Cum ne protejăm în fața falimentului City Insurance?

Blog

În contextul retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări CITY INSURANCE și a promovării cererii de deschidere a procedurii de faliment împotriva liderului pieței RCA, de către ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară, clienții acestei societăti, care au încheiate polițe de asigurare cu această societate, dar și persoanele păgubite, pot recurge la procedurile disponibile în funcție de situația fiecăruia. Astfel, FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților, luând act de decizia ASF, va proceda la instrumentarea cererilor de restituire a primelor de asigurare, de deschidere dosarelor de daună și de instrumentare a cererilor de plată privind acordarea de despăgubiri, prin acordarea sumelor cuvenite persoanelor asigurate, beneficiarilor asigurărilor și persoanelor păgubite prin producerea unui risc acoperit.

Ce se întâmplă în cazul în care dețineți o poliță de asigurare emisă de City Insurance?

Dacă dețineți o poliță de asigurare emisă de CITY INSURANCE, aceasta va rămâne în continuare valabilă și își va produce efectele până cel târziu la 90 de zile după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, putând fi însă denunțată oricând în vederea încheierii uneia noi cu un alt asigurator.

Dacă dețineți o poliță RCA emisă de CITY INSURANCE, poliță a cărei deținere este obligatorie pentru a circula pe drumurile publice, având în vedere că aceasta rămâne în continuare valabilă, puteți circula pe drumurile publice, iar în cazul unor controale în trafic din partea organelor abilitate, nu veți fi sanctionați. Desigur, trebuie să țineți cont de termenul de valabilitate mai sus-menționat.

În plus, dacă sunteți implicat într-un accident de circulație și sunteți vinovat de producerea acestuia, pentru daunele materiale și/sau daunele cauzate de vătămări corporale, terțul păgubit va fi despăgubit în baza poliței RCA emise de CITY INSURANCE, în limita a 450.000 de lei și prin înscriere la masa credală în cadrul procedurii de faliment.

Precizăm faptul că în data de 22.09.2021 Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care modifică Legea 213/2015 privind FGA, iar plafonul de 450.000 plătit de FGA va fi majorat la 500.000 de lei și se va aplica pentru fiecare creanță datorată în temeiul unui contract de asigurare.

Cum vă puteți recuperați diferența de primă achitată în cazul în care denunțați polița emisă de CITY INSURANCE?

În cazul în care denunțați polița fără a avea daune în perioada de valabilitate anterioară denunțării, pentru perioada neexpirată, diferența de primă poate fi recuperată de la FGA, prin depunerea unei cereri motivate de plată privind acordarea restituirii de primă, conform modelului pus la dispoziție de FGA aici: , însoțită de documentele justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizației asiguratorului și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Alături de cerere, se vor anexa următoarele documente:

 • dovada denunțării contractului de asigurare, înregistrată/transimsă către CITY INSURANCE;
 • copie poliță de asigurare;
 • copie după dovada plății primelor de asigurare;
 • copii ale documentelor de identificare ale petenţilor – copia CI/certificat constatator eliberat de ONRC, după caz;
 • împuternicire/procură, dacă e cazul.

Ce se întâmplă dacă sunteți victima unui accident rutier produs de un conducător auto ce deține o poliță emisă de CITY INSURANCE?

Pentru acordarea despăgubirilor sau indemnizațiilor, în cazul în care sunteți sunteți victima unui accident rutier produs de un conducător auto ce deține o poliță emisă de CITY INSURANCE, dacă dauna nu a fost încă avizată, avizarea se poate face prin adresarea în mod direct către FGA, cel târziu până la momentul denunțării poliției RCA de către asigurat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deschiderii procedurii falimentului.

Pentru încasarea despăgubirilor se va depune o cerere de plată motivată, alături de documentele justificative, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare CITY INSURANCE și cel mult până la 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nașterii dreptului de creanță, dacă s-a născut ulterior.

O altă modificare importantă adoptată de către Guvern în 22.09.2021 vizează faptul că FGA va face plata despăgubirilor în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare CITY INSURANCE, iar nu de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, cum era până la modificare.

Cererea privind acordarea despăgubirilor se va face conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din Norma 24/2019, disponibilă aici: .

Alături de cerere se vor anexa următoarele documente justificative:

 • copie poliță de asigurare;
 • copie certificate înmatriculare / act de proprietate al bunului avariat;
 • constatarea amiabilă / proces-verbal întocmit de organe abilitate;
 • deviz de reparație și factura;
 • copie act de identitate / certificat constatator actualizat eliberat de ONRC, după caz;
 • împuternicire / procură / cesiune de creanță, dacă este cazul.

Atât cererea de recuperare a diferenței de primă, cât și cererea de acordare a despăgubirilor se adresează FGA și se va depune la sediul acesteia, direct sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, poștă electronică sau prin orice alte mijloace care asigură atât transmiterea textului, cât și primirea acestuia, fiind posibilă depunerea și la mandatarii desemnați de către FGA în acest scop.

Cererile și documentele se depun în limba română, în cazul redactării acestora într-o limbă străină de circulație internațională, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată.

Aveți nevoie de un răspuns rapid? Doriți mai multe detalii despre probleme cu privință la RCA la Family Insurance?

Consultați opinia unuia dintre avocații noștri specializați.

Sunați-ne: +40 740 492 998 sau contactați-ne folosind butoanele de chat de pe website.

Luni – Vineri 09:00-19:00

iDespre Noi
iSolicită o Consultație Specializată