Consecințele pandemiei asupra raporturilor de muncă

Blog

În contextul actual, cursul întregii omeniri este afectat de pandemia provocată de SARS-CoV-2 care generează situații limită, față de care autoritățiile fiecărui stat reacționează diferit, abordând strategii proprii pentru diminuarea răspândirii acestuia și a consecințelor nefaste pe care le-ar putea avea asupra cetățenilor.

Starea de urgență presupune măsuri cu caracter politic, economic, social și de menținere a ordinii publice, afectând practic majoritatea zonelor individuale de interes ale cetățenilor, în detrimentul interesului superior al „binelui comun”.

Conform art. 50 alin. (1), lit. f, pe toată perioada forței majore, contractul individual de muncă se supendă de drept, astfel, efectele acestei suspendări se referă atât la prestarea muncii de către angajat cât și obligația angajatorului de plată a salariului.

În acest caz, întrebarea firească este dacă pandemia cauzată de coronavirus reprezintă într-adevăr un caz de forță majoră suscepibilă de a atrage suspendarea contractului individual de muncă. Astfel cum am arătat în articolul referitor la Efectele răspândirii virusului SARS-CoV-2 asupra executării contractelor, forța majoră se apreciază de la caz la caz în funcție de particularitățile fiecărei situații.

Prin urmare, observăm că forţa majoră determină o situaţie în care cel obligat să acționeze în baza unui contract individual de muncă, fie că este angajator, fie că este angajat este pus în imposibilitatea obiectivă de a-și îndeplini obligația. În aceste condiţii, omisiunea respectivă nu se traduce ca faptă a acelei persoane, ci ca rezultat al unei cauze străine mai presus de voinţa ei, motiv pentru care forța majoră exclude culpa acesteia, chiar dacă neîndeplinirea obligațiilor poate avea repercusiuni negative pentru părți.

Ca și consecință, în măsura în care activitatea asumată printr-un contract individual de muncă nu poate fi dusă la îndeplinire din cauza infestării cu virusul COVID-19 sau a riscului iminent de îmbolnăvire, acest lucru constituie o forță majoră care conduce spre suspendarea de drept a contractului.

Prin Ordonanța de Urgenţă nr. 30/2020 publicată în Monitorul Oficial la data de 21.03.2020 s-au stabilit condițiile în care angajatorii afectaţi de măsurile de întrerupere sau reducere a activităţii datorată pandemiei pot să pună în aplicare o primă variantă de suspendare a contractelor individuale de muncă la inițiativa angajatorului: şomajul tehnic subvenționat de statul român într-un procentaj de 75% din salariul mediu brut.

Ce presupune somajul tehnic și în ce conditii pot angajatorii beneficia de această măsură?

Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • suspendarea totală sau parțială a activității conform deciziilor emise de autoritățile competente sau reducerea activității ca urmare a efectelor pandemiei. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației într-un procent de cel mult 75% pentru angajații care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe au contracte individuale de muncă active. Plata indemnizației se va face în baza unei declarații pe propria răspundere din care trebuie să reiasă că angajatorul a înregistrat o scădere a încasărilor comparativ cu luna anterioară cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor pentru perioada Ianuarie-Februarie 2020 și că se află în imposibilitatea financiară de a plăti în aceste conditii salariile tuturor angajaților. Cu privire la indemnizaţie, se achită contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe venit. În schimb, nu se percepe contribuţie asiguratorie pentru muncă așa cum prevede art. 220 din Codul Fiscal.
  • deținerea unui certificat de stare de urgență prevăzut de art. 12 din Decretul Președintelui României nr.195/2020, emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, conform metodologiei aprobată prin ordin.

Ce demersuri trebuie să facem pentru a beneficia de somajul tehnic?

În primul rând, avem în vedere emiterea deciziei de suspendare a contractelor individuale de muncă conform art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii – pentru salariaţii care vor intra în şomaj tehnic. Această decizie care se va comunica angajatului și se va acorda un număr de înregistrare.

În al doilea rând, se va întocmi un dosar care se va trimite prin e-mail către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Alte aspecte importante:

  • indemnizația se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  • indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii
  • calculul, reținerea sau plata impozitului se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  • nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă pentru indemnizația de șomaj

Contactează acum echipa de avocați din Cluj de la Blaj Law pentru problemele tale legale!