Cât costă o succesiune după 10 ani?

Blog

Procedura succesorală în România nu este constrânsă de un termen limită pentru dezbatere și soluționare. Cu toate acestea, perioada scursă de la decesul persoanei până la finalizarea succesiunii poate avea implicații financiare semnificative pentru moștenitori.

Succesiunea dezbătută în primii doi ani de la deces

Când moștenitorii inițiază și finalizează procedura succesorală în termen de doi ani de la data decesului, obligațiile financiare se limitează la:

  1. Taxe standard, inclusiv cele pentru intabularea proprietăților imobiliare în cartea funciară.
  2. Onorariul notarului public.

Acest scenariu este susținut de prevederile Codului fiscal, la articolul 111 alin. (3) fiind stipulat că pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozit dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. 

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Dovada finalizării procedurii este reprezentată de Certificatul de moștenitor eliberat de notarul public competent.

Succesiunea dezbătută după doi ani de la deces

În situația în care procedura succesorală este inițiată și finalizată după expirarea termenului de doi ani de la deces, moștenitorii vor suporta costuri suplimentare:

  1. Taxele standard (inclusiv cele pentru intabularea proprietăților imobiliare în cartea funciară) și onorariul notarial aferent
  2. Un impozit de 1% aplicat valorii proprietăților imobiliare din masa succesorală.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (3) teza finală din Codul fiscal în cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Valoarea imobilelor este stabilită conform studiilor de piață privind valorile minime imobiliare din zona respectivă. 

Această prevedere fiscală se aplică indiferent dacă au trecut 3, 5 sau chiar 10 ani de la decesul autorului succesiunii. 

Indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, costurile totale variază în funcție de:

  1. Valoarea și natura bunurilor din masa succesorală.
  2. Complexitatea cazului și timpul necesar pentru soluționare.
  3. Tarifele practicate de notarul public ales.

Este important de menționat că toate cheltuielile legate de procedura succesorală sunt împărțite între moștenitori, proporțional cu cota lor din moștenire.

Recomandări pentru moștenitori:

  1. Inițiați procedura succesorală cât mai curând posibil după deces pentru a evita impozitul suplimentar.
  2. Consultați un notar public pentru o estimare precisă a costurilor în cazul dumneavoastră specific.
  3. Pregătiți toate documentele necesare în avans pentru a eficientiza procesul și a reduce potențialele costuri suplimentare.