Asigurarea obligatorie de locuință (PAD) și asigurarea facultativă de locuință

Blog

Cine poate încheia contractul de asigurarea obligatorie și facultativă a locuinței?

Prima întrebare care se ridică cu privire la asigurarea locuinței împotriva dezastrelor naturale privește tocmai persoana care are obligația de a încheia o asemenea poliță de asigurare și cine poate încheia o poliță facultativă. Polița de asigurarea obligatorie (PAD) a oricărei construcții cu destinația de locuință cade în sarcina proprietarului, indiferent că e o persoană fizică sau o persoană juridică. În schimb, polița de asigurare facultativă a locuinței poate fi încheiată atât de proprietar, precum inclusiv de către chiriaș. În cea din urmă situație, chiriașul nu dobândește calitatea de beneficiar al eventualelor despăgubiri, beneficiar rămânând tot proprietarul, chiriașul având calitatea doar de contractant. 

În orice caz, o asigurare facultativă de locuință împotriva dezastrelor naturale poate fi încheiată doar în situația în care a fost încheiată, în prealabil, o poliță de asigurare obligatorie a locuinței.

În orice caz, anumite tipuri de locuințe nu vor putea fi asigurate prin PAD, cum ar fi locuințele situate în clădirile încadrate în clasa I de risc seismic,  anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de locuința asigurată, precum nici bunurile din interiorul locuinței asigurate PAD. 

Ce Acoperă Asigurarea Obligatorie de Locuință (asigurarea PAD)

Prin polița de asigurare de locuință obligatorie (PAD) sunt acoperite daunele produse de orice formă de manifestare a dezastrului natural. Potrivit Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prin dezastru natural se înțeleg fenomenele naturale, respectiv cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații. Sunt asigurate locuințele, indiferent că riscul este un efect direct sau un efect indirect al dezastrelor naturale. 

Care sunt beneficiile încheierii unui contract de asigurare de locuință facultativă, dacă a fost încheiat deja un contract de asigurare de locuință obligatorie PAD?

În situația în care intervine un risc dintre cele trei riscuri acoperite de polița de asigurare de locuință obligatorie, beneficiarul va fi despăgubit mai întâi prin PAD, până la limita asigurării, iar doar apoi prin polița de asigurare de locuință facultativă.

Astfel, în funcție de tipul locuinței, PAID suportă daunele în caz de cutremur de pământ, alunecare de teren sau inundații până la limita a 20.000 Euro, respectiv 10.000 Euro, echivalent în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței. Conform Legii 260/2008, suma asigurată obligatoriu este de 20.000 Euro pentru locuințele care au o „construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic” (art. 2 lit. c) din Legea 260/2008), respectiv de 10.000 Euro pentru „construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic” (art. 2 lit. c) din Legea 160/2008). 

Dacă daunele cauzate de riscul asigurat sunt mai mari decât valoarea asigurată obligatoriu, diferența de sumă este acoperită de asigurătorul privat, până la limita asigurată prin polița de asigurare de locuință facultativă.

Spre exemplu, o locuință asigurată prin asigurarea PAD până la limita de 20.000 Euro și printr-o poliță de asigurare de locuință facultativă până la limita de 80.000 Euro, în cazul unui cutremur, PAID va suporta daunele în sumă de 20.000 Euro, iar asigurătorul privat va asigura diferența de daune în cuantum de 60.000 Euro.

Pentru ceea ce depășește valoarea de 20.000 Euro sau, după caz, 10.000 Euro, doar beneficiarul unui contract de asigurare facultativă va putea fi despăgubit, de societățile private, în caz de cutremur, inundație sau alunecări de teren.

În orice caz, pentru alte riscuri decât cele asigurate obligatoriu prin  asigurarea PAD, se poate încheia o poliță de asigurare de locuință facultativă, caz în care aceste riscuri sunt asigurate în totalitate prin asigurarea facultativă a locuinței.

Perioada de valabilitate și cât costă asigurarea PAD

Contractul de asigurare de locuință obligatorie se încheie pentru o perioadă de 12 luni, însă trebuie atrasă atenția asupra termenului în care asigurarea PAD devine valabilă. PAID preia răspunderea pentru consecinţele producerii unui eveniment asigurat printr-o poliță nouă doar în termen de cinci zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a semnat contractul de asigurare, iar în cazul unei polițe reînnoite, PAID preia răspunderea din ziua următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a semnat contractul de asigurare.  

Dacă achiziționați o locuință care are încheiată o asigurare PAD, prima de asigurare fiind achitată integral la data dobândirii locuinței, acea poliță de asigurare de locuință obligatorie rămâne valabilă până la expirarea celor 12 luni, indiferent de schimbarea proprietarului. Dacă achiziționați o locuință pentru care nu există o asigurare PAD valabilă, aveți obligația de a încheia o asigurare PAD în termen de 5 zile lucrătoare de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra locuinței.

Dacă, după încheierea asigurării PAD, efectuați lucrări la locuința astfel asigurată, care afectează structura de rezistență a locuinței, fără a deține autorizație de construire emisă cu respectarea prevederilor legale, PAID nu își va mai asuma răspunderea pentru consecințele producerii riscului asigurat, polița de asigurare de locuință obligatorie încetând.

În afară de ajungerea la termen, asigurarea PAD încetează și în situația în care locuința este desființată, indiferent din ce motiv, altul decât prin riscurile asigurate, sau atunci când construcția asigurată își pierde destinația de locuință. În aceste două situații, beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea primei obligatorii achitate.

În ceea ce privește primele de asigurare obligatorie, acestea sunt reglementate tot în Legea 260/2008, în funcție de suma asigurată, raportat la tipul locuinței, fiind de 20 Euro pentru o sumă asigurată de 20.000 Euro, respectiv de 10 Euro pentru o sumă asigurată de 10.000 Euro. Primele de asigurare se achită în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data plății. 

Avizarea daunei

Potrivit legii, atunci când s-a produs un risc asigurat obligatoriu, respectiv cutremur, incendiu sau alunecări de teren, dacă sunteți beneficiarul unei asigurări PAD, trebuie să vă adresați în scris, în termen de maxim 60 zile de la data producerii evenimentului asigurat, asigurătorului cu care ați încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuinței, respectiv vă adresați direct către Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), dacă polița de asigurare obligatorie a fost încheiată cu PAID.

Doar în urma formulării cererii de despăgubire, asigurătorul/PAID va deschide dosarul de daună și va demara procedura internă pentru stabilirea daunelor.

Dacă dețineți și o poliță de asigurare de locuință facultativă, urmează să vă adresați și asigurătorului care a emis această poliță cu o cerere de daună separată.

Care sunt consecințele neîncheierii unei asigurări PAD?

Nerespectarea obligației legale de a încheia o poliță de asigurare de locuință obligatorie constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. 

Statistici privind polițele de asigurare PAD încheiate în România

Potrivit statisticilor lunare publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), în luna ianuarie 2023 la nivelul României erau încheiate un număr de 1.844.855, în timp ce la finalul lunii februarie 2023 erau încheiate un număr de 1.901.546 polițe de asigurare PAD, fiind în continuare în trend ascendent.

Numărul locuințelor asigurate obligatoriu în România rămâne unul scăzut, în pofida faptului că potrivit datelor publicate de Institutul Național de cercetare-dezvoltare pentru fizica pământului (INCDFP), în luna februarie a anului 2023 s-au produs în România trei seisme cu magnitudinea peste 4 pe scara Richter.

Ai o problemă legală și vrei să apelezi la un avocat în Cluj? Contactează-ne!