Dacă există testament, se mai face succesiune?

Blog

Potrivit reglementărilor Codului civil, succesiunea reprezintă procedeul juridic prin care bunurile persoanei decedate sunt transmise moștenitorilor săi.

De asemenea, această transmitere se poate realiza prin două modalități prevăzute de normele legale în materie, respectiv prin efectul direct al legii (succesiune legală) și prin voința anterioară a defunctului, exprimată printr-un testament (succesiune testamentară).

Acest articol urmărește realizarea unei analize asupra implicațiilor pe care le presupune existența unui testament în procesul de succesiune pentru a răspunde în conformitate cu prevederile legale la întrebarea ”Dacă există testament, se mai face succesiune?”

Discută cu un avocat specializat în succesiuni din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Testamentul și rolul său în succesiune

În primul rând, amintim faptul că un testament este un act juridic (olograf sau autentic) prin care o persoană, numită testator, își exprimă voința cu privire la modul în care își dorește să fie distribuite bunurile sale după deces. Potrivit voinței anterioare a defunctului, poate desemna unul sau mai mulți moștenitori specifici și poate include instrucțiuni detaliate cu privire la modul de împărțire a bunurilor.

Procesul de succesiune în prezența unui testament

  • Validarea Testamentului: Atunci când există un testament, primul pas în procesul de succesiune este validarea acestuia. Testamentul trebuie să îndeplinească cerințele legale de formă și fond prevăzute de Codul civil pentru a fi considerat valid și a produce efectele urmărite.
  • Executarea Testamentului: Dacă testamentul este valid, executorul testamentar numit sau instanța judecătorească va proceda la executarea voinței testatorului. Acest lucru implică distribuirea bunurilor conform instrucțiunilor lăsate în testament.
  • Drepturile legale ale moștenitorilor: Chiar dacă există un testament, anumiți moștenitori legali, cum ar fi copiii, soțul supraviețuitor sau ascendenții privilegiați ai defunctului au dreptul la o parte din moștenire indiferent de prevederile testamentului. Această parte se numește „rezervă succesorală” și reprezintă o fracție din moștenire pe care testatorul nu o poate diminua prin testament. De aceea, în măsura în care defunctul a întocmit un testament prin care nu se respectă rezerva succesorală, moștenitorii rezervatari vor primi totuși jumătate din cota de succesiune care li s-ar fi cuvenit în absența testamentului.

Prin urmare, chiar dacă există testament, este necesară dezbaterea succesiunii în situații precum:

  • Testamentul Parțial: Dacă testamentul acoperă doar o parte din bunurile testatorului, restul bunurilor vor fi distribuite conform regulilor succesiunii legale.
  • Testamentul este nul sau revocat: Dacă testamentul nu respectă condițiile de valabilitate, sau este revocat pentru motivele prevăzute de lege, cum ar fi neîndeplinirea fără justificare a sarcinii instituite de către testator, ori pentru ingratitudine, distribuirea bunurilor se va face conform regulilor succesiunii legale.
  • Lipsa moștenitorilor testamentari: Dacă moștenitorii desemnați în testament nu există sau refuză moștenirea, testamentul devine caduc iar bunurile vor fi distribuite conform succesiunii legale.

Prezența unui testament influențează semnificativ procesul de succesiune, dar nu îl exclude. Testamentul stabilește cadrul pentru distribuirea bunurilor decedatului, dar trebuie să respecte anumite limite legale, cum ar fi drepturile moștenitorilor legali la rezerva succesorală. În absența unui testament valid, sau în cazul unui testament parțial, regulile succesiunii legale vor guverna distribuirea bunurilor rămase. Prin urmare, este esențial ca orice persoană care își redactează testamentul să fie conștientă de aceste aspecte și să se asigure că testamentul este în conformitate cu legislația românească.