Ce înseamnă TVA?

Blog

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă un impozit indirect reglementat de legislația fiscală, care se aplică asupra valorii adăugate în fiecare etapă a circuitului economic. Conform dispozițiilor art. 265 din Codului fiscal, taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului și care este colectat conform prevederilor Codului fiscal.

Astfel, TVA este datorat bugetului de stat și este suportat de consumatorul final al bunurilor sau serviciilor. Acest impozit se încorporează în prețul final al produselor și serviciilor, fiind colectat și remis autorităților fiscale de către operatorii economici înregistrați în scopuri de TVA.

Cine plătește TVA?

Din perspectiva juridică, obligația de colectare și plată a TVA către autoritățile fiscale revine persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Cu toate acestea, sarcina economică a TVA este suportată de consumatorul final, în conformitate cu principiul neutralității fiscale. 

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat
Operatorii economici acționează ca intermediari fiscali, având obligația legală de a colecta TVA de la clienți și de a o vira ulterior către bugetul de stat. Pentru persoanele impozabile, gestionarea corectă a TVA constituie o obligație fiscală esențială, a cărei nerespectare poate atrage sancțiuni contravenționale.

taxe

Tipuri de TVA

Legislația fiscală română prevede un sistem diferențiat de cote de TVA, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Această diferențiere are ca scop adaptarea fiscalității la obiectivele sociale și economice ale statului.

Codul fiscal stabilește la art. 291 următoarele cote de TVA:

  1. Cota standard de 19%, aplicabilă majorității operațiunilor taxabile, cu excepția celor pentru care se aplică cotele reduse;
  2. Cota redusă de 9%, aplicabilă pentru anumite categorii de bunuri și servicii, inclusiv:

a) livrarea de medicamente;

b) livrarea de produse alimentare;

c) servicii de alimentare cu apă și canalizare;

d) cazarea în sectorul hotelier;

e) servicii de restaurant și catering (cu excepții);

f) livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale.

  1. Cota redusă de 5%, aplicabilă pentru:

a) livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste;

b) accesul la evenimente culturale și sportive;

c) livrarea de lemn de foc și produse similare pentru încălzire;

d) livrarea de energie termică în sezonul rece pentru anumite categorii de consumatori.

Ce înseamnă TVA deductibil?

TVA deductibil reprezintă un mecanism fiscal prin care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au dreptul să deducă TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii utilizate în scopul operațiunilor lor taxabile. Acest drept este reglementat de art. 297-302 din Codul fiscal și are ca scop asigurarea neutralității TVA în cadrul lanțului economic.

Pentru exercitarea dreptului de deducere, persoanele impozabile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Achizițiile să fie destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile;
  2. Să dețină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 319 din Codul fiscal;
  3. Să nu fie aplicabile limitările și restricțiile prevăzute la art. 297-302 din Codul fiscal.

TVA intracomunitar

Codul de TVA intracomunitar reprezintă un instrument esențial pentru realizarea tranzacțiilor intracomunitare în conformitate cu principiul liberei circulații a mărfurilor și serviciilor în cadrul Uniunii Europene. Acest cod este alocat de autoritățile fiscale române în temeiul art. 316 din Codul fiscal și al Ordinului ANAF nr. 2148/2020.

Persoanele impozabile care efectuează tranzacții intracomunitare au obligația de a solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, în conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 2148/2020. Această înregistrare este distinctă de înregistrarea în scopuri de TVA și are ca scop facilitarea controlului fiscal și prevenirea fraudei în domeniul TVA.

Codul de TVA intracomunitar trebuie validat în sistemul VIES (VAT Information Exchange System) al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Obținerea codului de TVA intracomunitar este obligatorie în următoarele situații:

  1. Achiziții intracomunitare de bunuri a căror valoare depășește plafonul de 10.000 euro pe an calendaristic;
  2. Achiziții de servicii de la furnizori din alte state membre UE;
  3. Prestări de servicii către beneficiari din alte state membre UE, indiferent de valoare.