Concediu de maternitate

Blog

Condiții concediu de maternitate

Concediul de maternitate, precum și condițiile în care persoanele îndreptățite pot beneficia de acesta, se bucură de o reglementatare expresă în Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate publicată în M. Oficial nr. 1074 din 28.11.2005.

OUG 158/2005 reglementează concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care sunt îndreptățite persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale, respectiv condițiile în care acestea se acordă.

În conformitate cu dispozițiile art. 23 din reglementarea antereferită, asiguratele au dreptul la concediu de maternitate, care se compune din concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care din motive neimputabile lor, nu mai dețin calitatea de asigurat, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii acestei calități. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora, iar indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În acest din urmă caz, baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia asiguratorie pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat. Important de menționat este faptul că, concediul de maternitate, respectiv de sarcină și de lăuzie nu poate fi întrerupt.

Totodată, în situaţia în care survine decesul mamei, la naştere sau imediat după aceasta, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă, în condiţiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, în acest caz, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, după caz.

Însă, raportat la dispozițiile OUG 158/2005, pentru a beneficia concediu de maternitate, trebuie îndeplinite în prealabil o serie de condiții, respectiv persoana îndreptățită trebuie să:

  • să fie însărcinată sau să fi născut recent, respectiv să alăpteze;
  • să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
  • să dețină calitatea de asigurat, în condițiile legii;
  • să aibă stagiul minim de asigurare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare celei în care se acordă concediul de maternitate;
  • să obțină certificat de concediu medical pentru sarcină eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte gravida pe parcursul sarcinii, până la durata maximă prevăzută de lege.
  • să obțină certificat de concediu medical pentru lăuzie, eliberat de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, începând cu data naşterii copilului.

Câte luni trebuie să ai lucrate pentru concediu de maternitate?

Pentru a putea beneficia de concediu de maternitate, pe lângă necesitatea îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de lege, persoana îndreptățită trebuie să aibă efectuat stagiul minim de asigurare de 6 luni realizat în ultimele 12 luni anterioare luării concediului de maternitate.

Cu alte cuvinte, pentru a beneficia de concediu de maternitate, persoana îndreptățită trebuie să aibă lucrate cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare luării concediului de maternitate.

Cum se calculează concediul de maternitate?

Pe durata concediului de maternitate, persoanele care beneficiază de acesta, primesc o indemnizație de maternitate care se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Raportat la modul de calcul al acesteia, cuantumul brut al indemnizației de maternitate reprezintă 85% din media veniturilor lunare realizate de către mamă în ultimele 6 luni anterioare concediului de maternitate, pe baza carora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate.

Dacă discutăm de situația în care o femeie, din motive neimputabile ei, nu mai deține calitatea de asigurat, dar naște în termen de 9 luni de la data pierderii acestei calități, beneficiind astfel de concediu de maternitate, în acest caz indemnizația se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra mediei veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia asiguratorie pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat.