Ce se întâmplă cu sancțiunile contravenționale ca urmare a Deciziei Curții Constituționale din 06.05.2020

Blog

În data de 06.05.2020, Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență nr. 34/2020 în totalitatea ei prin care a fost majorat cuantumul amenzilor prevăzute pentru încălcarea dispozițiilor ordonanțelor militare. Totodată, prin același comunicat, Curtea Constituțională a decis și neconstituționalitatea articolului 28 din OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Ce implică declararea acestor prevederi ca fiind neconstituționale?

Decizia produce efecte atât pentru sancțiunile a căror situație juridică nu a fost rezolvată, respectiv acelea care se află încă în timpul legal de contestație, cât și situațiile în care amenzile au fost deja achitate. Din momentul comunicării procesului verbal de constatare a contravenției curge un termen de 15 zile în care aveți dreptul să contestați amenda.

Astfel, în temeiul art. 41 din Decretul Președintelui nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioadă stării de urgență, termenele de decădere sunt suspendate. Este important de reținut faptul că sancțiunile aplicate în temeiul acestor dispoziții nu se anulează de drept.

Cine se poate adresa instanțelor în vederea anulării amenzilor?

Oricine are dreptul de a formula o plângere contravențională, cât timp se află în termenul de contestație. Chiar și cei care au plătit amenda în termenul de 15 zile, în care se poate plăti jumătate din minimul acesteia, sunt îndreptătiți să formuleze contestație (termenul începe să curgă după ridicarea stării de urgență) și să recupereze suma plătită în integralitate. Executarea sancțiunii, respectiv plata amenzii nu înlătură dreptul de a o contesta în fața instanței.

De ce a fost sesizată neconstituționalitatea acestor prevederi?

Prin declararea ca neconstituțională a OG 34/2020 s-au adus modificări Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Modificările vizau mărirea cuantumului amenzilor aplicabile în cazul încălcărilor prevederilor. art . 9, cât și completări privind confiscarea bunurilor ca urmare a aplicării sancțiunilor contravenționale complementare prevăzute în ordonanță.

Rațiunea pentru care s-a declarat neconstituționalitatea prevederilor art. 28 se bazează pe lipsa de predictibilitate, claritate și transparență a normei. Curtea a decis că sintagma folosită în art. 28 OG 1/1999, “nerespectarea prevederilor art. 9 constituie contravenţie” este una mult prea generală care nu individualizează și nici nu distinge faptele care pot să antreneze răspunderea contravențională.

Curtea subliniază importanța menționării exprese a criteriilor și a faptelor care fac obiectul contravenției. Acest mod lacunar de a stabili regimul contravențional lasă loc de abuzuri din partea agentului constatator, întrucât îi este oferită o libertate de constatare care se poate materializa în subiectivitate și aplicarea neuniformă a legii.
Mai mult, Curtea reține și imposibilitatea de a aplica sancțiuni complementare în funcție de gravitatea faptei, întrucât lipsa criteriilor nu permite stabilirea gravității faptei, fiind astfel imposibil de a fi aplicată norma.

Contactează acum un avocat din Cluj pentru orice problemă legală ai avea!