Protecția consumatorului 

În mod regulat, persoanele intră în raporturi juridice în calitate de consumatori fără să cunoască remediile legale la care pot apela în situația în care sunt prejudiciați în raporturile cu comercianții. De aceea, echipa noastră de avocați din Cluj vă oferă consultanță pentru a vă asigura că vă sunt garantate drepturile, oferind totodată consultanță juridică și comercianților în realizarea activității profesionale.

Formularea reclamațiilor consumatorilor împotriva comercianților.

Indiferent de gravitatea pagubelor care ți-au fost aduse, nu trebuie să ignori varianta de a formula o reclamație împotriva comerciantului responsabil. În caz contrar, dacă fiecare consumator ar rămâne în pasivitate, activitățile prejudiciante întreprinse de comercianți nu vor putea fi sancționate.

Consumatorii se pot adresa autorităților și instituțiilor publice prin formularea unei reclamații în format scris sau electronic. Procedura de soluționare a acestora de către organele competente include câteva etape amănunțite, astfel fiind importantă modalitatea în care consumatorii redactează o astfel de sesizare pentru a se putea apropia de o soluție favorabilă.

Reprimarea efectelor clauzelor abuzive.

Prejudicierea drepturilor și intereselor consumatorilor poate fi inclusiv rezultatul inserării unor clauze abuzive în contractele încheiate cu profesioniștii. Evaluarea acestora se realizează prin raportarea la întregul conținut al contractului, respectiv prin raportarea la alte clauze ale contractului sau la alte contracte de care acesta depinde, la factorii care au determinat încheierea contractului, la natura produselor sau serviciilor obiect al acestuia.

Reprimarea unei clauze ce figurează în cadrul unui contract poate fi solicitată instanței. Clauzele abuzive constatate personal de către organele abilitate de lege sau chiar de consumatori nu vor mai produce efecte, contractul urmând a se derula fără acestea, în măsura în care este posibil, în caz contrar consumatorii pot cere rezilierea contractului și daune-interese.

Drepturile consumatorilor în raporturile de credit.

Satisfacerea nevoilor de consum, personale sau familiale a persoanelor se pot realiza prin încheierea unui contract de credit cu o bancă sau o altă instituție de credit. Avocații echipei Blaj Law îți asigură consultanță cu privire la oportunitatea concretă a încheierii unui astfel de contract, analizând amănunțit conținutul acestuia.

Contractul de credit reprezintă contractul prin care un creditor acordă sau promite să acorde unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește pentru acestea în rate, pe durata furnizării lor.

Cu titlu de exemplu, consumatorii au următoarele drepturi în raporturile de credit: să primească informații în faza precontractuală cu privire la oferta de credit, cum ar fi tipul de credit, datele de identificare a creditorului, rata dobânzii aferente creditului, garanțiile solicitate, existența sau inexistența dreptului de retragere.

Conformitatea și securitatea produselor și serviciilor oferite de comercianți.

Comerciantul trebuie să asigure conformitatea și securitatea produselor și serviciilor, beneficiu oferit de lege consumatorilor, în caz contrar fiind răspunzător pentru pagubele produse clienților. Punerea unui produs sau serviciu defect la dispoziția consumatorului creează inconveniente, dar noi te putem ajuta să le remediezi.

În situația în care consumatorului nu îi este asigurată repararea produsului într-o durată de timp rezonabilă ori înlocuirea produsului, acesta poate să solicite rezoluțiunea contractului sau după caz, reducerea corespunzătoare a prețului.

În plus, comerciantul poate oferi consumatorului o garanție comercială, însă aceasta are natură contractuală, comerciantul fiind obligat să emită un certificat de garanție care va include inclusiv informații despre repararea și înlocuirea produselor și termenele de efectuare a acestora.

Practici comerciale incorecte.

Practicile comerciale abuzive sau incorecte reprezintă un pericol pentru consumatori, stăpânirea acestei noțiuni fiind utilă pentru profesioniști pentru a evita răspunderea contravențională și pentru a avea un plan de afaceri eficient fără încălcarea prevederilor legale și prejudicierea clienților. Practicile comerciale incorecte constau în practici înșelătoare sau practici agresive.

Practicile înșelătoare sunt acele acțiuni ale comercianților de a utiliza informații false menite să inducă în eroare consumatorul și să îl determine să ia o decizie comercială pe care acesta nu ar fi luat-o în altă situație, spre exemplu: afirmarea falsă că un produs va fi disponibil doar pentru o perioadă limitată de timp, afișarea de către comerciant a unui certificat, a unei mărci de calitate fără a fi obținut autorizația respectivă, descrierea unui produs ca fiind ”gratis”, ”fără costuri”, deși în realitate nu este așa.

Practicile agresive sunt acele acțiuni care, în contextul prezentării unui produs, sunt menite să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere a consumatorului, inclusiv prin hărțuire, constrângere sau forță fizică, spre exemplu: efectuarea de vizite la locuința consumatorului ignorând solicitarea încetării acestora, inducerea în eroare a consumatorului cu privire la posibilitatea de a părăsi sediul comerciantului în lipsa acceptării încheierii unui contract, difuzarea de reclame care conțin un îndemn direct adresat copiilor să cumpere anumite produse sau să convingă părinții să le achiziționeze.

Răspunderea civilă, administrativă și penală a comercianților în contractele încheiate cu consumatorii.

În materia protecției consumatorilor, profesioniștii trebuie să respecte o serie de prevederi legale imperative în raporturile cu consumatorii. Cunoașterea efectelor răspunderii comercianților prezintă relevanță atât din perspectiva profesioniștilor, cât și a consumatorilor.

Din perspectiva dreptului civil, în situația nerespectării obligațiilor asumate prin contract, va putea fi antrenată răspunderea contractuală dacă sunt întrunite următoarele condiții: prezența unei fapte ilicite, a unei neexecutări culpabile a obligațiilor, existența unui prejudiciu și a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. În măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile contractuale și s-a produs un fapt ilicit culpabil, va opera răspunderea delictuală pentru repararea prejudiciului.

Angajarea răspunderii contravenționale apare atunci când s-a produs o faptă, prin acțiune sau inacțiune, care reprezintă a abatere administrativă, fiind calificată astfel de lege sau alte acte normative. Sancțiunile contravenționale principale sunt: avertismentul, amenda contravențională, prestarea unor activități în folosul comunității, alte sancțiuni stabilite de legi speciale.

Răspunderea penală este declanșată de săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de lege, aceasta neexcluzând răspunderea civilă.

Reprezentare în litigii privind apărarea drepturilor consumatorului.

Anumite practici ale comercianților dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, însă există și situații în care profesioniștii sunt nevoiți să introducă o acțiune împotriva consumatorului. Indiferent de situația în care te afli, avocații noștri te pot reprezenta cu profesionalism în litigiile apărute în relațiile comerciale.

La fel ca în celelalte ramuri de drept, și în materia dreptului consumatorilor orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor și a intereselor sale legitime.

Vezi și alte servicii

Proprietate intelectuală

Ce este proprietatea intelectuală? Dreptul proprietății intelectuale reprezintă un domeniu ce presupune, în primul rând, acordarea unei consultanțe specializate cu...

citește mai mult

Malpraxis 

Nerespectarea regulilor de conduită privind exercitarea unor profesii, cu preponderență profesii medicale, poate da naștere unor litigii prin care se solicită...

citește mai mult