Ce presupune un contract de comodat locuință?

Blog

 Ce înseamnă contract de comodat pentru locuință?

Contractul de comodat având ca obiect o locuință reprezintă o specie a contractului de comodat, denumit și împrumut de folosință, având aceleași caracteristici, cu particularitatea că obiectul acestuia îl constituie o locuință.

Încheierea unui astfel de contract poate avea ca obiect o casă ori un apartament, iar scopul pentru care se încheie acest tip de contract are în vedere folosirea bunului în sensul unei locuințe.

Ce presupune un contract de comodat pentru locuință ?

Acest contract presupune acordul de voință dintre două părți, proprietarul imobilului, numit comodant și cel care urmează să folosească bunul, numit comodatar. Prin contractul încheiat între părți, comodantul remite imobilul, în mod gratuit, comodatarului, în scopul folosinței acestuia și cu obligația de a-l restitui după o anumită perioadă de timp prevăzută de părți.

Un aspect important îl reprezintă faptul că, acest contract presupune necesitatea de a fi încheiat exclusiv cu titlu gratuit, nefiind posibilă stipularea anumitor plăți în sarcina comodatarului referitoare la folosința bunului. În situația în care folosința imobilului care face obiectul contractului de comodat este condiționată de vreo plată ori de un alt folos material din partea comodatarului, acest contract nu va mai fi valabil, ci va fi recalificat într-un contract de locațiune, fiind supus unor alte dispoziții legale.

Particularitățile unui contract de comodat având ca obiect o locuință

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Contractul de comodat având ca obiect o locuință se evidențiază, în primul rând, prin caracterul gratuit al acestui tip de contract. Astfel, spre deosebire de contractul de locațiune, în cazul încheierii unui contract de comodat, nu se va percepe plata unei chirii ori a unei alte sume de bani, folosința în mod gratuit a bunului fiind de esența acestui contract.

Un alt aspect care particularizează contractul de comodat având ca obiect o locuință este faptul că acesta nu va trebui înregistrat la ANAF. Având în vedere că discutăm despre un contract cu titlu gratuit, adică nu se percepe nicio plată, nu avem o sumă de bani care trebuie să fie impozitată.

Scopul inițial al încheierii contractului de comodat având ca obiect o locuință poate fi schimbat pe parcursul desfășurării contractului numai prin voința părților. Spre exemplu, comodatarul va putea utiliza locuința în scopul unui sediu social al unei societăți, dacă comodantul își dă acordul la modificarea scopului în care este folosit bunul.

Acte necesare contract de comodat locuință

Potrivit art. 2157 alin. (1) Cod civil, un contract de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă va constitui titlu executoriu în cazul încetării contractului prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului prevăzut. Astfel, se observă că legea nu condiționează autentificarea contractului de comodat la notar, acesta putând fi valabil și în cazul în care a fost încheiat printr-un înscris sub semnătură privată între părți.

În situația în care părțile optează pentru încheierea contractului de comodat având ca obiect o locuință la notar, va fi necesar să prezinte următoarele documente:

  • actul de identitate, atât al comodantului, cât și cel al comodatarului;
  • actul de proprietate al imobilului care se dă în folosință;
  • actul de funcționare, în situația în care comodantul este o persoană juridică;

În schimb, în ipoteza în care părțile nu vor opta pentru încheierea contractului în formă autentică, va fi necesar doar să întocmească un înscris sub semnătură privată cu dată certă, pentru ca acest act să poată constitui titlu executoriu.

Ce conține un contract de comodat pentru locuință?

Pentru ca un contract de comodat având ca obiect o locuință să fie valabil și să poată fi opozabil, trebuie să conțină câteva elemente esențiale, și anume:

  • Datele personale ale părților contractante
  • Obiectul contractului
  • Durata contractului
  • Obligațiile comodantului și ale comodatarului
  • Încetarea contractului
  • Data și semnătura părților