Malpraxis 

Nerespectarea regulilor de conduită privind exercitarea unor profesii, cu preponderență profesii medicale, poate da naștere unor litigii prin care se solicită răspunderea profesionistului pentru prejudiciile cauzate în realizarea actelor medicale.

Echipa de avocați din Cluj Blaj Law oferă consultanță cu privire la posibilele despăgubiri pentru prejudiciile fizice și psihice produse prin neglijența persoanelor responsabile, dar și cu privire la apărarea drepturilor personalului medical, prin oferirea de consultanță privind:

Nerespectarea obligațiilor profesionale, inclusiv a obligației de confidențialitate sau obligației de informare.

Conținutul activității unui cadru medical presupune și respectarea unor obligații prevăzute de lege, menite să protejeze calitatea desfășurării activității medicale, dar și siguranța pacienților.

Secretul profesional vizează protejarea vieții private a pacienților care au dreptul la confidențialitatea actului medical.  Medicul va păstra secretul profesional și va acționa cu respectarea vieții private a pacientului din punctul de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa. Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional trebuie respectată inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective.

Divulgarea informațiilor confidențiale poate întruni inclusiv elementele constitutive ale infracțiunii reglementate de art. 227 Cod Penal, respectiv Divulgarea secretului profesional.

Pentru orice intervenţie medicală este necesar consimţământul informat al pacientului. Obligația de informare presupune comunicarea către pacient a oricărei informații cu privire la diagnostic și tratament, respectiv riscurile și beneficiile acestuia. Însă, când într-o situație de urgență, nu se poate obţine consimţământul adecvat, se va putea proceda imediat la orice intervenţie indispensabilă din punct de vedere medical în folosul sănătăţii persoanei vizate.

Neglijența în desfășurarea actului medical.

Cadrele medicale trebuie să depună toate diligențele necesare astfel încât să îndeplinească scopul și rolul profesiei medicale, aceasta fiind dedicată apărării vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a fiinţei umane.

Activitatea medicală prezintă un anumit grad de risc care trebuie delimitat de o eventuală neglijență în desfășurarea actului medical care generează consecințe pe termen lung pentru pacienți. De aceea, echipa noastră de avocați din Cluj cu experiență în cazuri de malpraxis se ocupă cu o evaluare amănunțită și de specialitate a situației fiecărei persoane care ne cere ajutorul în acest domeniu, fie cadru medical, fie pacient.

Obținerea de despăgubiri pentru prejudicii estetice, fizice și psihice.

Orice persoană are posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor responsabile în situația nefericită în care un act medical a produs prejudicii estetice, fizice sau psihice.

Noțiunea de prejudiciu desemnează vătămările care sunt consecinţe ale încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane. În prezența unei conduite medicale sancționabile, pacienții pot obține despăgubiri care vor fi stabilite de către instanța de judecată în raport cu întinderea prejudiciului. Obținerea acestora este posibilă atunci când se poate identifica legătura de cauzalitate între eroarea medicală și prejudiciul produs.

Reprezentarea în proceduri în fața Colegiului Medicilor.

Echipa Blaj Law cuprinde avocați specializați în aria dreptului medical, având posibilitatea de a te reprezenta în proceduri în fața Colegiului Medicilor.

Plângerea împotriva unui cadru medical se adresează colegiului al cărui membru este acesta. Plângerea trebuie să conțină următoarele elemente:

  • numele, prenumele, domiciliul și calitatea petentului;
  • numele, prenumele și locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
  • descrierea faptei și indicarea datei când aceasta a avut loc;
  • prejudiciul creat pacientului;
  • semnătura petentului.

Descrierea faptei și prezentarea într-un mod cât mai clar a întinderii prejudiciilor fizice și morale create pacientului reprezintă cele mai importante componente ale plângerii, de aceea te putem asista în vederea formulării sesizărilor și a plângerilor către Colegiul Medicilor, cat și pe durata întregii proceduri.

Reprezentarea în litigii privind malpraxisul.

Principalul nostru obiectiv este de a-ți apăra drepturile în situația în care ești implicat într-un litigiu ce are ca obiect malpraxisul.

Malpraxisul reprezintă eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

În funcție de cazul concret, avocații noștri îți prezintă toate aspectele necesare pentru a formula o sesizare, situațiile care exclud răspunderea civilă, penală sau disciplinară, dar și informații cu privire la încheierea unei tranzacții în cazul în care apelarea la instanțele judecătorești nu reprezintă o variantă pe care ai vrea să o urmezi.

Vezi și alte servicii