Cine beneficiază de Legea 154 din 2021?

Blog

Legea 154 din 2021

Anul 2021 a adus modificări importante în sfera drepturilor care pot fi acordate persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România în perioada cuprinsă între anii 1940 și 1945. În acest sens, a fost adoptată Legea 154/2021 care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 573 din 7 iunie 2021.

Una dintre modificările fundamentale aduse de Legea 154/2021 vizează adăugarea unor noi categorii de persoane care au dreptul de a obține despăgubiri de la statul român. Astfel, pe lângă persoanele persecutate pe motive etnice în perioada cuprinsă între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945, precum și soții supraviețuitori ai acestora, vor beneficia de aceste despăgubiri și copiii persoanelor persecutate.

Așadar, conform art. 31 din Legea 154/2021, vor beneficia de dreptul la despăgubiri copiii celor care au decedat, au dispărut ori au fost exterminați în una dintre următoarele situații:

 • în trenul morții;
 • în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare;
 • în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;
 • în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;
 • în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate;
 • în timpul evacuării din locuința pe care o deținea;
 • în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată.

Potrivit legii, beneficiarii indemnizațiilor sunt persoanele persecutate din motive etnice și care se află într-unul dintre cazurile enumerate anterior, soții supraviețuitori ai acestora, dacă nu s-au recăsătorit ulterior, precum și moștenitorii acestora. De aceleași drepturi vor beneficia, la cerere, și persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte state, chiar și în situația în care localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administrația acelor state, în măsura în care cererile anterioare au fost soluționate prin hotărâri de respingere ale comisiei.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Cuantumul indemnizației este diferit în funcție de persoana care solicită respectivele despăgubiri și în funcție de nivelul de persecuție. Astfel, pe de-o parte, persoanele care au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; cele care au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, precum și cele care au supraviețuit trenului morții, au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 700 de lei pentru fiecare an de deportare ori de detenție. Pe de altă parte, persoanele care au fost refugiate, expulzate ori strămutate în altă localitate, cele care au făcut parte din detașamentul de muncă forțată ori cele care au fost evacuate din locuința pe care o dețineau, vor avea dreptul de a obține o indemnizație lunară în cuantum de 350 de lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă forțată sau de evacuare din propria locuință.

Tot o indemnizație lunară de 350 de lei va putea obține și soțul supraviețuitor al celui decedat care face parte din categoria persoanelor persecutate enumerate anterior, cu condiția de a nu se fi recăsătorit ulterior.

Astfel cum am precizat la incipient, una dintre cele mai importante modificări aduse prin Legea 154/2021 vizează introducerea moștenitorilor persoanelor persecutate pe motive etnice, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945, printre categoriile de  persoane care beneficiază de dreptul de a obține o indemnizație. Așadar, conform art. 31 nou introdus prin legea la care am făcut referire anterior, cuantumul indemnizației diferă în funcție de mai multe situații:

 • are dreptul la o indemnizație lunară de 175 de lei, copilul celui care a decedat, dispărut sau a fost exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 • are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele decedat, copilul care a fost minor ori cel care a fost născut la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute anterior;
 • are dreptul la o indemnizație de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, copilul care a fost născut după încetarea situațiilor descrise anterior.

Pe lângă dreptul de a obține o indemnizație, persoanele persecutate pe motive etnice, precum și familiile acestora beneficiază și de alte drepturi, precum:

 • asistență medicală și medicamente, în mod gratuit;
 • transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun;
 • un bilet gratuit, pe an, pentru tratamente într-o stațiune balneară;
 • 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace fluviale, la alegere;
 • scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
 • prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
 • acordarea, la cerere, a unui loc de veci, în mod gratuit.

Prin urmare, persoanele care au avut de suferit persecuții din motive etnice în sensul celor indicate anterior, în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, cât și familiile acestora, mai precis soții supraviețuitori și copiii acestora, sunt beneficiarii direcți ai despăgubirilor aferente suferințelor îndurate.

Pentru a obține despăgubirile cuvenite, beneficiarii acestor drepturi vor trebui să adreseze cereri caselor de pensii, prin care să solicite în mod expres plata prestațiilor sociale. În acest sens, persoanele interesate vor trebui să își dovedească atât calitatea față de persoanele persecutate cât și situația concretă a acestora,  care se încadrează în prevederile legii, cu acte oficiale eliberate la cerere, de către organele competente sau prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege.