Concediu paternal – ce este și care sunt condițiile pentru a beneficia

Blog

Ce este concediul paternal?

Concediul paternal este reglementat de Legea nr. 210/1999 și se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut şi de a facilita concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie în cazul lucrătorilor (persoane care desfăşoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, încheiat conform legii) care sunt părinți.

În vederea acordării concediului paternal şi a indemnizaţiei aferente se asimilează lucrătorilor şi următoarele categorii de persoane:

  • cele care desfăşoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă încheiate potrivit art. 671 alin. (1) lit. a)-e) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cele care desfăşoară activitate pe baza unor convenţii de muncă individuale încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  • directorii care desfăşoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cele care desfăşoară activitate pe baza unor contracte de management încheiate potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management;
  • cele care desfăşoară activitate pe baza unor contracte de management şi de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cele care ocupă o funcţie de demnitate publică.

Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare. De acest drept beneficiază şi poliţiştii, cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în activitate. Dreptul la concediul paternal plătit se poate cumula, în acest caz, cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru naşterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.

Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a solicitantului, iar indemnizaţia pentru concediul paternal se plăteşte din fondul de salarii al angajatorului şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

Perioada de concediu paternal constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Discută cu un avocat specializat în dreptul familiei din Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Tatăl care îndeplineşte obligatoriu serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii, are dreptul la o permisie de 10 zile lucrătoare acordate la naşterea propriului copil. Această permisie se acordă şi tatălui care îndeplineşte obligatoriu serviciul militar în calitate de militar în termen, în vederea recunoaşterii paternităţii, în condiţiile legii. Permisia va fi solicitată în baza certificatului de naştere al nou-născutului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declaraţia de recunoaştere a paternităţii, întocmită în condiţiile legii.

Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul paternal şi de a informa angajaţii cu privire la dreptul stabilit potrivit Legii nr. 210/1999. Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal. Prin excepție, angajatorul poate dispune concedierea lucrătorului aflat în concediu paternal, dar numai pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

În egală măsură, este interzisă aplicarea unui tratament mai puţin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate.

Drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se menţin pe toată durata concediului şi se aplică şi după încetarea acestuia.

În cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Pe perioada concediului astfel acordat, tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, în condiţiile legii.

Condiții de acordare concediu paternal

Titularul dreptului de a beneficia de concediu paternal este tatăl copilului nou-născut, respectiv al copiilor nou-născuţi, în cazul sarcinilor multiple, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul/copiii, în cazul sarcinilor multiple, este/sunt născut/născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat/sunt adoptaţi de titularul dreptului.

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris angajatorului, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului/copiilor, în cazul sarcinilor multiple. Acesta are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.

Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de lucrător în condițiile Legii 210/1999, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a angajatorului.

Astfel, pentru ca o persoană să beneficieze de concediu paternal, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții, după cum urmează:

  • să fie tatăl unui copil nou-născut, respectiv al copiilor nou-născuţi, în cazul sarcinilor multiple, indiferent dacă copilul/copiii, în cazul sarcinilor multiple, este/sunt născut/născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat/sunt adoptaţi de titularul dreptului;
  • să participe efectiv la îngrijirea acestuia/acestora;
  • să dețină calitate de lucrător în condițiile Legii 210/1999;
  • să formuleze o cerere scrisă către angajator, însoțită de certificatul de naştere al copilului, din care rezultă calitatea de tată, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului/copiilor, în cazul sarcinilor multiple.

Concediu de puericultură – ce este și cum poți beneficia de el?

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noţiuni elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut.

Cursurile de puericultură se pot desfăşura fie în perioada de sarcină a mamei, fie după naşterea copilului în cabinetul medicului de familie al tatălui sau în cadrul unităţilor sanitare sau altor unităţi de profil care organizează astfel de cursuri.

În urma verificării noţiunilor dobândite, medicul de familie sau, după caz, personalul specializat din cadrul unităţilor sanitare sau altor unităţi de profil va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În cazul în care tatăl are studii de specialitate, respectiv este medic sau asistent medical, nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obţinerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însuşirea noţiunilor de puericultură şi cuprinde, suplimentar, datele personale din cartea de identitate a tatălui, data eliberării, semnătura şi parafa medicului de familie sau, după caz, a personalului specializat.

Astfel, tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 10 zile lucrătoare cu încă 5 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

Dreptul la majorarea a duratei unui concediu paternal se acordă pentru fiecare copil nou-născut, respectiv pentru fiecare naştere în cazul sarcinilor multiple pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obţinut.