Concediu de risc maternal

Blog

Când se acordă concediul de risc maternal?

Concediul de risc maternal reprezintă una dintre formele de protecție oferită prin lege femeilor la locul de muncă. Protecția maternității privește femeia care:

  • este gravidă;
  • a născut recent;
  • alăptează.

Femeia aflată în aceste situații beneficiază de o protecție deosebită ca urmare a transpunerii Directivei 92/85/CEE prin OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă. Aceste măsuri de protecție sunt instituite și pentru protecția fătului și copilului, nu doar pentru protecția mamei.

Se acordă concediu de risc maternal în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004.

În sensul acestei legi, un concediu de risc maternal este un concediu de care beneficiază salariatele gravide, care au născut recent, respectiv care alăptează, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor, în contextul în care locul lor de muncă prezintă riscuri pentru sarcină sau pentru făt/nou-născut, după caz.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În vederea asigurării unei protecții efective a maternității la locul de muncă, legea impune în sarcina angajatorilor o serie de obligații, respectiv:

a)să prevină expunerea salariatelor la riscuri care le pot afecta sănătatea și securitatea lor sau a fătului/copilului nou-născut;

b) să adopte măsurile necesare astfel încât salariatele să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății, sarcinii sau copilului nou-născut;

c) să evalueze locurile de muncă cu participarea medicului de medicina muncii pentru a determina existența oricărui risc pentru salariata în cauză;

d) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și să nu anunțe alți salariați decât cu acordul scris al acesteia, atâta vreme cât sarcina nu este vizibilă;

e) să modifice în mod corespunzător condițiile și orarul de muncă al salariatei sau, dacă nu este posibil, să o repartizeze la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea și securitatea ei, conform recomandării medicului și cu menținerea drepturilor salariale;

f) să asigure modificarea locului de muncă al salariatelor în cazul în care acestea își desfășoară activitatea în poziție orto-statică sau șezând, astfel angajatorul trebuie să prevadă pauze pentru a-i permite acesteia să se așeze sau pentru a se mișca, după caz;

g) să acorde dispensă pentru consultații prenatale fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maxim 16 ore/lună, dacă investigațiile medicale se pot efectua doar în timpul programului de lucru;

h) pentru salariatele care alăptează, angajatorul are obligația să acorde două pauze de câte o oră fiecare, în care intră timpul de deplasare pentru alăptare, până când copilul împlinește vârsta de 1 an. La cererea mamei, pauzele pot fi înlocuite cu reducerea timpului de lucru cu două ore zilnic.

În situația în care angajatorul nu poate să amenajeze locul de muncă al salariatei gravide care a născut recent sau alăptează sau nu poate să o repartizeze la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea și securitatea femeii sau a sarcinii și alăptării, cu menținerea drepturilor salariale, salariata are dreptul la concediu de risc maternal.

Un concediu de risc maternal poate fi acordat în întregime sau fracţionat, pe o perioadă care nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, cu mențiunea că nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.

Pentru a beneficia de concediu de risc maternal, respectiv de celelalte facilități menționate, salariata gravidă trebuie să anunţe în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi să anexeze un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare, în caz contrar acesta fiind exonerat de obligațiile amintite supra.

Acordarea unui concediu de risc maternal nu este condiționată de efectuarea un stagiu prealabil de asigurare, iar indemnizația este de 75% din media veniturilor lunare ale asiguratei pe ultimele 6 luni.

În egală măsură, de concediu pentru risc maternal beneficiază și salariatele care desfășoară muncă de noapte, în cazul în care aceasta le afectează sănătatea și din motive obiective, nu pot fi trecute la un loc de muncă de zi, fără riscuri pentru sănătatea și securitatea femeii sau a sarcinii și alăptării.

De la câte săptămâni se poate lua concediu de risc maternal?

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, salariatele au dreptul de a solicita concediu de risc maternal, după caz:

  • înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în cazul salariatelor gravide;
  • după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, în cazul salariatelor care au născut recent sau care alăptează, dacă nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, până la 3 ani.