Condiții microîntreprindere 2024

Blog

Regimul fiscal pentru microîntreprinderi oferă avantaje fiscale pentru companiile mici, fiind un sistem opțional de impozitare. Anul 2024 introduce modificări și actualizări în acest regim, pe care le vom detalia mai jos.

Care sunt condițiile pentru a fi microîntreprindere în 2024?

calcule

Conform articolului 47 din Codul fiscal, o societate trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent pentru a fi considerată microîntreprindere în 2024:

  1. Venituri. 

Societatea trebuie să fi realizat venituri care nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat la cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar.

  1. Capital social

Acesta trebuie să fie deținut de persoane fizice sau juridice private, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale.

  1. Situație juridică

Societatea nu trebuie să fie în proces de dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești.

  1. Structura veniturilor

Cel puțin 80% din veniturile totale trebuie să provină din alte surse decât consultanță și/sau management, cu excepția consultanței fiscale (cod CAEN 6920).

  1. Număr de salariați 

Societatea trebuie să aibă cel puțin un salariat. Pentru societățile nou-înființate, această condiție poate fi îndeplinită în termen de 30 de zile de la data înregistrării, conform art. 48 alin. (3) din Codul fiscal.

  1. O singură microîntreprindere per grup de acționari 

Asociații sau acționarii care dețin direct sau indirect peste 25% din titlurile de participare sau drepturile de vot trebuie să desemneze o singură microîntreprindere pentru aplicarea acestui regim, conform OUG nr. 115/2023. Această alegere trebuie făcută până la 31 martie 2024.

  1. Depunerea situațiilor financiare

Dacă societatea avea obligația depunerii situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, aceasta trebuie să fi îndeplinit această obligație în termenul legal.

Restricții de activitate

Nu pot opta pentru regimul microîntreprinderilor companiile care activează în sectoare precum bancar, asigurări și reasigurări, piața de capital (cu excepția intermediarilor de asigurări care îndeplinesc anumite condiții), jocuri de noroc, și explorarea și exploatarea zăcămintelor petroliere și de gaze naturale.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în 2024

Microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile menționate vor fi supuse unor cote de impozitare diferențiate în funcție de venituri și tipul de activitate:

a) 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 60.000 euro și care nu desfășoară activități în anumite domenii precum IT, consultanță, hoteluri, restaurante etc.

b) 3% pentru microîntreprinderile cu venituri peste 60.000 euro sau care desfășoară activități exceptate de la cota de 1%.

Aceste cote se aplică asupra bazei impozabile determinate conform art. 53 din Codul fiscal, care ia în considerare toate veniturile înregistrate, cu excepția veniturilor neimpozabile și a altor ajustări specifice.

Discută cu un avocat Cluj chiar astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Concluzionând, regimul fiscal pentru microîntreprinderi poate fi avantajos datorită cotelor reduse de impozitare și simplificărilor administrative. Totuși, este important ca societățile să analizeze cu atenție dacă îndeplinesc condițiile legale și care este impactul fiscal specific. 

Având în vedere modificările frecvente ale Codului fiscal, se recomandă consultarea unor specialiști în domeniu pentru a lua decizii informate și a evita potențialele riscuri.