Ce înseamnă contract de comodat?

Blog

Contractul de comodat, denumit și împrumut de folosință este definit de art. 2146 Cod civil ca fiind un contract cu titlu gratuit prin care o parte care deține bunul mobil sau imobil, numită comodant, îl remite unei alte părți, numite comodatar, în scopul folosinței acelui bun și cu obligația de a-l restitui după un anumit timp.

În funcție de obiectul contractului, pot exista mai multe tipuri de comodat, spre exemplu: contractul de comodat pentru locuință, contractul de comodat pentru autoturisme ori pentru alte bunuri mobile, contractul de comodat pentru sediu social etc.

Prin încheierea unui contract de comodat, comodantul nu transmite comodatarului dreptul de proprietate asupra bunului mobil ori imobil, ci doar dreptul de folosință asupra bunului.

Cine poate încheia un contract de comodat ?

În principiu, din prevederile Codului civil, art. 2147, rezultă faptul că orice persoană care are un drept de folosință asupra bunului poate fi comodant, dacă nu îi este interzis prin lege sau prin contract. Se poate observa că legea nu condiționează necesitatea de a avea un drept de proprietate asupra acelui bun, ci doar un drept de folosință. Consecința practică a acestei prevederi constă în aceea că, la rândul său, comodatarul, dobândind un drept de folosință asupra bunului, va putea încheia un alt contract de comodat cu o terță persoană, asupra aceluiași bun, fiind condiționat doar de aprobarea prealabilă a comodantului.

Riscurile contractului de comodat

Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Deși legea nu condiționează încheierea contractului la notar, aceasta ar fi totuși recomandată, având în vedere implicațiile pe care le poate avea în anumite situații.

Unul dintre principalele riscuri care apare în situația în care părțile încheie doar un act sub semnătură privată este acela de a nu avea posibilitatea dovedirii contractului. În plan practic, pot fi incidente diferite situații nefericite în care aceste contracte se pierd ori sunt distruse, iar în măsura în care cealaltă parte ar fi de rea-credință, dovedirea voinței inițiale și reale a părților contractante va fi mai dificilă.

Un alt risc care poate fi incident are în vedere ipoteza în care părțile nu au încheiat contractul în formă autentică la notar și nici nu l-au încheiat printr-un înscris sub semnătură privată care să aibă dată certă. În acest caz, contractul de comodat nu va putea constitui titlu executoriu, în baza căruia comodatarul să poată fi obligat la restituirea bunului.

Încheierea unui contract de comodat poate implica și riscul ca bunul să fie pierdut ori deteriorat, caz în care comodatarul nu va fi ținut să răspundă în situația în care el a folosit bunul în scopul pentru care acesta i-a fost împrumutat. În schimb, dacă comodatarul utilizează bunul în alt mod decât cel pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungește folosința după expirarea termenului de restituire, va răspunde pentru deteriorarea sau distrugerea bunului.

Și din perspectiva comodatarului putem identifica un risc în ceea ce privește încheierea contractului de comodat. Astfel, comodatarul se supune riscului ca bunul să prezinte anumite vicii, care la data încheierii contractului, au fost ascunse. În această situația însă, dacă se face dovada faptului că, la data încheierii contractului, comodantul cunoștea viciile ascunse și nu le-a adus la cunoștință comodatarului, comodantul va fi ținut să răspundă pentru prejudiciul cauzat.

Unde se încheie contractul de comodat – model contract de comodat

Contractul de comodat poate fi încheiat atât la notar, în formă autentică, cât și numai între părțile contractante, printr-un înscris sub semnătură privată. Observăm astfel că, legea nu condiționează forma autentică a contractului de comodat, prin urmare, locul și modul de încheiere a contractului va rămâne la latitudinea părților.

În situația în care părțile decid să încheie un contract în formă autentică la notar, acestea trebuie să prezinte câteva documente, în funcție de natura bunului. Astfel, dacă bunul este mobil, spre exemplu un autovehicul, contractanții vor prezenta:

  • Actele de identitate ale părților;
  • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
  • Certificatul fiscal eliberat de către Direcția Impozite și taxe locale;
  • Actul constitutiv, în situația unor persoane juridice;
  • Acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat, în situația în care autoturismul este deținut de comodant printr-un contract de leasing.

Dacă bunul este imobil, spre exemplu o casă sau un apartament, părțile vor prezenta următoarele documente:

  • Actele de identitate ale părților;
  • Actul de proprietate asupra imobilului;
  • Actul de funcționare, în cazul persoanelor juridice.