigii 

Când neînțelegerile cu privire la un raport juridic nu se pot rezolva amiabil, inevitabil se va naște un litigiu. Astfel, conflictele vor fi soluționate în instanță, după ce una dintre părți introduce o cerere de chemare în judecată. Pentru a-ți crește șansele de a ieși victorios dintr-un litigiu, cel mai bine este să ai de partea ta un avocat bine pregătit.

Noi vom fi alături de tine pe tot parcursul procesului, desfășurând activități precum:

Consultanță juridică și evaluare a speței.

Activitatea noastră se concentrează pe oferirea de servicii de consultanță și asistență juridică la standarde profesionale în diverse domenii.

Echipa noastră de avocați este pregătită să îți ofere consultanță juridică cu privire la orice situație pe care o întâmpini și să te ajute la găsirea soluțiilor oportune pentru rezolvarea acestora.

Te așteptăm la o întâlnire în care să ne detaliezi speța, iar în urma discuției noi vom analiza toate opțiunile și împreună cu tine o vom alege pe cea potrivită.

Negocierea unei tranzacții.

Anumite litigii ar putea fi evitate dacă părțile ar încerca negocierea prealabilă pentru a ajunge la o înțelegere, motiv pentru care echipa noastră de avocați vă poate ajuta să evitați un proces costisitor prin negocierea cu cealaltă parte și redactarea contractului de tranzacție.

Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. Hotărârea prin care se încheie tranzacția părților este un contract juridic, motiv pentru care părțile trebuie să aibă capacitatea de a dispune de drepturile lor și se poate încheia personal de către părți sau prin mandatar cu procură specială.

Tranzacția trebuie încheiată în formă scrisă și va alcătui dispozitivul hotărârii. Părțile se pot înfățișa oricând în cursul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească tranzacția lor.

Redactarea și introducerea cererii de chemare în judecată sau redactarea apărării pârâtului sub forma întâmpinării.

Orice proces începe în momentul în care cererea de chemare în judecată este înregistrată la instanță, ulterior pârâtul având ocazia să se apere prin întâmpinare. Fie că dorești să chemi în judecată o persoană, fie că ai fost acționat în judecată și ai calitatea de pârât, noi suntem aici să te ajutăm cu tot ceea ce înseamnă redactarea acestor acte specifice.

Potrivit art. 192 NCPC, pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecată. În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instanţei poate fi făcută şi de alte persoane sau organe.

Cererea de chemare în judecată este actul de procedură care provine de la reclamant și are rolul de a învesti instanța cu soluționarea unui proces civil, stabilind limitele în care se va judeca procesul și probele care se vor administra. Întâmpinarea, în schimb, este actul procedural prin care pârâtul răspunde la cererea de chemare în judecată şi prin care, mai înainte de dezbaterea orală a procesului, îşi prezintă în scris apărările sale şi totodată indică probele pe care îşi sprijină acele apărări.

Reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Echipa Blaj Law vă poate reprezenta și asista pe parcursul oricărei faze a procesului, având avocați specializați de la drept penal până la dreptul muncii sau drept imobiliar.

Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoana fizică şi juridică în faţa tuturor instanțelor. Între parte şi avocat se va încheia un contract de asistenţă juridică ce prevede în mod expres împuternicirile pe care clientul le conferă avocatului, iar acesta se va legitima în faţa instanței cu împuternicire avocaţială.

Echipa Blaj Law vă poate reprezenta și asista și în procesele penale, dacă aveți calitate de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente sau martor. În orice situație, vă putem asigura o apărare efectivă din punct de vedere al dreptului în fața organelor de urmărire penală și vă putem reprezenta în fața instanței de judecată.

Exercitarea căilor de atac.

Căile de atac reprezintă mijloacele procedurale prin intermediul cărora părţile interesate au posibilitatea de a solicita şi obţine desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti nelegale sau netemeinice.

Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate jurisdicţională să poată pronunţa hotărâri temeinice şi legale. Cu toate acestea, mai sunt şi cazuri în care sunt pronunţate hotărâri netemeinice sau nelegale, fie datorită unor greşeli săvârşite de către instanţele de judecată sau de alte organe cu activitate jurisdicţională cu prilejul aprecierii împrejurărilor de fapt ori a greşitei aplicări a legii la cauza dedusă judecăţii, fie datorită insuficienţei materialului probator sau unei greşite apărări a uneia dintre părţi. Pentru a asigura înlăturarea unor asemenea greşeli, legea a creat posibilitatea controlului judiciar, instituind diferite căi de atac, prin a căror exercitare se poate solicita verificarea hotărârilor considerate nelegale sau netemeinice şi înlăturarea erorilor săvârşite. Acesta constituie scopul căilor de atac.

Căile de atac îți oferă posibilitatea să îndrepţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor în fața instanţelor superioare, care exercită controlul asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate.

Datorită experienței pe care o avem în acest domeniu, suntem aici să vă sfătuim când este utilă și oportună exercitarea unei căi de atac, dar și să te ajutăm cu găsirea argumentelor prin care putem ataca soluția oferită de instanță.

Vezi și alte servicii