Bolile pentru care se acordă certificat de handicap

Blog

Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap, acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora, precum și condițiile pentru eliberarea certificatelor de încadrare în grad de handicap sunt reglementate de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În sensul reglementării antereferite, persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Care sunt bolile pentru care se acordă certificat de handicap

În conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 448/2006, gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I), iar tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Încadrarea în grad de handicap pentru persoanele adulte se efectuează prin eliberarea unui certificat de către Comisiile de evaluare a persoanelor cu adulte cu handicap, în urma unei evaluări complexe, respectiv în urma analizării documentației depuse de către solicitant,  în condițiile Legii 448/2006. 

Referitor la încadrarea în grad și tip de handicap a copiilor, aceasta se face de Comisia pentru Protecția Copilului care stabileşte gradul de handicap pentru copii şi aplică măsurile de protecţie specială a acestora pe baza criteriilor prevăzute de Ordinul 1306/2016 1306/1883 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Afecțiunile / bolile pentru care se poate acorda un certificat de handicap sunt doar cele care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordinul nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap mintal 

Bolile care determină încadrarea în grad de handicap mintal, sunt acele afecțiuni care determină dezvoltarea incompletă a funcţiilor mentale precum retardul mintal/întârzierea mentală/tulburări de spectru autist. În egală măsură, în această categorie se încadrează afecțiunile care determină regresia (deteriorarea) funcţiilor intelectuale precum: demenţe atrofico-degenerative, organice, noncognitive.

Sindromul demenţial apare în boala Alzheimer şi în boala cerebrovasculară, dar şi în alte condiţii medicale care afectează primar sau secundar creierul: boala Pick, boala Creutzfeldt-Jakob, boala Huntington, boala Parkinson, maladia HIV, hidrocefalie, traumatismele cerebrale, tumorile cerebrale.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap psihic

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap psihic sunt psihozele majore, care se manifestă prin pierderea capacităţii de testare a realităţii, de obicei cu halucinaţii, deliruri sau tulburări de gândire şi pierderea limitelor ego-ului, precum: 

 • schizofrenie (debut până la împlinirea vârstei de 35 de ani, cu persistenţa simptomelor timp de cel puţin 6 luni, conform ICD 10);
 • alte psihoze majore cu debut precoce (copilărie-adolescenţă): tulburarea schizoafectivă de tip depresiv sau de tip bipolar, psihoze afective (depresia majoră cronică, tulburarea afectivă bipolară);
 • psihoze grefate pe o întârziere mentală, indiferent de gradul acesteia şi de vârsta solicitantului;
 • psihoze la care se asociază o tulburare de personalitate (structurală);
 • psihoze majore, indiferent de vârstă, la persoane fără venituri.

În egală măsură, certificat de handicap psihic se acordă pentru tipurile de tulburări de personalitate, respectiv:

 • tulburare de personalitate paranoidă;
 • tulburare de personalitate schizoidă;
 • tulburare de personalitate antisocială;
 • tulburare de personalitate instabil-emoţională de tip impulsiv/de tip borderline.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap auditiv 

În categoria bolilor pentru care se acordă certificat de handicap auditiv, se încadrează acele afecțiuni care determină afectarea funcţiilor auditive. 

În această categorie se încadrează afecţiunile cronice auditive:

 • de cauză diversă: inflamatorie, infecţioasă, toxică, vasculară, heredodegenerativă, traumatică, tumorală; 
 • congenitale sau dobândite precoce – copilărie/adolescenţă – însoţite de hipoacuzie – tip transmisie, neurosenzorială, mixtă, protezabile sau neprotezabile ori cu surditate (cofoză), cu sau fără tulburări de comunicare (surdomutitate-surdocecitate);
 • hipoacuzie congenitală sau dobândită precoce, cu demutizare slabă sau nulă, cu tulburări grave de comunicare (surdomutitate);
 • tulburări de auz bilaterale dobândite precoce (în copilărie-adolescenţă), cu pierdere peste 70 db, calculată pe audiogramă, ce se protezează greu, asociate cu tulburări psihice şi de limbaj.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap somatic 

Handicapul somatic se referă la incapacitățile determinate de afecțiuni somatice, adică de afecțiunile care afectează corpul, nu viscerele.

În această categoria se încadrează, potrivit Ordinului nr. 762/2007 o serie mai vastă de afecțiuni, ce include bolile care afectează funcțiile locomotorii, respiratorii, cardiovasculare, digestive, renale, endocrine, metabolice, circulatorii și neurologice, precum: 

 • Boli endocrine; cronice de metabolism; cu deficit imunitar cronic; afecţiuni hematologice; renale; cardiovasculare; respiratorii; cronice ale pielii.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap fizic 

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap fizic sunt acelea care afectează mobilitatea și funcțiile motorii, iar în această categorie se încadrează: 

 • Afecţiunile osteo-articulare congenitale sau contractate precoce; hemofilia A şi B; colagenozele; afecţiuni reumatismale; afecţiunile articulare degenerative primare sau secundare; tumorile osoase maligne; leziunile structurale induse de corticoterapia îndelungată; amputaţiile; diferite afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic care determină afectarea funcţiilor motorii; afecţiuni heredo-degenerative ale sistemului nervos central cu afectare predominant motorie; afecţiunile musculare care împiedică statica și locomoția.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap vizual

Certificatul pentru handicap vizual se acordă pentru afecțiunile care afectează funcţiile vizuale. Astfel, se încadrează în categoria bolilor care justifică încadrarea în grad de handicap vizual:

 • afecţiunile cronice primar şi secundar oculare, inflamatorii, heredodegenerative, degenerative, traumatice, tumorale, vasculare cu evoluţie cronică-progresivă sub tratament specific sau cu sechele morfofuncţionale; 
 • afecţiuni oculare (cu ambliopie sau cecitate relativă/absolută, indiferent de cauză), precum: anoftalmii, cataractă fără posibilităţi terapeutice, glaucom;
 • ochiul unic, chiar cu vedere normală (se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului – vederii – congener);
 • viciile de refracţie (miopie forte; fortisima; hipermetropie medie); 
 • viciile de acomodare; 
 • nistagmusul.

Însă, important de menționat este faptul că nu se încadrează în grad de handicap persoanele cu vicii de refracţie în cazul cărora acuitatea vizuală cu corecţie optică este bună şi câmpul vizual în limite normale.

În egală măsură, nu se încadrează în grad de handicap nici persoanele ale căror afecţiuni sunt reversibile prin tratament medical sau chirurgical, spre exemplu, cataracta neoperată, cu şanse de recuperare a vederii prin intervenţie chirurgicală (pentru cataractă bolnavii vor fi îndrumaţi spre intervenţie chirurgicală fără a li se elibera certificat, iar după operaţie se va evalua acuitatea vizuală). 

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap de surdocecitate 

Surdocecitatea reprezintă o afecțiune care afectează atât vederea, cât și auzul, putând fi prezentă de la naștere sau dobândită ulterior pe parcursul vieții, fiind o deficiență multisenzorială gravă, de cele mai multe ori asociată și cu alte tipuri de deficiențe. 

Astfel, persoanele care suferă de o astfel de afecțiune au dreptul la încadrarea în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav, în funcție de stadiile de gravitate ale bolii.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap HIV/SIDA 

Bolile precum HIV/SIDA determină încadrarea persoanelor în cauză în grad de handicap, pe baza unui certificat emis în acest scop. Astfel, se acordă certificat de handicap pentru infecţia HIV asimptomatică cu test HIV pozitiv, dar și pentru infecţie HIV simptomatică cu manifestări clinice datorită infecţiei sau scăderii imunităţii celulare, precum:

 • Angiomatoză,
 • Candidoză oro-faringiană,
 • Candidoză vulvo-vaginală,
 • Herpes Zoster,
 • Trombocitopenie idiopatică,
 • Boli inflamatorii pelvine.

Totodată, încadrarea în grad de handicap se face și pentru formele cu deficienţă globală accentuată, cu manifestări diverse datorită imuno-depresiei (de exemplu: candidoză, febră mai mult de o lună şi repetată, herpes Zoster recidivant, neuropatii periferice, inflamaţii sau abcese pelvine, pneumonii recurente) care se corelează cu stadiile clinico-imunologice A2, B1 şi B2 la adulţi + confirmare de către laborator a infecţiei HIV.

Bolile pentru care se acordă certificat de handicap asociat 

Există situații în care anumite persoane suferă de mai multe afecțiuni care nu întrunesc individual criteriile de acordare a certificatului de handicap, însă simptomele cumulate ale acestora determină limitări semnificative ale capacității de îndeplinire ale activităților zilnice.

Prin urmare, într-o astfel de situație, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui certificat de handicap asociat. Pentru a fi încadrat în aceasta categorie, un pacient trebuie sa aibă cel puțin două afecțiuni care, cumulate, să îndeplinească criteriile necesare acordării certificatului de handicap, prevăzute de Ordinul nr. 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap

Bolile rare pentru care se acordă certificat de handicap

Bolile rare sunt condiții medicale cu o incidență redusă, afectând doar un procent foarte mic din populație, motiv pentru care și opțiunile de tratament sunt destul de limitate. Având în vedere acest fapt, persoanele care suferă de o afecțiune care se încadrează în această categorie au dreptul la certificat de handicap.

Fără a avea pretenția de a realiza o enumerare exhaustivă, câteva dintre bolile rare pentru care se acordă certificat de handicap, sunt următoarele: 

 • Boala Gaucher; Boala Fabry; Boala Pompe; Sindromul Prader-Willi; Mastocitoza; Narcolepsia (sindromul Gelineau); Talasemia; Fenilcetonuria; Anemia falciformă; Scleroza sistemică, scleroza tuberoasă, scleroză laterală amiotrofică și ulcerele digitale evolutive; Fibroza pulmonară idiopatică; distrofia musculară Duchenne, ș.a.