Concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Blog

Condiții acordare concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Condițiile de acordare a unui concediu medical pentru urgențe medico-chirurgicale sunt stabilite de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile acestei reglementări, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

  • realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor;
  • realizează în România venituri salariale sau asimilate acestora, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
  • îndeplinesc stagiul minim de asigurare necesar;
  • prezintă adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.
  • dețin un certificat medical eliberat de medicul compentent, în conformitate cu art. 11 din OUG 158/2005.

Însă, în cazul unui concediu medical urgențe medico-chirurgicale, persoanele asigurate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, au dreptul la concediu şi la indemnizaţia aferentă și fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, respectiv fără prezentarea adeverinței, inclusiv pentru perioada de recuperare.

Discută cu un avocat din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

De asemenea, spre deosebire de celelalte tipuri de concedii medicale pentru care legea impune medicului curant întocmirea unui plan de evoluție a bolii pentru eliberarea certificatului în baza căruia se acordă concediul medical, în cazul concediului pentru urgențe medico-chirurgicale, medicul curant nu are această obligație.

Calcul concediu medical urgențe medico-chirurgicale

Calculul indemnizației pentru plata concediului medical se efectuează în funcție de diagnosticul stabilit de medic și de gravitatea problemelor de sănătate pentru care persoana îndreptățită solicită concediul medical.

Pentru stabilirea cuantumului indemnizației aferenteunui  concediu medical pentru urgențe medico-chirurgicale se ia în considerare media veniturilor din ultimele 6 luni, din totalul celor 12 luni anterioare luării concediului. Însă, baza de calcul astfel stabilită este limitată la echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară.

Astfel cum am menționat, la stabilirea cuantumului indemnizației se ia în considerare și diagnosticul stabilit de medic, respectiv gravitatea problemelor de sănătate. Raportat la aceste criterii, acestea sunt clasificate într-o serie de coduri specifice fiecărei boli în care medicul încadrează problema de sănătate a persoanei îndreptățite la concediu medical.

În funcție de aceste coduri se stabilește și indemnizația pe care bolnavul o primește pe durata concediului medical. Astfel, concediului medical pentru urgențe medico-chirurgicale îi corespunde codul de indemnizaţie de urgenţă-06.

Raportat la acest cod, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din OUG 158/2005.