Violența Cibernetică sau Fenomenul de Bullying Online

Blog

Odată cu evoluția digitalizării apar din ce în ce mai multe platforme de comunicare, iar, deși pot fi identificate o sumă de beneficii pe care le oferă, acestea creează și un cadru în care un comportament agresiv, chiar și manifestat online duce la lezarea integrității psihice a unei persoane.

Ce este bullying-ul online sau violența cibernetică?

bullying

Bullying-ul sau violența cibernetică poate fi privită ca o versiune electronică a violenței domestice și se manifestă, după cum prevede Legea nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prin:

  • Hărțuire online;
  • Mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen;
  • Urmărire online;
  • Amenințări online;
  • Publicarea nonconsensuală de informații și conținut grafic intim;
  • Acces ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau a altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail;

Scopul acestor fapte de bullying online fiind de a face de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima.

Enumerarea nu este una limitativă, prin urmare și alte conduite pot fi calificate ca acte ale violenței cibernetice (bullying-ului online), în funcție de modalitățile concrete de comitere care evoluează odată cu tehnologia.

Violența sau bullying-ul online poate avea consecințe grave chiar dacă nu presupune un contact direct între agresor și victimă,  deoarece spațiul virtual poate amplifica efectele vătămătoare ale agresiunilor. Mesajele instigatoare la ură și informațiile sau conținutul grafic intim, odată publicate, pot fi vizualizate de un public larg, efectele asupra victimei putând avea un caracter ireversibil.

În acest sens, legiuitorul reglementează și prevenirea săvârșirii acestor fapte de violență cibernetică prin instituirea obligației de a efectua demersurile necesare pentru dezvoltarea unor campanii de sensibilizare publică și de a oferi asistență practică autorităților centrale și locale în prevenirea și răspunsul la violență cibernetică, în sarcina Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin organismele aflate în coordonare, responsabile de prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice.

Chiar dacă prin intermediul platformelor online utilizatorii își pot exercita dreptul la liberă exprimare, în situația în care conduitele acestora au ca rezultat vătămarea unei persoane, legea instituie sancțiuni menite să protejeze victimele unui astfel de abuz.

Când este considerată violența cibernetică formă a violenței domestice?

Actele de violență cibernetică în sensul violenței domestice  reprezintă acțiuni sau inacțiuni intenționate care se produc în cadrul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima. Astfel, în situația în care nu poate fi identificată o astfel de relație între agresor și victimă, faptele agresorului nu vor putea fi sancționate conform prevederilor aplicabile violenței domestice. Prin urmare actele de violență trebuie să provină din partea unui membru de familie a victimei.

Ce sancțiuni pot fi aplicate agresorului pentru faptele de bullying online?

Atunci când fapta agresorului nu îndeplinește condițiile de tipicitate ale unei infracțiuni  prevăzute de Codul Penal, precum amenințarea sau șantajul, victimele violenței cibernetice pot apela la emiterea unui ordin de protecție împotriva agresorului.

Echipa Blaj Law vă pune la dispoziție informații cu privire la acesta în articolul ”Ordinul de Protecție-Mijlocul de apărare al Victimelor Violenței Domestice”.

Consultă acum un avocat din Cluj!