Reorganizare și insolvență

Din cauza realităților economice contemporane, afacerile nu evoluează mereu conform planului inițial. Astfel, uneori, o companie nu mai dispune de fondurile necesare pentru a-și plăti datoriile, situație în care poate intra în insolvență.

Ne oferim expertiza în acest domeniu de practică, atât creditorilor care au de recuperat creanțe de la o societate aflată în insolvență, cât și debitorilor care trec prin această procedură, prin:

Consultanță în procedurile premergătoare insolvenței.

În cazul în care afacerea ta nu a mers conform planului inițial și se impune deschiderea procedurii insolvenței, echipa noastră de avocați specializați în insolvență te poate ajuta cu toate demersurile necesare de la etapa de pre – insolvență și până la momentul închiderii procedurii.

Ce înseamnă insolvența? – Legea 85/2014

Legea 85/2014 prevede că insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

  • insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;
  • insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Împreună vom analiza viabilitatea societății în scopul determinării stării de insolvență a acesteia,  vom verifica dacă societatea ta se află în stare vădită de insolvență și nu mai dispune de fonduri pentru plata datoriilor sau dacă există posibilități de redresare și continuare a activității sub o altă formă. În situația în care va fi totuși nevoie de deschiderea acestei proceduri, te vom ajuta în procesul pregătirii dosarului ce va fi depus la instanța competentă cu soluționarea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, precum și a actelor pe care legiuitorul le-a prevăzut ca fiind obligatorii.

Asistarea și reprezentarea în procedura de insolvență.

Indiferent dacă este afacerea ta cea care urmează să intre în insolvență sau ești un creditor care deține o creanță asupra patrimoniului unei societăți prezumate în insolvență, noi te vom reprezenta pe tot parcursul acestei proceduri și te vom ajuta să parcurgi toate etapele necesare.

Procedura insolvenței poate fi generală sau simplificată, iar cererea de deschidere a procedurii de insolvență poate fi introdusă de către debitor ori de unul sau mai mulți creditori ai acestuia.

Dacă societatea ta devine insolventă, trebui să știi că poți cere chiar tu deschiderea acestei proceduri, iar principalul efect constă în suspendarea urmăririlor silite inițiate de creditori, iar unele penalități pentru neplata la timp a datoriilor către creditori nu vor mai curge. De la acest moment, societatea se află sub protecția instanței, care urmărește ca procedura să se desfășoare în mod legal, conform reglementărilor în vigoare.

Totodată, conform prevederilor Legii 85/2014, orice creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii, deci care deține o creanță asupra patrimoniului debitorului certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, în cuantum mai mare sau egal cu cel al valorii prag, poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în insolvență.

Consultanță cu privire la reorganizarea societății.

Echipa noastră îți va oferi consultanță de specialitate pentru redactarea unui plan de redresare în vederea acoperirii datoriilor și te va reprezenta în cadrul negocierilor privind angajamentele de plată.

Ce înseamnă reorganizarea unei firme?

Reorganizarea reprezintă o etapă a procedurii insolvenței, respectiv o consecință firească a acesteia, etapă în care societatea debitoare se poate redresa financiar. Această procedură este instrumentată de către un lichidator sau administrator judiciar desemnat de către un judecător.

Reorganizarea judiciară este procedura care se aplică debitorului aflat în insolvență în vederea achitării datoriilor acestuia conform unui program de plată a creanțelor cuprins într-un plan de reorganizare, votat de creditori și confirmat de judecătorul sindic. Executarea planului de reorganizare nu poate depăși 3 ani, calculați de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

În situația în care planul de reorganizare nu se îndeplinește sau acesta nu a fost votat de către creditori sau confirmat de către judecătorul sindic, debitorul va intra în procedura generală de faliment.

Recuperarea de creanțe prin înscrierea la masa credală.

Serviciile noastre includ și asistența pentru recuperarea de creanțe în urma inițierii procedurii de insolvență..

Pentru a fi plătiți, creditorii trebuie să facă dovada creanțelor lor, fie în fața instanței, fie a organismului (în general, un administrator sau un lichidator) responsabil de reorganizarea sau lichidarea bunurilor debitorului.

Ce trebuie să știi este că există un termen-limită fixat de către judecător pentru depunerea cererii de admitere a creanțelor prin care trebuie să soliciți plata acestora. Pentru a nu pierde dreptul de a cere plata datoriilor, noi te vom ajuta să redactezi această cerere, să o depui la timp, reușind astfel să ți se admită cererea și să te numeri printre cei aflați la masa credală.

De îndată ce procedura de insolvență este inițiată în mod oficial, creditorii nu mai pot lua măsuri individuale pentru recuperarea datoriilor, lucru care este necesar pentru a garanta faptul că toți creditorii se află la egalitate și pentru a proteja bunurile debitorului.

Reprezentare în litigii având ca obiect atragerea răspunderii persoanelor care au cauzat starea de insolvență.

În situația în care vrei să atragi răspunderea personală a celor pe care îi consideri vinovați de starea de insolvență a societății, noi te vom ajuta la redactarea acțiunii în răspundere delictuală și vom căuta probele cele mai concludente pentru susținerea afirmațiilor tale, având în echipă avocați specializați în situații de insolvență.

Ca regulă, conform principiului răspunderii pentru propriile obligaţii, creanţele debitorului persoană juridică sunt suportate din averea persoanei juridice aflate în insolvenţă şi nu din patrimoniul asociaţilor sau membrilor persoanei juridice în cauză.

De la acest principiu, Legea nr. 85/2006 consacră o excepţie care constă într-o răspundere a membrilor organelor de conducere şi supraveghere a debitorului persoană juridică, precum şi a oricărei alte persoane care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului.

Pentru a fi atrasă răspunderea persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă a debitorului este necesară formularea unei acţiuni în răspundere a acestora de către administratorul judiciar sau de către lichidator și susținerea acesteia cu probe care pot dovedi cele redactate în cerere.

Vezi și alte servicii

Malpraxis 

Nerespectarea regulilor de conduită privind exercitarea unor profesii, cu preponderență profesii medicale, poate da naștere unor litigii prin care se solicită...

citește mai mult