Cerere de valoare redusă

Blog

Cerere de valoare redusă – ce înseamnă?

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură specială reglementată de Noul Cod de procedură civilă. Aceasta reprezintă un mijloc procesual optim pentru recuperarea cu celeritate a creanțelor a căror valoare este inferioară unui prag stabilit de către legiuitor. În esență, este o procedură facultativă, reclamantul fiind îndreptățit să aleagă între această procedură și procedura de drept comun. Mai mult, chiar dacă reclamantul a introdus o cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun, el poate solicita cel mai târziu la primul termen de judecată aplicarea procedurii speciale. 

contract de concesiune

document

Taxă de timbru cerere de valoare redusă

Potrivit art. 6 alin. (1) din O.U.G. 80/2013 cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul X al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, se timbrează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în euro nu depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei. Dacă însă valoarea cererilor depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în euro a cererilor depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei, taxa de timbru este de 200 de lei.

Cerere de valoare redusă – condiții

Prima și cea mai importantă condiție de aplicabilitate a procedurii cu privire la cererile de valoare redusă o constituie condiția cuantumului cererii. Astfel, conform prevederilor art. 1.026 alin. (1) C.pr.civ. procedura cu privire la cererile de valoare redusă se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei. 

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este scrisă şi se desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu. Astfel, o a doua condiție pentru admisibilitatea cererii o constituie completarea formularului de cerere, care se aprobă prin ordin al ministrului justiției, şi depunerea sau trimiterea acestuia la instanţa competentă, prin poştă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului şi confirmarea primirii acestuia. Odată cu acest formular, reclamantul trebuie să depună, ori să trimită şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească.

A treia condiție o reprezintă competența instanței, astfel reclamantul trebuie să introducă cererea de valoare redusă la instanța competentă, aceasta fiind judecătoria. Din punct de vedere teritorial, regula generală este că cererea de valoare redusă se introduce la instanța în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul pârâtului, iar eventualele excepții se înscriu în sfera de aplicabilitate a situațiilor de competență alternativă sau competență teritorială exclusivă, reglementate de Codul de procedură civilă.

Inadmisibilitatea cererii de valoare redusă

Există anumite situații expres prevăzute de Codul de procedură civilă în care procedura cu privire la cererile de valoare redusă este inadmisibilă. Astfel, această procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice.

Totodată procedura cu privire la cererile de valoare redusă nu se aplică nici cererilor referitoare la: 

  • starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
  • drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
  • moștenire;
  • insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
  • asigurări sociale;
  • dreptul muncii;
  • închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
  • arbitraj;
  • atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Cerere de valoare redusă – prescripție

De cele mai multe ori, procedura cu privire la cererile de valoare redusă vizează cereri care se întemeiază pe drepturi de creanță. Termenul general de prescripție în cazul acțiunilor personale prin care se urmărește valorificarea unui drept de creanță este de 3 ani. Astfel, de regulă se aplică acest termen de prescripție, însă legea poate prevedea și alte termene de prescripție, în funcție de obiectul cererii de valoare redusă.