Concediu îngrijire copil bolnav

Blog

Concediu medical îngrijire copil răcit

OUG 158/2005, prevede dreptul părinților asigurați de a beneficia, pe bază de certificat medical, de un concediu pentru îngrijirea copilului de până la 12 ani, respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități, atunci când acesta este bolnav. Astel, în această situație intră inclusiv ipoteza în care copilul este răcit.

Certificatul de concediu medical pentru îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani şi îngrijire copil cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se eliberează de către medicul care are în îngrijire copilul, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.

În situaţiile în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale, durata unui concediu medical îngrijire copil bolnav va fi stabilită de medicul specialist, în funcţie de evoluţia bolii.

Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical îngrijire copil bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceeaşi afecţiune. Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical îngrijire copil bolnav, cu durată de cel mult 30/31 de zile calendaristice.

Concediu medical copil până la 12 ani

Astfel cum am menționat în paragraful anterior, în conformitate cu dispozițiile OUG 158/2005, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

În contextul în care, pentru copil s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune această măsură au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.

Concediul și indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, se acordă, opţional, unuia dintre părinţi, respectiv uneia dntre persoanele care a adoptat, a fost numit tutore sau căruia i s-au încredințat copii în vederea adopției sau i-au fost dați în plasament, dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de asigurare.

În egală măsură, concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă persoanleor îndreptățite și în cazul în care însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.

Durata de acordare a concediului și a indemnizaţiei aferente este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical fiind stabilită de către medicul specialist în funcţie de evoluţia bolii.

Raportat la suma care se acordă cu titlul de indemnizație pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, cuantumul brut lunar al acesteia este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG 158/2005.