Diurna 2024 – Ce este, cum se acordă și obligații fiscale aferente.

Blog

Ce este Diurna?

În contextul legislației românești, diurna reprezintă o sumă de bani acordată angajaților pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare apărute în timpul deplasărilor în interes de serviciu, fie în țară, fie în străinătate. Scopul diurnei este de a compensa costurile legate de cazare, masă și alte necesități ale angajatului, fără a fi considerată parte din salariu. Diurna este reglementată atât de Codul Muncii cât și de Codul Fiscal și de alte norme aplicabile în România, iar sumele acordate pot fi varia în funcție de destinație și de politica internă a companiei.

Cum se acordă diurna?

Modalitatea de acordare a diurnei este prevăzută de normele legale incidente, cât și prin contractul colectiv de muncă aplicabil salariatului.

În România, procesul de acordare a diurnei începe cu emiterea unui ordin de deplasare de către angajator. Acest document oficializează deplasarea angajatului și conține detalii esențiale precum: data plecării, destinația, scopul și durata deplasării, precum și suma de diurnă stabilită.

Conform legislației românești, pentru deplasările în țară, există un plafon maxim pentru diurnă, peste care sumele devin impozabile. De asemenea, pentru deplasările internaționale, diurna se calculează diferit, în funcție de țara de destinație și este reglementată de norme specifice.

Angajatul poate primi diurna în avans sau aceasta poate fi decontată ulterior, în funcție de politicile companiei și de legislația aplicabilă. În unele cazuri, angajatul este obligat să prezinte documente justificative pentru cheltuielile efectuate, în timp ce în alte situații, diurna se acordă fără necesitatea prezentării de chitanțe, respectând plafonul legal stabilit.

Prin urmare, în limita plafonului stabilit în temeiul legii 72/2022, cheltuielile realizate cu plata diurnei sunt neimpozabile și deductibile.

Este important ca atât angajatorii, cât și angajații să fie conștienți de regulile și procedurile interne ale companiei și de legislația națională relevantă, pentru a asigura conformitatea cu toate cerințele legale și fiscale din România.

Condiții acordare diurnă 2024

Condițiile de acordare a diurnei în România sunt stabilite prin Codul Fiscal și prin normele interne ale fiecărei companii. În 2024, aceste condiții includ:

 1. Motivul deplasării: Diurna se acordă pentru deplasările efectuate în interes de serviciu. Deplasările personale sau cele care nu sunt autorizate de angajator nu sunt eligibile pentru diurnă.
 2. Documentația necesară: Angajatul trebuie să aibă un ordin de deplasare emis de angajator, care să conțină detalii specifice precum durata, locul și scopul deplasării.
 3. Distanța minimă: Pentru deplasările interne, există adesea o distanță minimă de la locul obișnuit de muncă pentru ca deplasarea să fie considerată eligibilă pentru diurnă. Această distanță este definită în legislație sau în politica internă a companiei.
 4. Durata deplasării: Durata deplasării trebuie să corespundă cu cea specificată în ordinul de deplasare și să fie în concordanță cu necesitățile serviciului.
 5. Conformitatea cu legislația fiscală: Suma diurnei și modul de acordare trebuie să fie în conformitate cu prevederile Codului Fiscal din România.
Discută cu un avocat din Cluj astăzi.

Află cum te putem ajuta. Trimite-ne câteva detalii despre cazul tău iar un reprezentant al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Discută cu un avocat

Calculul diurnei în 2024

Modul de calcul al diurnei în România în 2024 depinde de mai mulți factori precum:

 1. Plafonul legal: Există un plafon maxim stabilit de legislație pentru diurnele acordate pentru deplasările interne, peste care sumele devin impozabile. Acest plafon este ajustat periodic și trebuie verificat în legislația fiscală actuală.
 2. Rata diurnei: Pentru deplasările externe, rata diurnei este stabilită în funcție de țara de destinație și este actualizată periodic. Aceste rate sunt publicate oficial și pot fi consultate de către angajatori și angajați.
 3. Calculul pe zile: Diurna se calculează pe baza numărului de zile de deplasare, înmulțit cu rata zilnică a diurnei, respectând plafonul legal sau rata specifică pentru țara de destinație.
 4. Politica companiei: Companiile pot avea propriile reguli de calcul al diurnei, atâta timp cât acestea sunt în conformitate cu legislația. Aceste politici interne pot include aspecte cum ar fi acordarea unor rate diferite de diurnă în funcție de gradul funcției angajatului sau de natura deplasării.

Există o diurnă minimă?

În cadrul legislației românești, respectiv a Hotărârii nr. 714/2018, s-a stabilit că pentru deplasările interne ale personalului autorităților și instituțiilor publice, la o distanță cuprindă între 5 și 50 de km de localitatea în care beneficiarul diurnei își are locul de muncă, indemnizația de delegare este în cuantum de 23 de lei/zi, indiferent de funcția deținută sau instituția publică în care își desfășoară activitatea.

Totodată, dacă deplasarea se realizează la o distanță de peste 50 de km, care necesită cazare, diurna se compune din indemnizația de deplasare de 23 de lei, respectiv dintr-o alocație de cazare în cuantum de 265 de lei/zi, cea din urmă putând fi majorată cu până 50% de ordonatorul de credite, în situații justificate.

Cu toate acestea, există câteva aspecte importante de luat în considerare la stabilirea cuantumului diurnei :

 1. Scopul diurnei: Principalul scop al diurnei este de a acoperi cheltuielile suplimentare ale angajatului în timpul deplasărilor profesionale. Prin urmare, suma acordată ar trebui să fie suficientă pentru a compensa aceste costuri în mod rezonabil.
 2. Plafonul maxim: Plafonul se referă la suma maximă ce poate fi acordată fără a fi supusă impozitului. Suma acordată deasupra acestui plafon devine impozabilă.
 3. Politica internă a companiei: companiile au libertatea de a stabili propriile lor rate pentru diurnă, în conformitate cu normele legale în vigoare, politica internă și nevoile angajaților. Aceste rate trebuie să fie echitabile și să reflecte costurile reale ale deplasărilor.
 4. Negociere și contracte colective de muncă: În unele cazuri, valoarea diurnei poate fi subiectul negocierilor între angajator și reprezentanții angajaților sau poate fi stabilită în cadrul contractelor colective de muncă.

Diurna se impozitează? Obligații fiscale legate de diurnă în 2024

În România, tratamentul fiscal al diurnei depinde de mai mulți factori, inclusiv de valoarea diurnei și de natura deplasării (internă sau internațională). În 2024, regulile fiscale referitoare la impozitarea diurnei sunt următoarele:

 1. Plafonul de scutire fiscală: Există un plafon specific stabilit prin Codul Fiscal, până la care diurna acordată pentru deplasările în țară este scutită de impozit. Dacă suma diurnei depășește acest plafon, partea care depășește este considerată venit impozabil și este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale conform legislației în vigoare.
 2. Diurna externă 2024: Pentru deplasările în străinătate, rata diurnei este stabilită în funcție de țara de destinație și, în general, este scutită de impozit până la un anumit nivel stabilit de legislație sau de acordurile internaționale.
 3. Documentația justificativă: În cazul în care angajatul prezintă documente justificative (facturi, chitanțe) pentru cheltuielile efectuate în timpul deplasării, sumele diurnei acordate peste plafonul de scutire pot fi considerate cheltuieli deductibile pentru angajator și, astfel, nu vor fi impozitate ca venit la angajat.
 4. Obligații declarative: Angajatorii sunt responsabili pentru calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente pentru sumele de diurnă care depășesc plafonul de scutire. Aceste obligații trebuie îndeplinite conform termenelor și procedurilor stabilite de legislația fiscală.
 5. Actualizări legislativă: Este important pentru companii să se informeze constant despre orice actualizări sau schimbări în legislația fiscală care ar putea afecta modul în care diurna este impozitată.