Declarația anuală obligatorie pe care societățile comerciale trebuie să o depună (Legea 129/2019)

Blog

Termenul pentru depunerea declarației anuale privind beneficiarul real se împlinește la data de 1 octombrie 2021.

Legea 129/2019 care prevede obligația depunerii declarației privind beneficiarul real al societății, prevede că societățile înmatriculate în Registrul Comerțului au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau în termen de 15 zile de la data la care intervine o modificare în ceea ce privește beneficiarul.

Anul acesta, termenul limită pentru aprobarea situațiilor financiare era data de 31 mai 2021, prin urmare declarația anuală urma a fi depusă în 15 zile de la această dată.

Însă, în luna mai 2021 s-a prelungit termenul de depunere a declarației anuale, prin OUG 43/2021, până la data de 1 octombrie 2021.

Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarul real?

Societățile înregistrate în Registrul Comerțului, inclusiv cele ce au doar asociați persoane fizice. În anul 2020 fusese eliminată obligația stabilită în sarcina societăților ce au asociați doar persoane fizice, însă în 2021 această obligație a fost reintrodusă.

Astfel, toate societățile trebuie să depună această declarație, indiferent că au asociați persoane fizice și/sau persoane juridice.

Data de 1 octombrie 2021 este data limită de depunere a declarației pentru toate societățile?

Mai există însă un termen stabilit de Legea 129/2019. La momentul intrării în vigoare a acestei legi, societățile care erau deja înmatriculate la acel moment, respectiv societățile ce existau la data de 21.07.2019, aveau obligația de a depune această declarație în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii. Acest termen a fost prelungit în mod succesiv, pe durata stării de urgență și a stării de alertă, la acest moment fiind prelungit până la împlinirea unui termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă. Având în vedere că la acest moment starea de alertă este încă în vigoare în România, conform Hotărârii de Guvern 932/2021, practic termenul de 90 de zile încă nu a început să curgă.

Concluzia logică ce se poate desprinde este că societățile ce erau deja înființate la data intrării în vigoare a Legii 129/2019 și care nu au depus până acum declarația privind beneficiarul real, la acest moment se află încă în termen pentru a o depune.

În schimb, în ceea ce privește societățile ce au fost înființate ulterior datei de 21.07.2019, precum și în cazul societăților înființate anterior datei de 21.07.2019, dar care au depus declarația privind beneficiarul real în anul 2020, se activează obligația de a depune anual declarația privind beneficiarul real. Pe cale de consecință, aceste societăți au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real până în 1 octombrie 2021, dacă nu au făcut-o deja în acest an.

Societățile ce au depus declarația privind beneficiarul real în anul 2021 nu mai au însă obligația de a o depune și la data de 1 octombrie 2021.

Desigur, se menține obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real în cazul în care intervine o modificare față de declarația anterioară, în termen de 15 zile de la intervenirea modificării.
Cum poate fi depusă declarația privind beneficiarul real?
Declarația poate fi dată sub formă de înscris sub semnătură privată ori sub formă electronică și poate fi transmisă Oficiului Registrului Comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică (e-mail sau online pe portalul ONRC), prin servicii de poștă sau curier. De asemenea, declarația poate fi dată şi în faţa reprezentantului Oficiului Registrului Comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat, la ghișeul dedicat din cadrul Oficiului Registrului Comerțului. Oficiul Registrului Comerțului recomandă transmiterea acestei declarații prin mijloace la distanță (electronice sau prin posță ori curier), pentru a evita aglomerația de la ghișee.

Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declarația putând fi depusă separat, în condițiile menționate anterior.

Oficiul Registrului Comerțului pune la dispoziție formulare tip sub forma cărora se poate depune declarația, aceasta putând fi dată însă și în altă formă, cu condiția de a conține informațiile solicitate de lege.

În fine, după depunerea declarației privind beneficiarul real, Oficiul Registrului Comerțului nu mai trimite deponenților o confirmare a depunerii acestei declarații, aceștia putând urmări cursul cererii pe portalul online ONRC.

Contactează acum echipa de avocați din Cluj de la Blaj Law!